TIL HOVEDSIDEN
LOKALE LENKER
LISTE GÅRDER
MAIL TIL WILLY
 

- herred i Aust-Agder
BIRKENES

Generell informasjon finner du på hovedsiden for gårder. Se også linke-siden for lokalhistoriske sider.

Har du eller ønsker du opplysninger om en gård i dette herredet? Registrer deg som kontaktperson her :o) 

 
04.11.01
Gnr 91 Tveide er lagt til listen; takk til Svein:)

 

 

Herredet svarer til Birkenes sogn og  prestegjeld.

[1939] Birkenes ligger på begge sider av Tovdalselva nordvest for Lillesand. Tovdalselva gjennomskjærer herredet i retning sørvest/nordøst. Den vesentlige bebyggelse finnes i dalens sydlige flatere og åpnere parti og omkring Flaksvatn. Nordenfor Flaksvatn er dalen trang med steile sider. For øvrig er herredet et småkupert skogdistrikt med høgder opp mot 400 meter, med tallrike småvann og bekker.


Lokale lenker:


Liste gårder:
--- Birkenes sogn
1. Grødum
2. Mjøllemoen
3. Espegren
4. Aabaall
5. Lauvaasen
6. Møretraa
7. Sagen
8. Klep
9. Fjeldskaar
10. Røinaas, ytre
11. Røinaas, øvre
12. Lone
13. Have
14. Høielt
15. Rogsland
16. Bjorhus
17. Raen
18. Bjorvand
19. Følsvand
20. Rosseland
21. Aas med Aasen
22. Steinsland
23. Husebakken
24. Svaland
25. Klep, ytre
26. Smørhul
27. Sirekilen
28. Vasbotn
29. Odderdalen
30. Ramselien
31. Dalene
32. Mollestad, vestre med Eigelien
33. Moen
34. Steffensvold
35. Birkenes
36. Mollestad, østre
37. Uglandskogen
38. Flakk
39. Homslien
40. Laudal
41. Natveid
42. Natveiddalen
43. Knapholt
44. Djubedalen
45. Refstad
46. Bjørkelien
47. Hellerslien
48. Kjøntveid
49. Vadraas
50. Øievand
51. Mosfjeld, vestre
52. Mosfjeld, østre
53. Vatnebu
54. Spjode
55. Tveiden
56. Lien
57. Slogedal
58. Hagestad
59. Flaa, vestre
60. Kjærestrøm
61. Sennumstad
62. Uren
63. Sønningen
64. Rislaa
65. Flaa, østre
66. Aardalen
67. Holte, nedre
68. Holte, øvre
69. Refstein
70. Steinsvand
71. Jamsland
72. Vinsland
73. Solberg
74. Slottet
75. Øveland
76. Haabbesland, nedre
77. Haabbesland, øvre
78. Østerhus, østre med Tellehaugen
79. Østerhus, vestre
80. Østerhus, nordre
81. Risvigen
82. Aas
83. Risvand
84. Haugelien
85. Birkeland, øvre
86. Birkeland, lille
87. Birkeland, nedre
88. Birkeland, vestre
89. Birkelandsbakken
90. Vasbotn
91. Tveide
 

GRØDUM

1838: matr.nr.: 1, skyld: 12Spd 3ort 3sk
1886: gnr.: 1, 17 bruk, skyld: 29Mrk 53øre
  •   
 

 

 [TOPPEN AV SIDEN]