TIL HOVEDSIDEN
LOKALE LENKER
LISTE GÅRDER
MAIL TIL WILLY
 

- herred i Aust-Agder
FJÆRE

Generell informasjon finner du på hovedsiden for gårder. Se også linke-siden for lokalhistoriske sider.

Har du eller ønsker du opplysninger om en gård i dette herredet? Registrer deg som kontaktperson her :o) 

 
19.09.01
Ny side med ny kontakt.
 
Herredet svarer i 1886 til Fjære sogn av Fjære prestegjeld. Fram til ca 1845 tilhørte Fjære sogn Øyestad prestegjeld.

[Herredet er ikke beskrevet i kilde pr 1939]


Lokale lenker:

[...]


Liste gårder:
--- Fjære sogn
1. Grøm
2. Tønnevold
3. Gros
4. Skaregrøm
5. Berge
6. Maløen
7. Frivold, vestre
8. Frivold, østre
9. Dømmesmoen
10. Rorsholt
11. Braastad
12. Øde-Augland
13. Bie, øvre
14. Bie, ytre
15. Naksbø
16. Gjømle
17. Augland, østre
18. Augland, vestre
19. Fjære
20. Fjæremoen
21. Sæveli, søndre
22. Sæveli, nordre
23. Spedalen
24. Vig
25. Eskedal, søndre
26. Eskedal, nordre
27. Eskedal, vestre
28. Ulenes
29. Haven
30. Hesnes, nedre
31. Hesnes, øvre
32. Hesnesøen, vestre
33. Hesnesøen, østre
34. Kvaløen
35. Langefoss
36. Honnebrog
37. Grevstad, ytre
38. Grevstad, øvre
39. Moi
40. Bringsvær
41. Taule
42. Bjørnetraa
43. Haabbestad
44. Lien
45. Ribe
46. Konnestad
47. Klep
48. Hausland, nedre
49. Hausland, øvre
50. Fevig
51. Fevigmoen
52. Traalum, nedre
53. Traalum, øvre
54. Evenvold
55. Møssevold
56. Ruaager og Bukjær
57. Espenes
58. Søm
59. Vessøen
60. Birketveid
61. Skotta
62. Esketveid
63. Kvikshaug
64. Aadnerød
65. Tøra
66. Have
67. Lunde
68. Krogelien
69. Krogen
70. Tørvolt

 

ULENES (Ullenes)

1838: matr.nr.: 109, skyld: 5Spd 1ort 26sk
1886: gnr.: 28, 33 bruk, skyld: 12Mrk 61øre
 
 
 [TOPPEN AV SIDEN]