TIL HOVEDSIDEN
LOKALE LENKER
LITTERATUR

LISTE GÅRDER
MAIL TIL WILLY
 

- herred i Rogaland
FISTER

Generell informasjon finner du på hovedsiden for gårder. Se også linke-siden for lokalhistoriske sider.

Har du eller ønsker du opplysninger om en gård i dette herredet? Registrer deg som kontaktperson her :o) 

 
29.12.00
Ny kontakt for Li.
Herredet svarer til Fister sogn av Hjelmeland prestegjeld.

[1940] Fister ligger nordøst for Stavanger, og er et eget kystdistrikt på begge sider av Fisterfjorden. Består dels av øyer (Halsne), en del av Rande, og dels av fastland. Fastlandet er sterkt kupert med høyder opp til over 500m. Øyene er også bergrike, men lave. De dyrkede partiene er for det meste sterkt bakkete. 

Lokale lenker:
 


Litteratur:
HJELMELAND - GARD OG FOLK III
[Trygve Brandal]
Bygdebok - 1990

Se også KILDER
Lenke: Slektsbiblioteket

Liste gårder:
--- Fister sogn:
1. Døvig
2. Li
3. Fister, midtre
4. Fister, nedre
5. Fister, øvre
6. Solbjør
7. Bjelland, store
8. Flad-Hetland
9. Staurland
10. Brat-Hetland
11. Nordskaar
12. Øvrebø
13. Helgøen
14. Mosnes
15. Sigmundstad
16. Byrø
17. Bokn, store
18. Bokn, lille
19. Eike, nedre
20. Eike, øvre
21. Skartveit
22. Halsnø
23. Randa
24. Kaada
25. Bergøen
26. Hovde
27. Sandanger, ytre
28. Sandanger, indre
29. Dale, ytre

 

LI, BARNEVIGEN ()

1838: matr.nr.: 74,73, skyld: 5Spd 4ort 16sk
1886: gnr.: 2, 2 bruk, skyld: 11Mrk 53øre
  • Geir Refsland: Oldefar til min kone het Jakob li og var fra Fister. Har du opplysninger til meg ang han hadde det vært fint. [ny:291200]
 

 

 [TOPPEN AV SIDEN]