TIL HOVEDSIDEN
LOKALE LENKER
LITTERATUR

LISTE GÅRDER
MAIL TIL WILLY
 

- herred i Rogaland
BJERKREIM

Generell informasjon finner du på hovedsiden for gårder. Se også linke-siden for lokalhistoriske sider.

Har du eller ønsker du opplysninger om en gård i dette herredet? Registrer deg som kontaktperson her :o) 

 
21.02.00
Ny side.
Herredet svarer til Bjerkreim sogn av Helleland preste-
gjeld.

[1939] Bjerkreim ligger nord for Eigersund. Det er et innlandsherred, med tallrike vann og gjennomskåret av flere vassdrag. Det vestlige parti, med sine mange lave åser, danner overgang til det flate Jæren. Høyeste fjell er 960 m.o.h. (Svartevassknuten), noe bjørkeskog. 

Lokale lenker:
Bjerkreim info/kart
[RogBase]Litteratur:
BJERKREIMBOK I
[Lisabet Risa]
Bygdebok - 1997

Se også KILDER
Lenke: Slektsbiblioteket
Liste gårder:
--- Bjerkreim sogn:
1. Tengesdal, søndre
2. Vindingland
3. Sagland
4. Aasen
5. Bjerkreim
6. Odland
7. Efteland
8. Sædre
9. Netland
10. Hytland
11. Kjørren
12. Lauvbrekka
13. Vasbø
14. Eik
15. Hovland
16. Bjordal
17. Brattebø
18. Kvitlid
21. Grøtteland
22. Austrumdal
25. Dyrskog
26. Landsdal
27. Kleppelid
28. Eigeland
29. Holmen
30. Gjedrem
31. Lillesvele
32. Svele, store
33. Vigesaa
34. Skjeveland
35. Vigesdal
36. Berland
37. Spjødevold
38. Hegelstad
40. Birkeland, lille
41. Eigeland
42. Asseim
43. Ivesdal
44. Malmeim
45. Espeland
46. Maudal, nedre
47. Lanes
48. Ven
49. Hovland, lille
50. Sundvor
51. Foss
52. Birkeland, store
53. Nedrebø
54. Fuglestad
55. Bue
56. Vaule
57. Røiseland
58. Moi
59. Osland
60. Slettebø
61. Laksesvele
63. Tysland
64. Steinsland
65. Bærland
66. Eigeland
67. Gravdal
68. Gaasland
70. Ognedal
71. Kløgetvedt
72. Solberg
73. Røiseland
74. Fjermedal
75. Hustoft
76. Versland
77. Abeland
78. Helgeland
79. Varp
80. Hetland
81. Tengesdal, nordre
 

Foreløpig ingen registrerte gårder i dette herredet ()

1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: ,  bruk, skyld: Mrk øre

 

 [TOPPEN AV SIDEN]