TIL HOVEDSIDEN
LOKALE LENKER
LISTE GÅRDER
MAIL TIL WILLY
 

- herred i Aust-Agder
BYGLAND

Generell informasjon finner du på hovedsiden for gårder. Se også linke-siden for lokalhistoriske sider.

Har du eller ønsker du opplysninger om en gård i dette herredet? Registrer deg som kontaktperson her :o) 

 
09.07.01
Ny side.

 

 

Herredet svarer i 1886 til sognene Austad, Sandnes, Bygland og Aardal sogn.

[1939] Bygland omfatter den sydlige delen av Setesdal omkring den langstrakte Byglandsfjord og Åraksfjorden med vide heistrekninger i øst og især vest for dalen. Dalen er trang med bratte sider, omkring de to nevnte fjordene er breddene noe slakere og bedre oppdyrket.


Lokale lenker:
Bygland satser på kulturhistorien
[Fædrelandsvennen]


Liste gårder:
--- Austad sogn
1. Birkeland
2. Langeid, øvre
3. Langeid, nedre
4. Hegland, øvre
5. Hegland, nedre
6. Aanebjør
7. Sordal, nordre
8. Sordal, søndre
9. Tveit
10. Heistein, nordre
11. Heistein, søndre
12. Moi
13. Austad, nordre
14. Austad, søndre
15. Ose
16. Skaare
17. Kile
--- Sandnes sogn
18. Frøisnes, nordre
19. Frøisnes, søndre
20. Nordenaa
21. Gakkestad
22. Litveit
23. Haugetveit
24. Rosevall
25. Setberg
26. Stoplestu
27. Nerstuen
28. Eldhuset
29. Nordgaarden
30. Haugen, nordre
31. Haugen, søndre
32. Sandnes, nordre
33. Sandnes, søndre
--- Bygland sogn
34. Skaamedal
35. Nese
36. Kvaale
37. Skreland
38. Nørstebø
39. Kolshus
40. Salvehus
41. Krosstu
42. Stuttestu
43. Nerhus
44. Lien
45. Aakhus
46. Bygland
47. Bygland Præstegaard
48. Hamre
49. Skjervrak
50. Naanes
51. Lauvdal, nordre
52. Lauvdal, søndre
53. Hage
--- Aardal sogn
54. Langerak
55. Frøirak
56. Dale
57. Lande
58. Greibrok
59. Hofstad
60. Vraalsplads
61. Nevesjordet
62. Aasen
63. Bakke
64. Tveitaa
65. Klep
66. Bø
67. Horverak
68. Neset
69. Vassenden

 

NAANES

1838: matr.nr.: 50, skyld: 3Spd 2ort 15sk
1886: gnr.: 50, 1 bruk, skyld: 5Mrk 81øre
  • George Naanes Interested in the farm and the history of my familyname [ny:090701]

 

 [TOPPEN AV SIDEN]