TIL HOVEDSIDEN
LOKALE LENKER
LISTE GÅRDER
MAIL TIL WILLY
 

- herred i Aust-Agder
VEGUSDAL

Generell informasjon finner du på hovedsiden for gårder. Se også linke-siden for lokalhistoriske sider.

Har du eller ønsker du opplysninger om en gård i dette herredet? Registrer deg som kontaktperson her :o) 

 
16.11.00
Liste gårder, og ny kontakt for Lunden.

 

 

Herredet svarer til Vegusdal sogn av Herefoss prestegjeld.

Vegusdal herred ligger nordøst for Kristiansand, og er et innlands skogdistrikt med skogåser på vel 600 meter. Kupert terreng, mange vann.
 


Lokale lenker:
 


Liste gårder:
--- Vegusdal sogn
1. Vatne lille
2. Ødegaarden
3. Myklebostad
4. Tveit nordre
5. Ljoseland
6. Hovland
7. Skaare
8. Flateland
9. Vaagsdalen
10. Breisaasen
11. Vegusdal
12. Haukum, østre
13. Engesland, øvre
14. Røiland
15. Dovland
16. Kjælevand
17. Vatne, store
18. Haukum, vestre
19. Katteraas
20. Gjerustad
21. Fidjeland, nedre
22. Fidjeland, øvre
23. Eveli
24. Vetrhus
25. Fjermedal
26. Tveit, vestre
27. Haugland
28. Gjoreid
29. Sundstøl, store
30. Sørli
31. Sundstøl, lille
32. Vindvand
33. Skreeros
34. Lien
35. Løland
36. Hommen
37. Aarikstad
38. Haavaarstad
39. Belland
40. Aas
41. Stølen
42. Tveit, søndre
43. Engesland, nedre
44. Furholt
45. Fidje
46. Lande
47. Haastøl
48. Retterholt
49. Vestøl
50. Heimdal, store
51. Lunden
52. Troldalen
53. Aannesland

 

DOVLAND () 

1838: matr.nr.: 52, skyld: 5Spd 0Ort 5sk
1886 gnr.: 15, 3 bruk, skyld: 7Mrk 67øre
  • Olav Nygaard: Gammel gard i Vegusdal. Historie nærmest komplett fra 1554 og utover. Reier Bjørnson var eier i 1554. Hans far er imidlertid ukjent. Hvor kom denne slekta fra? [ny:23.07.99]
LUNDEN

1838: matr.nr.: , skyld: 1Spd 3Ort 3sk
1886 gnr.: 51, 1 bruk, skyld: 3Mrk 2øre
 

 

 [TOPPEN AV SIDEN]