TIL HOVEDSIDEN
LOKALE LENKER
LISTE GÅRDER
MAIL TIL WILLY
 

- herred i Aust-Agder
HOLT

Generell informasjon finner du på hovedsiden for gårder. Se også linke-siden for lokalhistoriske sider.

Har du eller ønsker du opplysninger om en gård i dette herredet? Registrer deg som kontaktperson her :o) 

 
12.01.02
Ny kontakt for Hofsdal, Støle og Lien østre

 

 

Herredet svarer til Holt sogn av Holt prestegjeld.

Holt herred ligger omkring Tvedestrand, ved kysten mellom Risør og Arendal. Vegårsvassdraget deler herredet i et nordøstlig og et sørvestlig parti, som ved smådaler og vassdrag igjen er oppdelt i en rekke mindre partier.

Lokale lenker:
Holt er ikke med i 1801 tellingen.
[uib]

Ancestors From Southern Norway?
[H.Bentzen]


Liste gårder:
--- Holt sogn
1. Raakenes
2. Østeraa
3. Bakke
4. Bronsbu
5. Skuggevik
6. Hanto
7. Kvaastadlien
8. Buene
9. Knutsvik
10. Skottevik
11. Bjelland
12. Jorundstad
13. Løvøen
14. Garta, nedre
15. Gartarydningen
16. Garta, øvre
17. Strengereid
18. Vivesøl
19. Langang
20. Torp
21. Jorkjenn
22. Kvaastad
23. Gaaskjenn
24. Hagestad
25. Godderstad, vestre
26. Godderstad, østre
27. Langetveit
28. Myklebustad
29. Gliddi
30. Lilleholt
31. Solberg, østre
32. Solberg, vestre
33. Holt Præstegaard
34. Skaaland
35. Baaseland
36. Øines
37. Skrattereid
38. Rossestøl
39. Vaaland
40. Hegland
41. Lindeland
42. Kroken
43. Sletten
44. Nes, nedre
45. Nes, øvre
46. Rosseland
47. Ausel
48. Midbø
49. Østebø
50. Skjerkholt
51. Lien, vestre
52. Grænsen
53. Lunde
54. Sandvad
55. Angelstad
56. Noddeland
57. Fostveit
58. Berge
59. Tveite
60. Ramlet
61. Valle
62. Hesnes
63. Nævestad
64. Dokkenes
65. Strømsland
66. Hofsdal
67. Støle
68. Lien, østre
69. Birkenes
70. Romundstad
71. Kvitberg
72. Nes, østre
73. Songe
 

BUENE

1838: matr.nr.: 129, skyld: 3Spd 3ort 4sk
1886: gnr.: 8, 10 bruk, skyld: 8Mrk 5øre
  • Elaine Thompson: I am interested in this farm from 1600-present. [ny:20031999]
 
GLIDDI (Gledie, Glædie, Glædje)

1838: matr.nr.: 151, skyld: 14Spd 3ort 18sk
1886: gnr.: 29, 11 bruk, skyld: 29Mrk 25øre
 
HANTO (Haneto, Hanetaa)

1838: matr.nr.: 127, skyld: 6Spd 0ort 18sk
1886: gnr.: 6, 10 bruk, skyld: 11Mrk 67øre
  • Elaine Thompson: I am interested in this farm from 1600-present. [ny:20031999]
 
JORUNDSTAD ()

1838: matr.nr.: 133, skyld: 12Spd 2ort 16sk
1886: gnr.: 12, 23 bruk, skyld: 17Mrk 47øre
  • Elaine Thompson: I am interested in this farm from 1600-present. [ny:20031999]
 
KVAASTAD (Kvastad)

1838: matr.nr.: 144, skyld: 21Spd 1ort 4sk
1886: gnr.: 22, 8 bruk, skyld: 33Mrk 63øre
  • Elaine Thompson: I am interested in this farm from 1600-present. [ny:20031999]
 
MIDTBØ  ()

1838: matr.nr.: 136, skyld: 6Spd 0ort 0sk
1886: gnr.: 48, 2 bruk, skyld: 18Mrk 56øre
 
til vegårdshei!!! MOLAND, AUSTRE  ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd Ort sk
1886: gnr.: ,  bruk, skyld: Mrk øre
 
NES, NEDRE  ()

1838: matr.nr.: 163, skyld: 8Spd 2ort 16sk
1886: gnr.: 44, 21 bruk, skyld: 17Mrk 98øre
 
SLETTEN (i 1900: Næs Jernverks Hovedgaard)

1838: matr.nr.: 162, skyld: 15Spd 4ort 5sk
1886: gnr.: 43, 1 bruk, skyld: 30Mrk 37øre
 
 
HOFSDAL

1838: matr.nr.: 182, skyld: 10Spd 3ort 0sk
1886: gnr.: 66, 2 bruk, skyld: 16Mrk 95øre
  • Torvil Støle: Stort sett alt,men helst før 1900 [ny:12012002]
 
STØLE

1838: matr.nr.: 183, skyld: 8Spd 0ort 8sk
1886: gnr.: 67, 5 bruk, skyld: 11Mrk 18øre
  • Torvil Støle: Stort sett alt,men helst før 1900 [ny:12012002]
 
LIEN ØSTRE

1838: matr.nr.: 184, skyld: 3Spd 4ort 1sk
1886: gnr.: 68, 6 bruk, skyld: 10Mrk 16øre
  • Torvil Støle: Stort sett alt,men helst før 1900 [ny:12012002]
 

 

 [TOPPEN AV SIDEN]