TIL HOVEDSIDEN
LOKALE LENKER
LISTE GÅRDER
MAIL TIL WILLY
 

- herred i Aust-Agder
TROMØ

Generell informasjon finner du på hovedsiden for gårder. Se også linke-siden for lokalhistoriske sider.

Har du eller ønsker du opplysninger om en gård i dette herredet? Registrer deg som kontaktperson her :o) 

 
23.05.01
Ny kontakt for Flangeborg.
 
Tromø (Tromøy) herred svarer i 1886 til Tromø sogn og prestegjeld.

[1951] Herredet ligger like sørøstfor Arendal, består av den store skogkledte Tromøy med en del mindre øyer og holmer. Øya Tromøy er skilt fra fastlandet ved det trange Tromøysund, hvor den vanlige dampskipsleia går, har en langstrakt form med hovedutstrekning sørvest/nordøst. Øya er småknauset med høyder på vel 100 meter. Kysten er sterkt innskåret.


Lokale lenker:
Fakta om slaveskipet Fredensborg som forliste utenfor Tromøy i 1768
[KAF]


Liste gårder:
--- Tromø sogn
1. Dybedal
2. Sandnes
3. Lofstad
4. Gjerstad
5. Færvig, østre
6. Færvig, vestre
7. Slaattøen
8. Gjesøen
9. Merdø
10. Hove
11. Sandum, nedre
12. Buhaven
13. Hofstøl
14. Flangeborg
15. Gjervold
16. Brekken
17. Lien
18. Bjelland
19. Alve
20. Sandaa
21. Skare
22. Aamdal
23. Markevigen
24. Hasteinsund 
 

MERDØ (Mærdø)

1838: matr.nr.: 74, skyld: 4Spd 0ort 7sk
1886: gnr.: 9, 22 bruk, skyld: 4Mrk 5øre
 
HOVE (Haave)

1838: matr.nr.: 75, skyld: 5Spd 1ort 10sk
1886: gnr.: 10, 1 bruk, skyld: 16Mrk 63øre
 
 
FLANGEBORG (Flangebo, Flankebo)

1838: matr.nr.: 79, skyld: 4Spd 1ort 3sk
1886: gnr.: 14, 3 bruk, skyld: 6Mrk 89øre
  • Bruce Wiland: I am interested in finding information on siblings and ancestors of Anne Helene Olsdatter (b.1812) , daughter of Ole Nielson Flangeborg and Magnild Jensdatter. [ny:23.05.01]
 
 
 [TOPPEN AV SIDEN]