TIL HOVEDSIDEN
LOKALE LENKER
LITTERATUR
LISTE GÅRDER
MAIL TIL WILLY
 

- herred i Aust-Agder
DYBVAAG

Generell informasjon om herred-sidene, kilder og beskrivelser finner du på hovedsiden for gårder
Se også linke-siden for lokalhistoriske sider.

Har du eller ønsker du opplysninger om en gård i dette herredet? Registrer deg som kontaktperson her :o)

 
06.11.01
Ny side.
 
Herredet svarer i 1886 til Flosta og Dypvaag sogn av Dypvaag prestegjeld.

Dypvåg herred ligger ved kysten mellom Risør og Arendal, og
består dels av fastland og dels av øyer, bl.a. Sandøya og Borøya. Terrenget er småkuppert med lave åser. Kystlinjen er sterkt innskåret av bukter og mindre fjorder. 

Dybvåg finnes ikke i 1801 tellingenLokale lenker:
mal
[utgiver]


Litteratur:
TITTEL
[Forfatterr]
Type bok - år

Se også KILDER
Lenke: Slektsbiblioteket
 


Liste gårder:
--- Flosta sogn
1. Dal
2. Arnevik
3. Flosta
4. Braarvik
5. Gjerdalen
6. Vatnebu
7. Boraas
8. Eikeland
9. Bø, ytre
10. Staubø
11. Tverdal
--- Dybvaag sogn
12. Borøen, øvre

13. Borøen, ytre
14. Sandøen, vestre
15. Sandøen, østre
16. Askerøen, vestre
17. Askerøen, østre
18. Lyngør, ytre
19. Lyngør, indre
20. Risøen
21. Geving
22. Løvdal
23. Normandvik
24. Reinsfjeld
25. Dybvaag Præstegaard
26. Størdal
27. Kraakevaag
28. Aas
29. Ulevaag
30. Gjesøen
31. Skatbunes
32. Bukholmen
33. Nes og Hovden
34. Eidbu
35. Furøen
 

DAL (Dahl)

1838: matr.nr.: 90, skyld: 7Spd 1Ort 16sk
1886 gnr.: 1, 15 bruk, skyld: 9Mrk 86øre
ARNEVIK (Dahl)

1838: matr.nr.: 91, skyld: 9Spd 4Ort 4sk
1886 gnr.: 2, 22 bruk, skyld: 15Mrk 77øre
 
 
 [TOPPEN AV SIDEN]