TIL HOVEDSIDEN
LOKALE LENKER
LISTE GÅRDER
MAIL TIL WILLY
 

- herred i Vest-Agder
FINSLAND
 

Generell informasjon finner du på hovedsiden for gårder. Se også linke-siden for lokalhistoriske sider.

Har du eller ønsker du opplysninger om en gård i dette herredet? Registrer deg som kontaktperson her :o) 

 
15.03.00
Ny kontakt for Haugedal
 
Herredet tilsvarer Finsland sogn av Bjelland prestegjeld.

Finsland herred ligger nord for Mandal, mellom Mandalen og Setesdal (Torridalen), er et innlands skogs-
distrikt gjennomfurt av daler og vassdrag i forskjellige retninger. 


Lokale lenker:
I forfedrenes fotspor langs Nordmannsveien
[Fædrelandsvennen]
 


Liste gårder:
--- Finsland sogn
1. Daastøl
2. Grindeland
3. Hegland, østre
4. Fleskaasen
5. Spikkeland
6. Øverland
7. Leipsland
8. Heivolden
9. Eftestad
10. Hønemyr
11. Djubesland
12. Solaas
13. Aamdal
14. Fjeldskaar
15. Vatneli
16. Røiseland
17. Mæsel
18. Døinestøl
19. Lausland
20. Esperaas
21. Harbakken
22. Frikstad
23. Stokkaasen
24. Finsland
25. Espeland
26. Kvelland
27. Abaasland
28. Røiraas
29. Dyble
30. Hæraasen
31. Helland
32. Aamsland
33. Eigelien
34. Manflaa
35. Rægevigen
36. Foldalen
37. Folderaas
38. Skogen
39. Haugedal
40. Solkroen
41. Skaaleneset
42. Kleveland, øvre
43. Kleveland, nedre
44. Kimestad

 

DAASTØL () 

1838: matr.nr.: 34, skyld: 1Spd 4Ort 6sk
1886 gnr.: 1, 2 bruk, skyld: 2Mrk 64øre
 
GRINDELAND () 

1838: matr.nr.: 35, skyld: 5Spd 1Ort 4sk
1886 gnr.: 2,  6 bruk, skyld: 7Mrk 50øre
 
HEGLAND, ØSTRE () 

1838: matr.nr.: 36, skyld: 3Spd 1Ort 4sk
1886 gnr.: 3, 2 bruk, skyld: 5Mrk 08øre
 
FLESKAASEN () 

1838: matr.nr.: 37, skyld: 1Spd 2Ort 14sk
1886 gnr.: 4, 1 bruk, skyld: 2Mrk 64øre
 
SPIKKELAND () 

1838: matr.nr.: 41, skyld: 11Spd 1Ort 6sk
1886 gnr.: 5, 8 bruk, skyld: 15Mrk 53øre
 
ØVERLAND () 

1838: matr.nr.: 40, skyld: 10Spd 1Ort 15sk
1886 gnr.: 6, 10 bruk, skyld: 16Mrk 32øre
 
LEIPSLAND (Leibsland) 

1838: matr.nr.: 39, skyld: 3Spd 4Ort 32sk
1886 gnr.: 7, 4 bruk, skyld: 7Mrk 46øre
 
HEIVOLDEN () 

1838: matr.nr.: 38, skyld: 2Spd 0Ort 19sk
1886 gnr.: 8, 3 bruk, skyld: 3Mrk 39øre
 
EFTESTAD () 

1838: matr.nr.: 1, skyld: 4Spd 1Ort 5sk
1886 gnr.: 9, 3 bruk, skyld: 7Mrk 35øre
 
HØNEMYR (Hønnemyr) 

1838: matr.nr.: 2, skyld: 2Spd 2Ort 17sk
1886 gnr.: 10, 2 bruk, skyld: 3Mrk 49øre
 
DJUBESLAND (Dybesland, Jubesland) 

1838: matr.nr.: 3, skyld: 6Spd 1Ort 5sk
1886 gnr.: 11, 8 bruk, skyld: 10Mrk 11øre
 
SOLAAS
?
1838: matr.nr.: , skyld: Spd Ort sk
1886 gnr.: 12,  bruk, skyld: Mrk øre
 
AAMDAL () 
?
1838: matr.nr.: , skyld: Spd Ort sk
1886 gnr.: 13,  bruk, skyld: Mrk øre
 
FJELDSKAAR (Fjeldsgaard, Fjeldskaard, Fjeldkaard) 
?
1838: matr.nr.: , skyld: Spd Ort sk
1886 gnr.: 14,  bruk, skyld: Mrk øre
 
VATNELI () 
?
1838: matr.nr.: , skyld: Spd Ort sk
1886 gnr.: 15,  bruk, skyld: Mrk øre
 
RØISELAND
?
1838: matr.nr.: , skyld: Spd Ort sk
1886 gnr.: 16,  bruk, skyld: Mrk øre
 
MÆSEL () 
?
1838: matr.nr.: , skyld: Spd Ort sk
1886 gnr.: 17,  bruk, skyld: Mrk øre
 
DØINESTØL
?
1838: matr.nr.: , skyld: Spd Ort sk
1886 gnr.: 18,  bruk, skyld: Mrk øre
 
LAUSLAND (Løvsland) 
?
1838: matr.nr.: , skyld: Spd Ort sk
1886 gnr.: 19,  bruk, skyld: Mrk øre
 
ESPERAAS () 
?
1838: matr.nr.: , skyld: Spd Ort sk
1886 gnr.: 20,  bruk, skyld: Mrk øre
 
HARBAKKEN (Harbak) 
?
1838: matr.nr.: , skyld: Spd Ort sk
1886 gnr.: 21,  bruk, skyld: Mrk øre
 
FRIKSTAD (Frigstad) 
?
1838: matr.nr.: , skyld: Spd Ort sk
1886 gnr.: 22,  bruk, skyld: Mrk øre
 
STOKKAASEN (Stokaasen) 
?
1838: matr.nr.: , skyld: Spd Ort sk
1886 gnr.: 23,  bruk, skyld: Mrk øre
 
FINSLAND
?
1838: matr.nr.: , skyld: Spd Ort sk
1886 gnr.: 24,  bruk, skyld: Mrk øre
 
ESPELAND () 
?
1838: matr.nr.: , skyld: Spd Ort sk
1886 gnr.: 25,  bruk, skyld: Mrk øre
 
KVELLAND () 
?
1838: matr.nr.: , skyld: Spd Ort sk
1886 gnr.: 26,  bruk, skyld: Mrk øre
 
ABAASLAND (Apesland) 
?
1838: matr.nr.: , skyld: Spd Ort sk
1886 gnr.: 27,  bruk, skyld: Mrk øre
 
RØIRÅS (Røyrås) 

1838: matr.nr.: 20, skyld: 4Spd 1Ort 60sk
1886 gnr.: 28, 4 bruk, skyld: 7Mrk 97øre
 
DYBLE (Døble) 
?
1838: matr.nr.: , skyld: Spd Ort sk
1886 gnr.: 29,  bruk, skyld: Mrk øre
 
HÆRÅSEN (Hæraasen) 

1838: matr.nr.: 22, skyld: 0Spd 16Ort 20sk
1886 gnr.: 30, 5 bruk, skyld: 3Mrk 261øre
 
HELLAND () 
1838: matr.nr.: , skyld: Spd Ort sk
1886 gnr.: 31,  bruk, skyld: Mrk øre
 
AAMSLAND () 
1838: matr.nr.: , skyld: Spd Ort sk
1886 gnr.: 32,  bruk, skyld: Mrk øre
 
EIGELIEN () 
1838: matr.nr.: , skyld: Spd Ort sk
1886 gnr.: 33,  bruk, skyld: Mrk øre
 
MANFLAA () 
1838: matr.nr.: , skyld: Spd Ort sk
1886 gnr.: 34,  bruk, skyld: Mrk øre
 
RÆGEVIGEN () 
1838: matr.nr.: , skyld: Spd Ort sk
1886 gnr.: 35,  bruk, skyld: Mrk øre
FOLDALEN () 
1838: matr.nr.: , skyld: Spd Ort sk
1886 gnr.: 36,  bruk, skyld: Mrk øre
FOLDERAAS () 
1838: matr.nr.: , skyld: Spd Ort sk
1886 gnr.: 37,  bruk, skyld: Mrk øre
 
SKOGEN () 
1838: matr.nr.: , skyld: Spd Ort sk
1886 gnr.: 38,  bruk, skyld: Mrk øre
 
HAUGEDAL

1838: matr.nr.: 132, skyld: 2Spd 3Ort 22sk
1886 gnr.: 39, 1 bruk, skyld: 4Mrk 89øre
 
SOLKROEN () 
1838: matr.nr.: , skyld: Spd Ort sk
1886 gnr.: 40,  bruk, skyld: Mrk øre
 
KAALENESET () 
1838: matr.nr.: , skyld: Spd Ort sk
1886 gnr.: 41,  bruk, skyld: Mrk øre
 
KLEVELAND, ØVRE () 
1838: matr.nr.: , skyld: Spd Ort sk
1886 gnr.: 42,  bruk, skyld: Mrk øre
 
KLEVELAND, NEDRE () 
1838: matr.nr.: , skyld: Spd Ort sk
1886 gnr.: 43,  bruk, skyld: Mrk øre
 
KIMESTAD () 
1838: matr.nr.: , skyld: Spd Ort sk
1886 gnr.: 44,  bruk, skyld: Mrk øre
 

 

 [TOPPEN AV SIDEN]