TIL HOVEDSIDEN
LOKALE LENKER
LISTE GÅRDER
MAIL TIL WILLY
 

- herred i Vest-Agder
ØISLEBØ og LAUDAL

Generell informasjon finner du på hovedsiden for gårder. Se også linke-siden for lokalhistoriske sider.

Har du eller ønsker du opplysninger om en gård i dette herredet? Registrer deg som kontaktperson her :o) 

 
02.06.01
Ny kontakt for Nome
--- 23.05.01:
Ny kontakt for Kleven
Herredet tilsvarer i 1886 sognene Laudal og Øislebø av Holum prestegjeld. 

Senere ble hvert sogn eget herred:

[1949] Laudal herred ligger nord for Mandal, og er et innlandsdistrikt i midtre del av Mandalen; i hovedsak på dalens vestside. Mandalselva renner gjennom dette dalføret.

[1951] Øyslebø ligger omkring nedre del av Mandalen. Dalbunnen er flat og veldyrket, dalsidene bratte. På begge sider av dalen en rekke heiegårder.
 


Lokale lenker:
 


Liste gårder:
--- Laudal
1. Neset
2. Stræde
3. Aagsæd-Ødegaarden
4. Aagsæd
5. Skuland
6. Skogen
7. Haraldstad, nedre
8. Brauskeland
9. Kraageland
10. Birkelien
11. Tjønnaasen
12. Bjørnhommen
13. Rusten
14. Hundsdal
15. Birketveid
16. Birkeland
17. Tisland
18. Kleven
19. Augland, indre
20. Svinagel
21. Fjælestad
22. Laudal, øvre
23. Fidje
24. Ugland
25. Hallingskaar
26. Tørresaas
27. Møldal
28. Leineland
29. Kalland
30. Kallaasen
31. Buksholtet
32. Stokkeland
33. Tjomsland
34. Høneland
35. Homestad
36. Bosoll
37. Klamdalen
38. Støbakken
39. Sangesland
40. Mjunaasen
41. Augland
42. Glomsaag
43. Laudal, nedre
44. Mjaaland
45. Bjørnstøl
46. Abaasland
 --- Øislebø
47. Kvasshammer
48. Finsaadal
49. Skogen
50. Fidjestøl
51. Surteland
52. Høie
53. Aasan
54. Bjelland
55. Bjørnstøl
56. Villeheien
57. Skaar
58. Bredland
59. Fladelien
60. Krossen
61. Fossestøl
62. Skolland
63. Fladaasen
64. Birkeland
65. Egsaa
66. Sløgedal
67. Ausland
68. Solaas, store
69. Solaas, lille
70. Rødlend
71. Røkkingen
72. Skoland
73. Ramsland
74. Storemyr
75. Solbjør
76. Aasen
77. Teland
78. Brunvand
79. Kjær, østre
80. Nome
81. Øislebø
82. Sjævesland
83. Usland
84. Heddeland
85. Bue
86. Finsdal
87. Fyglestveid
88. Grimestad
89. Manneraag
90. Høiland
91. Listad
92. Klev
93. Gangsaa
94. Sagaasen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NESET

1838: matr.nr.: 91, skyld: 3Spd 1ort 9sk
1886: gnr.: 1, 4 bruk, skyld: 6Mrk 33øre
 
STRÆDE

1838: matr.nr.: 92, skyld: 1Spd 2ort 18sk
1886: gnr.: 2, 1 bruk, skyld: 2Mrk 61øre
 
AAGSÆD-ØDEGAARDEN

1838: matr.nr.: 93, skyld: 4Spd 4ort 18sk
1886: gnr.: 3, 6 bruk, skyld: 7Mrk 95øre
 
AAGSÆD

1838: matr.nr.: 94, skyld: 10Spd 0ort 5sk
1886: gnr.: 4, 9 bruk, skyld: 16Mrk 72øre
 
SKULAND

1838: matr.nr.: 95, skyld: 5Spd 3ort 0sk
1886: gnr.: 5, 8 bruk, skyld: 8Mrk 94øre
 
SKOGEN

1838: matr.nr.: 96, skyld: 0Spd 9ort 13sk
1886: gnr.: 6, 2 bruk, skyld: 2Mrk 68øre
 
HARALDSTAD, NEDRE (Harildstad, Haraallsta)

1838: matr.nr.: 97, skyld: 4Spd 4ort 5sk
1886: gnr.: 7, 9 bruk, skyld: 6Mrk 77øre
 
BRAUSKELAND (Bruskeland, Brouskeland)

1838: matr.nr.: 98, skyld: 5Spd 0ort 3sk
1886: gnr.: 8, 10 bruk, skyld: 7Mrk 75øre
 
KRAAGELAND

1838: matr.nr.: 101, skyld: 3Spd 1ort 6sk
1886: gnr.: 9, 5 bruk, skyld: 3Mrk 90øre
 
 
BIRKELIEN

1838: matr.nr.: 100, skyld: 0Spd 9ort 12sk
1886: gnr.: 10, 3 bruk, skyld: 2Mrk 89øre
 
 
TJØNNAASEN (Tjønaasen)

1838: matr.nr.: 99, skyld: 0Spd 4ort 14sk
1886: gnr.: 11, 2 bruk, skyld: 1Mrk 34øre
 
 
BJØRNHOMMEN ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 12,  bruk, skyld: Mrk øre
 
RUSTEN ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 13,  bruk, skyld: Mrk øre
 
HUNDSDAL ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 14,  bruk, skyld: Mrk øre
 
BIRKETVEID ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 15,  bruk, skyld: Mrk øre
 
BIRKELAND ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 16,  bruk, skyld: Mrk øre
 
TISLAND ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 17,  bruk, skyld: Mrk øre
 
KLEVEN
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 18,  bruk, skyld: Mrk øre
 
AUGLAND, INDRE ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 19,  bruk, skyld: Mrk øre
 
SVINAGEL ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 20,  bruk, skyld: Mrk øre
FJÆLESTAD ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 21,  bruk, skyld: Mrk øre
 
LAUDAL, ØVRE ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 22,  bruk, skyld: Mrk øre
 
FIDJE ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 23,  bruk, skyld: Mrk øre
 
UGLAND ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 24,  bruk, skyld: Mrk øre
 
HALLINGSKAAR ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 25,  bruk, skyld: Mrk øre
 
TØRRESAAS ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 26,  bruk, skyld: Mrk øre
 
MØLDAL ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 27,  bruk, skyld: Mrk øre
 
LEINELAND ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 28,  bruk, skyld: Mrk øre
 
KALLAND ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 29,  bruk, skyld: Mrk øre
 
KALLAASEN ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 30,  bruk, skyld: Mrk øre
 
BUKSHOLTET ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 31,  bruk, skyld: Mrk øre
 
STOKKELAND ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 32,  bruk, skyld: Mrk øre
 
TJOMSLAND ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 33,  bruk, skyld: Mrk øre
 
HØNELAND ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 34,  bruk, skyld: Mrk øre
 
HOMESTAD ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 35,  bruk, skyld: Mrk øre
 
BOSOLL ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 36,  bruk, skyld: Mrk øre
 
KLAMDALN ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 37,  bruk, skyld: Mrk øre
 
STØBAKKEN ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 38,  bruk, skyld: Mrk øre
 
SANGESLAND ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 39,  bruk, skyld: Mrk øre
 
MJUNAASEN ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 40,  bruk, skyld: Mrk øre
AUGLAND ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 41,  bruk, skyld: Mrk øre
 
GLOMSAAG ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 42,  bruk, skyld: Mrk øre
 
LAUDAL, NEDRE ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 43,  bruk, skyld: Mrk øre
 
MJAALAND ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 44,  bruk, skyld: Mrk øre
 
BJØRNSTØL ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 45,  bruk, skyld: Mrk øre
 
ABAASLAND(Abesland, Apesland)

1838: matr.nr.: 80, skyld: 5Spd 2ort 18sk
1886: gnr.: 46, 6 bruk, skyld: 8Mrk 17øre
 
KVASSHAMMER ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 47,  bruk, skyld: Mrk øre
 
FINSAADAL ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 48,  bruk, skyld: Mrk øre
 
SKOGEN ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 49,  bruk, skyld: Mrk øre
 
FIDJESTØL ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 50,  bruk, skyld: Mrk øre
 
SURTELAND ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 51,  bruk, skyld: Mrk øre
 
HØIE ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 52,  bruk, skyld: Mrk øre
 
AASAN ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 53,  bruk, skyld: Mrk øre
 
BJELLAND ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 54,  bruk, skyld: Mrk øre
 
BJØRNSTØL ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 55,  bruk, skyld: Mrk øre
 
VILLEHEIEN ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 56,  bruk, skyld: Mrk øre
 
SKAAR ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 57,  bruk, skyld: Mrk øre
 
BREDLAND ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 58,  bruk, skyld: Mrk øre
 
FLADELIEN ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 59,  bruk, skyld: Mrk øre
 
KROSSEN ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 60,  bruk, skyld: Mrk øre
 
FOSSESTØL ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 61,  bruk, skyld: Mrk øre
 
SKOLLAND ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 62,  bruk, skyld: Mrk øre
 
FLADAASEN ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 63,  bruk, skyld: Mrk øre
 
BIRKELAND ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 64,  bruk, skyld: Mrk øre
 
EGSAA ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 65,  bruk, skyld: Mrk øre
 
SLØGEDAL ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 66,  bruk, skyld: Mrk øre
 
AUSLAND ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 67,  bruk, skyld: Mrk øre
 
SOLAAS, STORE ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 68,  bruk, skyld: Mrk øre
 
SOLAAS, LILLE ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 69,  bruk, skyld: Mrk øre
 
RØDLEND ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 70,  bruk, skyld: Mrk øre
 
RØKKINGEN ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 71,  bruk, skyld: Mrk øre
 
SKOLAND ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 72,  bruk, skyld: Mrk øre
 
RAMSLAND ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 73,  bruk, skyld: Mrk øre
 
STOREMYR ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 74,  bruk, skyld: Mrk øre
 
SOLBJØR ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 75,  bruk, skyld: Mrk øre
 
AASEN ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 76,  bruk, skyld: Mrk øre
 
TELAND ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 77,  bruk, skyld: Mrk øre
 
BRUNVAND ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 78,  bruk, skyld: Mrk øre
 
KJÆR, ØSTRE ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 79,  bruk, skyld: Mrk øre
 
NOME

1838: matr.nr.: 113, skyld: 7Spd 0ort 4sk
1886: gnr.: 80, 5 bruk, skyld: 11Mrk 58øre
 
ØISLEBØ ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 81,  bruk, skyld: Mrk øre
 
SJÆVESLAND ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 82,  bruk, skyld: Mrk øre
 
USLAND ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 83,  bruk, skyld: Mrk øre
 
HEDDELAND ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 84,  bruk, skyld: Mrk øre
 
BUE ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 85,  bruk, skyld: Mrk øre
 
FINSDAL ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 86,  bruk, skyld: Mrk øre
 
FYGLESTVEID ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 87,  bruk, skyld: Mrk øre
 
GRIMESTAD ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 88,  bruk, skyld: Mrk øre
 
MANNERAAG ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 89,  bruk, skyld: Mrk øre
 
HØILAND ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 90,  bruk, skyld: Mrk øre
 
LISTAD ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 91,  bruk, skyld: Mrk øre
 
KLEV
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 92,  bruk, skyld: Mrk øre
 
GANGSAA ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 93,  bruk, skyld: Mrk øre
 
SAGAASEN ()
1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 94,  bruk, skyld: Mrk øre
 

 

 [TOPPEN AV SIDEN]