TIL HOVEDSIDEN
LOKALE LENKER
LISTE GÅRDER
MAIL TIL WILLY
 

- herred i Vest-Agder
BAKKE

Generell informasjon finner du på hovedsiden for gårder. Se også linke-siden for lokalhistoriske sider.

Har du eller ønsker du opplysninger om en gård i dette herredet? Registrer deg som kontaktperson her :o) 

 
09.11.01
Ny kontakt for Sirnes og Bakke.

 

 

Herredet svarer i 1886 til Bakke sogn og Gyland (anneks) sogn av Bakke prestegjeld.

Bakke herred ligger nordenfor Flekkefjord på begge sider av Sira mellom Lundevatnet og Sirdalsvatnet og på begge sider av sistnevnte vann.


Lokale lenker:


Liste gårder:
--- Bakke sogn
1. Visland
2. Stuhaug
3. Liland
4. Skogestad
5. Virag
6. Hommandsdal
7. Skregeli
8. Jendal, indre
9. Ramsli
10. Jendal, ytre
11. Espelund
12. Lindeli
13. Berghydne
14. Furstøl
15. Brikland
16. Mjaasund
17. Sandsmork, indre
18. Konstali
19. Sandsmork, ytre
20. Moldlaus
21. Rannestad
22. Skogen
23. Lende
24. Sire
25. Stuhaug, lille
26. Skjeggestad
27. Aamdal
28. Sirnes
29. Bakke
30. Bakke Præstegaard
31. Birkeland
32. Hammer
33. Helledal
34. Gausdal
35. Haugland
36. Løland
37. Ersdal, østre
38. Ersdal, vestre
39. Modal
40. Modalsli
41. Stangborli
42. Sporkland
43. Espetveid
44. Oftedal
45. Strandeli
46. Skibeli
47. Haughom
48. Øksnedal
49. Listøl
50. Jødestøl
51. Aavedal med Galthom
--- Gyland sogn
52. Eigedal
53. Dunsæ
54. Listøl
55. Øisæ
56. Røssestøl
57. Eigaas, lille
58. Hellestøl
59. Eigaas, store
60. Hammer, nordre
61. Klungland, nordre
62. Netland
63. Faasdal, vestre
64. Faasdal, østre
65. Eitlandskleven, vestre
66. Eitlandskleven, østre
67. Eitland
68. Budal
69. Birkeland
70. Seljord
71. Sandvand
72. Mydland
73. Lavstøl
74. Uglandskar
75. Rygg
76. Tømmerli
77. Aatland
78. Nuland
79. Voilaas
80. Jellesæ
81. Øiestøl
82. Fedaag
83. Eigeland
84. Tesaag
85. Klungland, østre
86. Klatten
87. Seland
88. Krosli
89. Grøtteland
90. Espeli
91. Homme
92. Fedjesdal
93. Kumlevold
94. Nedland
95. Eighom
96. Ronaas
97. Hegland
98. Li
99. Gyland
100. Urdal
101. Hammer, østre
 

 

SIRNES

1838: matr.nr.: 77, skyld: 2Spd 1ort 3sk
1886: gnr.: 28, 23 bruk, skyld: 5Mrk 50øre
  • Øyvind Mjånes: Ønsker opplysninger om Svend Andreas Tollaksen og sønn Johan Svensen og deres slekt/aner [ny:09.11.2001]
 
BAKKE ()

1838: matr.nr.: 76, skyld: 13Spd 2ort 1sk
1886: gnr.: 29, 18 bruk, skyld: 16Mrk 20øre
  • Øyvind Mjånes: Ønsker opplysninger om Svend Andreas Tollaksen og sønn Johan Svensen og deres slekt/aner [ny:09.11.2001]
 

 

 [TOPPEN AV SIDEN]