TIL HOVEDSIDEN
LOKALE LENKER
LITTERATUR

LISTE GÅRDER
MAIL TIL WILLY
 

- herred i Rogaland
FINNØ

Generell informasjon finner du på hovedsiden for gårder. Se også linke-siden for lokalhistoriske sider.

Har du eller ønsker du opplysninger om en gård i dette herredet? Registrer deg som kontaktperson her :o) 

 
21.02.00
Ny side.
Idag: Finnøy

Herredet svarer til Hesby (Heseby) og Talgø (Talgje) sogn av Finnø (Finnøy) prestegjeld.

[1940] Finnøy ligger nord for Stavanger og består utelukkende av øyer, bl.a. Finnøy, Fogn og Talgje. Langs kystene finnes veldyrkede bakke-
skråninger, særlig er Finnøys østbredd veldyrket. Det indre av øyene er småkupert med åser opp til 166 m., til dels nokså myret med lauvkratt og enkelte nåletrær. 

Lokale lenker:
 
 


Litteratur:
FINNØY - GARD OG ÆTT I, II og III
[Halvard Bjørkvik]
Bygdebok - 1993

Se også KILDER
Lenke: Slektsbiblioteket

Liste gårder:
--- Hesby sogn:
1. Naaden
2. Kvamme
3. Nærland
4. Relstad
5. Berge
6. Kindingstad
7. Ladstein
8. Ladstein, ytre
9. Vignæs, søndre
10. Sævheim
11. Vignæs, nordre
12. Steinnæs
13. Flesje
14. Skudegjerd Prestegaarden
15. Hesbø
16. Vestbø
17. Nordbø
18. Landa, øvre
19. Landa, nedre
20. Mjølsnes, nedre
21. Mjølsnes, øvre
22. Roda
23. Spanne
24. Lausnes
25. Hauske
26. Haga
27. Faa
28. Vigen
29. Langeland
30. Opsal
31. Bø
32. Sæbbø
33. Varland
34. Trevland
35. Selvaag
--- Talgø sogn:
36. Æraas
37. Runestad
38. Eide, øvre
39. Eide, nedre
40. Hovda
41. Gaard
42. Meling
43. Østebø
44. Hanesand, nedre
45. Hanesand, øvre

 

FORELØPIG INGEN REGISTRERTE KONTAKTER ()

1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: ,  bruk, skyld: Mrk øre

 

 [TOPPEN AV SIDEN]