TIL HOVEDSIDEN
LOKALE LENKER
MAIL TIL WILLY
 

- herred i Aust-Agder
SØNDELED

Generell informasjon finner du på hovedsiden for gårder. Se også linke-siden for lokalhistoriske sider.

Har du eller ønsker du opplysninger om en gård i dette herredet? Registrer deg som kontaktperson her :o) 

 
24.02.00
Ny kontakt for Barmen, Røiseland Ø og  Vesterøen. Levang er strøket da gården ligger i Telemark.
Herredet svarer til Søndeled prestegjeld med Ytre og Indre Søndeled sogn.

Søndeled herred ligger omkring Risør, og er et kystdistrikt med lave, skogkledte åser. Kysten er meget sterkt innskåret. 

Lokale lenker:
 

 

AKLAND ()

1838: matr.nr.: 245, skyld: 19Spd 1ort 10sk
1886: gnr.: 56, 20 bruk, skyld: 35Mrk 49øre
 
AUSLAND (Osland, Øssland)

1838: matr.nr.: 194, skyld: 10Spd 3ort 1sk
1886: gnr.: 37, 12 bruk, skyld: 20Mrk 11øre
 
BARMEN (?Balservik, Baltservik)

1838: matr.nr.: 216, skyld: 4Spd 0ort 10sk
1886: gnr.: 44, 7 bruk, skyld: 8Mrk 28øre
 
GJERNES, SØNDRE (Jærnes, Jernes)

1838: matr.nr.: 226, skyld: 12Spd 3ort 2sk
1886: gnr.: 28, 7 bruk, skyld: 21Mrk 59øre
  • Kato: Området ytre Gjernes samt Levang. Gamle "Rygjarbit". Gjernes/Levang frem til nå. [ny:140399]
 
HAUKEDAL (Haugedal)

1838: matr.nr.: 193, skyld: 1Spd 3ort 1sk
1886: gnr.: 36, 2 bruk, skyld: 4Mrk 58øre
 
LIMKJÆR ()

1838: matr.nr.: 229, skyld: 9Spd 4ort 0sk
1886: gnr.: 26, 18 bruk, skyld: 16Mrk 39øre
 
MOLAND ()

1838: matr.nr.: 247, skyld: 14Spd 2ort 2sk
1886: gnr.: 58, 8 bruk, skyld: 25Mrk 1øre
 
NISTEVAAG (Næstevaag, Næstesvaag)

1838: matr.nr.: 224, skyld: 9Spd 3ort 60sk
1886: gnr.: 27, 13 bruk, skyld: 15Mrk 82øre
  • Alan Furchtenicht: Granjordet, bnr. 8 på Nistesvåg etter Søndeled bd. 3, der bodde Johan Olsen [ok:210200]
  • Kato: [ny:140399]
 
RØISELAND, ØSTRE  ()

1838: matr.nr.: 233, skyld: 8Spd 0ort 16sk
1886: gnr.: 23, 9 bruk, skyld: 12Mrk 71øre
 
VESTERØEN (Øen)

1838: matr.nr.: 217, skyld: 9Spd 0ort 12sk
1886: gnr.: 43, 6 bruk, skyld: 12Mrk 1øre
  • Alan Furchtenicht: Rødstranda, kanskje Stranda på Vestre Rød i Søndeled, bnr. 3 etter Søndeled bd. 3 [ok:210200]
 

 

 [TOPPEN AV SIDEN]