TIL HOVEDSIDEN
LOKALE LENKER
LISTE GÅRDER
MAIL TIL WILLY

- herred i Aust-Agder
FROLAND

Generell informasjon finner du på hovedsiden for gårder. Se også linke-siden for lokalhistoriske sider.

Har du eller ønsker du opplysninger om en gård i dette herredet? Registrer deg som kontaktperson her :o) 

 
28.03.00
Komplett liste gårder.

 

 

Herredet svarer til Froland prestegjeld og sogn.

Froland herred ligger nordvest for Arendal og er et innlands-
herred, som ved Nidelva er delt i en østlig og en vestlig del. Småkupert skogland, gjennom-
skåret av mindre dalfører i forskjellige retninger og med i alt 75 små og store vann. 

Lokale lenker:
 
 


Liste gårder:
--- Froland sogn
1. Horvedal
2. Horv
3. Fitje
4. Horvenes
5. Kirkelien eller Ustad
6. Espeland
7. Solem
8. Froland, østre
9. Froland, vestre
10. Bruseli
11. Mjølhus, vestre
12. Mjølhus, østre
13. Songe
14. Blakstad, øvre
15. Blakstad, nedre
16. Mæsel, øvre
17. Mæsel, nedre
18. Aaveland
19. Tveiten med Killebu
20. Træ
21. Træsnesneset
22. Træsnes
23. Aalien
24. Reiersel
25. Reierselmoen
26. Rogdelien
27. Mørløs
28. Augland
29. Haukaas
30. Mjaavatn
31. Fiskvassøen
32. Lauvrak
33. Stølemarken
34. Haavatn
35. Lindstølen
36. Bratteland
37. Brattelandsaasen
38. Nesland
39. Baaseland
40. Hørsdal
41. Søisdal
42. Dyngedal
43. Sparsaas
44. Heldal
45. Oland
46. Røiseland
47. Rustedalen
48. Moripen
49. Øiraas
50. Aamdal
51. Olsbu
52. Jaammaas
53. Løvjaammaas, store
54. Løvjaammaas, lille
55. Dale, vestre
56. Dale, østre
57. Songelien med Liene
58. Gauperaa
59. Fjeldalen
60. Eivenstad
61. Langeid
62. Valle
63. Haugsjaa
64. Bøilestad
65. Hersel
66. Seljestøl
67. Lyngrott
 

FJELLDALEN m/Bjellebekken  (Fjældal, Fjelddal, Fjelledal)

1838: matr.nr.: 263, skyld: 1Spd 0Ort 23sk
1886: gnr.: 59, 2 bruk, skyld: 2Mrk 36øre
  • Knut Inge Apesland: Heiegård m/husmannsplass i Froland 1600-nå. Kan skaffe opplysninger fra hele Froland/Mykland jf. gode gårdshistorier. [ny:200599]

 

 [TOPPEN AV SIDEN]