TIL HOVEDSIDEN
LOKALE LENKER
LISTE GÅRDER
MAIL TIL WILLY
 

- herred i Aust-Agder
AUSTRE MOLAND

Generell informasjon finner du på hovedsiden for gårder. Se også linke-siden for lokalhistoriske sider.

Har du eller ønsker du opplysninger om en gård i dette herredet? Registrer deg som kontaktperson her :o) 

 
09.05.02
Ny kontakt for Nes

 

 

Herredet svarer til Austre Moland sogn og Stokken sogn av Austre Moland prestegjeld.

Austre Moland herred er et kystdistrikt nordvest for Tromøysundet og nordøst for Arendal (1992: Arendal kommune). Sterkt kupert terreng med lave skogkledde fjellknauser med smale striper dyrkningsland og tallrike småvann. 

Lokale lenker:


Liste gårder:
--- Østre Moland sogn
1. Brekken, vestre
2. Brekken, østre
3. Østre Moland Præstegaard
4. Vaaje, lille
5. Landbø
6. Haslestad
7. Vaaje, store
8. Haugenes
9. Noddeland
10. Holte
11. Fløistad
12. Syrdalen
13. Lillestølen
14. Braarvold
15. Karterød
16. Herveland
17. Brømnes
18. Risstøl
19. Tveide, østre
20. Tveide, vestre
21. Mørland, lille
22. Mørland, store
23. Longumstølen
24. Longum, ytre
25. Longum, mellem
26. Longum, øvre
27. Engelskjenn
28. Holtebæk
29. Skjulestad
30. Skjevestad
31. Augland
32. Midstøl
33. Tveiden
34. Krakstad
35. Eskestøl
36. Uglebu
37. Borraas
38. Gunnildsbu
39. Flodda
40. Haugedal
--- Stokken sogn
41. Salterød
42. Stauenes, nedre
43. Stauenes, øvre
44. Mørfjær, østre
45. Mørfjær, vestre
46. Haugereid
47. Hesthag
48. Oddersland, nedre
49. Oddersland, øvre
50. Oddersland, østre
51. Nasland
52. Nes
53. Aablevigen
54. Frisøen

 

LILLESTØLEN (Begge bruk kalt Sagene, Savene)

1838: matr.nr.: 13, skyld: 1Spd 0ort 17sk
1886: gnr.: 13, 2 bruk, skyld: 3Mrk 40øre
 
RISSTØL

1838: matr.nr.: 18, skyld: 5Spd 1ort 15sk
1886: gnr.: 18, 3 bruk, skyld: 13Mrk 22øre
 
MØRLAND, LILLE 

1838: matr.nr.: 21, skyld: 4Spd 3ort 13sk
1886 gnr.: 21, 5 bruk, skyld: 12Mrk 91øre
  • Knut Inge Apesland: 1600-1900, grunnlag: Grunnlag: slektsbok "Mørlandsfamilien" av I. Weierholt (1931) og bygdebok A-Moland (1959). Er også interessert i div andre gårder i A-Moland og nabobygder. [ny:020699]
 
MØRLAND, STORE 

1838: matr.nr.: 22, skyld: 13Spd 0ort 50sk
1886 gnr.: 22, 12 bruk, skyld: 31Mrk 61øre
  • Knut Inge Apesland: 1600-1900, grunnlag: Grunnlag: slektsbok "Mørlandsfamilien" av I. Weierholt (1931) og bygdebok A-Moland (1959). Er også interessert i div andre gårder i A-Moland og nabobygder. [ny:020699]
 
MØRFJÆR, ØSTRE (Mørefjær, Mørrefjær)

1838: matr.nr.: 55, skyld: 28Spd 2ort 17sk
1886 gnr.: 44, 31 bruk, skyld: 33Mrk 17øre
 
MØRFJÆR, VESTRE (Mørefjær, Mørrefjær)

1838: matr.nr.: 56, skyld: 14Spd 1ort 7sk
1886 gnr.: 45, 7 bruk, skyld: 19Mrk 30øre
 
NES

1838: matr.nr.: 63, skyld: 15Spd 0ort 11sk
1886 gnr.: 52, 58 bruk, skyld: 22Mrk 35øre
 
 [TOPPEN AV SIDEN]