TIL HOVEDSIDEN
LOKALE LENKER
LISTE GÅRDER
MAIL TIL WILLY
 

- herred i Aust-Agder
IVELAND

Generell informasjon finner du på hovedsiden for gårder. Se også linke-siden for lokalhistoriske sider.

Har du eller ønsker du opplysninger om en gård i dette herredet? Registrer deg som kontaktperson her :o) 

 
03.03.01
Ny kontakt for Josland.
 
Herredet svarer i 1886 til Iveland sogn av Evje prestegjeld.

[1947] Herredet er et innlandsdistrikt øst for Otra, nord for Kristiansand.I sør og sørvest grenser herredet til Vest-Agder fylke. Terrenget er et småknauset skogland med mange vann. I den nordlige del når høydene opp til 500moh.


Lokale lenker:
...
[...]


Liste gårder:
--- Iveland sogn
1. Horne, østre
2. Odderstøl
3. Grossaas
4. Rossaas
5. Ivedal
6. Frøisaa
7. Tveit
8. Dalene
9. Øen
10. Bakken
11. Løland
12. Skaiaa
13. Mykland
14. Skisland
15. Kuerstøl
16. Leesland
17. Rydningen
18. Omestad
19. Landekil med Mørkeli
20. Vatnestrøm
21. Spjote
22. Svaland
23. Svengestøl
24. Noslebu
25. Mjaaland, østre
26. Mjaaland, vestre
27. Aaros
28. Møkjaaland
29. Eieland
30. Ranestad
31. Iveland
32. Hiltveit
33. Birketveit
34. Tjomstøl
35. Nateland
36. Gautestad
37. Æretveit
38. Tortveit
39. Solberg, vestre med Langevei
40. Solberg, østre
41. Landaas
42. Skripeland
43. Aamdal
44. Støledalen
45. Mølland
46. Haavaarstad
47. Klep, øvre
48. Frikstad, nedre
49. Frikstad, vestre
50. Frikstad, østre
51. Kaabuland
52. Birkeland
53. Eftevand
54. Josland, nedre
55. Josland, øvre
56. Meeland
57. Landsværk
58. Elshaugene
59. Jaakeli
60. Eikeland
61. Engestøl
62. Fjermedal, nedre
63. Fjermeros
64. Værebraaten
 

EFTEVAND

1838: matr.nr.: 133, skyld: 2Spd 4ort 9sk
1886: gnr.: 53, 2 bruk, skyld: 5Mrk 59øre
 
JOSLAND, NEDRE (Nedre Ljosland, Ljosland vestre)

1838: matr.nr.: 134, skyld: 6Spd 1ort 8sk
1886: gnr.: 54, 2 bruk, skyld: 11Mrk 52øre
 
 
 [TOPPEN AV SIDEN]