TIL HOVEDSIDEN
LOKALE LENKER
LISTE GÅRDER
MAIL TIL WILLY
 

- herred i Aust-Agder
HORNNES

Generell informasjon finner du på hovedsiden for gårder. Se også linke-siden for lokalhistoriske sider.

Har du eller ønsker du opplysninger om en gård i dette herredet? Registrer deg som kontaktperson her :o) 

 
10.03.01
Ny side og ny kontakt.
 
Herredet svarer i 1886 til Hornnes sogn av Evje prestegjeld.

[1947] Herredet ligger nord for Kristiansandog er et innlands skogdistrikt i den søre delen av Setesdal, på dens vestside, sør for Byglandsfjord. Mot vest grenser herredet til Vest-Agder fylke.


Lokale lenker:
Lokal historie
Om kommunen>historie
[Evje og Hornnes kommune]


Liste gårder:
--- Hornnes sogn
1. Senum
2. Holtet
3. Moseid med Østre Moen
4. Aas
5. Birkeland
6. Fennefoss
7. Jortveit
8. Kalhovd
9. Uleberg
10. Daasvatn, nedre
11. Daasvatn, øvre
12. Øksenskaar
13. Vetrhus
14. Faret med, Maurlien
15. Hornnes
16. Ketilsaa, nedre
17. Ketilsaa, øvre
18. Tveit, østre
19. Tveit, vestre
20. Fjælestad
21. Li
22. Hannaas
23. Strømmene
24. Moi
25. Horne, vestre
26. Tønesland
27. Sutestad
28. Haugeland
29. Espetveit
30. Kalland
31. Aapaasland
32. Aapaasdal
33. Bjørndal
34. Steinsland
35. Moen, vestre
36. Bjørnestøl 
 

HORNE, VESTRE (Hodne, Honne)

1838: matr.nr.: 69, skyld: 4Spd 2ort 9sk
1886: gnr.: 25, 4 bruk, skyld: 11Mrk 94øre
 
 
 [TOPPEN AV SIDEN]