TIL HOVEDSIDEN
LOKALE LENKER
LISTE GÅRDER
MAIL TIL WILLY
 

- herred i Vest-Agder
MAL

Generell informasjon finner du på hovedsiden for gårder. Se også linke-siden for lokalhistoriske sider.

Har du eller ønsker du opplysninger om en gård i dette herredet? Registrer deg som kontaktperson her :o) 

 
13.09.01
Ny side med komplett liste gårder.
 
Herredet svarer i 1886 til Nes og Hitterø sogn av Flekkefjord prestegjeld. Herredet ble i xxxx delt i Nes herred og Hidra herred.

[1950] Nes ligger omkring Flekkefjord, mellom Lista og Fedafjorden i sør og Lundevatn i nordvest. Omfatter det sterkt kuperte terreng omkring Flekkefjord, oversådd av tallrike større og mindre vann, og en rekke øyer (Andabeløya m.fl.). Åsene er delvis skogkledde og når høyder på 4-500 moh.

[1947] Hidra (Hitterø) ligger ved kysten sørvest for Flekkefjord, grenser i vest til Rogaland og består dels av øyer og dels av fastland. Blant øyene nevnes den 20,32kvkm store Hidra som er skilt fra fastlandet ved det 4-800 meter brede og 9 km lange Hidrasund. Terrenget er småkupert med for det meste trebare åser opp til 371 moh med bratte sider, men som regel forholdsvis flate topper. En rekke vann, fastlandets kyst er jevn og bratt, øyenes kyst er særlig mot sør og vest sterkt innskåret av bukter og våger.


Lokale lenker:
Flekkefjord lokalhistorie
[Sunde skole]


Liste gårder:
--- Hitterø sogn
1. Aagenes
2. Vaage
3. Sele
4. Kjellingnes
5. Ulland, ytre
6. Ulland, øvre
7. Auland
8. Kraagedal
9. Ysthus
10. Fidje, østre
11. Fidje, vestre
12. Festevold
13. Vallaas
14. Kjøide
15. Kaade
16. Aamland
17. Reistad
18. Vimrevaag
19. Eide
20. Marstad
21. Urstad, nedre
22. Urstad, øvre
23. Hæstad
24. Veisdal, øvre
25. Veisdal, ytre
26. Hummeraas
27. Hitterøkalven
28. Langeland
29. Langelandstranden
30. Støitland
31. Bukstad
32. Abelnes
33. Kvelland
34. Haugeland
35. Itland
36. Haaland
37. Haaland, lille
38. Bækkedal
39. Botne, lille
40. Li
41. Kleppe, ytre
42. Kleppe, indre
43. Daatland
44. Mønstermyr
45. Fidsel
46. Kvanvig
47. Stemmen
48. Allestad
49. Gumpefjeld
50. Botne paa Heien
51. Hogstad
52. Daastøl
53. Stø
54. Polland
55. Hommen
56. Haaskog
57. Vatland
58. Skarpenes
59. Midbø
60. Ystebø
--- Nes sogn
61. Fjeldsaa, nedre
62. Eigeland
63. Fjeldsaa, midtre
64. Furhommen
65. Fjeldsaa, øvste
66. Sveige
67. Tjørsvaag
68. Søiland
69. Søiland
70. Nes
71. Loge
72. Straumland
73. Soland
74. Eide
75. Rægevig
76. Fodnestøl
77. Lauaas
78. Lone
79. Flikke
80. Glendrange
81. Fladen
82. Drange, store
83. Drange, lille
84. Løining, lille
85. Skailand
86. Lindeland
87. Osen
88. Helland
89. Reppen
90. Seland
91. Løining, store
92. Lian
93. Solli
94. Nedrejord
95. Røidlandslaatten
96. Røidland
97. Birkeland
98. Bjelland
99. Netland
100. Tjærsland
101. Nuland
102. Austad
103. Sunde
104. Lauvig
105. Djubvig
106. Grundevig
107. Staaby
108. Undhammer
109. Andabelø
 

LOGE (Loga)

1838: matr.nr.: 71, skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: 71, 53 bruk, skyld: Mrk øre
 
 
 [TOPPEN AV SIDEN]