TIL HOVEDSIDEN
LOKALE LENKER
LISTE GÅRDER
MAIL TIL WILLY
 

- herred i Rogaland
EGERSUND

Generell informasjon finner du på hovedsiden for gårder. Se også linke-siden for lokalhistoriske sider.

Har du eller ønsker du opplysninger om en gård i dette herredet? Registrer deg som kontaktperson her :o) 

 
05.10.01
Ny kontakt for Ystebrød.
Herredet svarer til Egersund sogn av Eigersund preste-
gjeld.

[1940] Eigersund består dels av øyer, dels av fastland. Terrenget er sterkt kupert, fjellene er bratte, kuppelformede, trebare knauser og åser med tallrike vann og småelver.

Lokale lenker:
Egersund
[Bjørn R. Rasmussen]

Egersunds historie
[Egersund kommune]


Liste gårder:
--- Egersund sogn:
1. Ystebrød
2. Midbrød
3. Segleim
4. Skadberg
5. Myglebostad
6. Skjelbrei
7. Leidland
8. Hovland
9. Sæstad
10. Løining
11. Øglende
12. Egersunds prestegard
13. Hestnæs
14. Skaare
16. Puntervold
17. Haaland
18. Hadland
19. Aase
20. Nodland
21. Svanæs
22. Stapnæs
23. Grastved
24. Lædre
25. Mong
26. Rodvelt
27. Grødem
28. Omdal
29. Koldal
30. Hegdal
31. Kydland
32. Lien
33. Helleren
34. Vind-Birkeland
35. Nodland i Heien
36. Løpstad
38. Tjerval
39. Veshovde
40. Melhus
41. Slethei
42. Øigrei
43. Svinland
44. Kjelland
45. Slettebø
46. Hafsøen
47. Eide
48. Tengsereid
49. Tengs
50. Fotland
51. Ege, lille
52. Ege, store
53. Øksnebø
54. Gjermestad
55. Nævland
56. Buerskog
57. Hegrestad
58. Helland
59. Netland
60. Helvig
 

Ystebrød (Østerbrød)

1838: matr.nr.: 1, skyld: 7Spd 1ort 17sk
1886: gnr.: 1, 9 bruk, skyld: 11Mrk 53øre
 

 

 [TOPPEN AV SIDEN]