TIL HOVEDSIDEN
LOKALE LENKER
LISTE GÅRDER
MAIL TIL WILLY
 

- herred i Vest-Agder
MOLAND VESTRE

Generell informasjon finner du på hovedsiden for gårder. Se også linke-siden for lokalhistoriske sider.

Har du eller ønsker du opplysninger om en gård i dette herredet? Registrer deg som kontaktperson her :o) 

 
02.04.01
Ny side med komplett liste gårder.
 
Herredet svarer i 1886 til Vestre Moland sogn av Vestre Moland prestegjeld.

[1951] Herredet ligger omkring Lillesandog er et kystdistrikt med tallrike bukter og småfjorder og en rekke større og mindre øyer som ligger utenfor. Småkupert lende med skogåser på vel 200 meter, samt mange vann.


Lokale lenker:
---
[utgiver]


Liste gårder:
--- Vestre Moland sogn
1. Fjeldalsøen, vestre
2. Fjeldalsøen, østre
3. Grisøen
4. Kraksøen
5. Brekkestø
6. Stuttei, nedre
7. Stuttei, øvre
8. Subbernes
9. Berge
10. Mebø
11. Østerøen
12. Skalle
13. Kosvig
14. Nasledalen
15. Fjeldal
16. Bjelland
17. Kjellingland
18. Sangereid
19. Songe med Furekjær
20. Glamsland
21. Torkelsbuene
22. Nordbø
23. Storehei
24. Eigeland, ytre
25. Eigeland, øvre
26. Røgskaar
27. Tengsbæk
28. Froholt
29. Grimenes
30. Vestre Moland Præstegaard
31. Bjørkestøl
32. Møglestu
33. Lofthus
34. Lundemoen
35. Bergshaven
36. Skogerøen
37. Flørenes
38. Klingsund
39. Kallenes
40. Langedal
41. Dybvig
42. Tingsager
43. Heldal
44. Kalvell
45. Vatne
 

SANGEREID

1838: matr.nr.: 162, skyld: 21Spd 0ort 6sk
1886: gnr.: 18, 14 bruk, skyld: 22Mrk 91øre
  • Lois: Looking for information on the family of Ole Gregersen [ny:020401]
 
 
 [TOPPEN AV SIDEN]