TIL HOVEDSIDEN
LOKALE LENKER
LITTERATUR
LISTE GÅRDER
MAIL TIL WILLY
 

- herred i Rogaland
GJESDAL

Generell informasjon finner du på hovedsiden for gårder. Se også linke-siden for lokalhistoriske sider.

Har du eller ønsker du opplysninger om en gård i dette herredet? Registrer deg som kontaktperson her :o) 

 
21.08.00
Ny lokal lenke - "Litt om min far...".
Også skrevet Gjestal.

Herredet svarer til Gjesdal sogn av Gjesdal preste-
gjeld. I 1941 nevnes i tillegg Ålgård kapell. 

[1941] Gjestal ligger sørøst for Stavanger, og er et sterkt kupert innlandsdistrikt med høyder opp mot 800 moh. (Vådlandsknuden), og med en rekke store vann som dels har avløp vestover (Figgja) og dels østover til Høgsfjorden (Oltedalsvassdraget).

Lokale lenker:
Gjesdal lenker
[Gjesdal kommune]

Ålgård
[Øystein Nybøe]

Slektsside
[Vidar Vølstad]

Arbeiderbevegelsen i Gjesdal før 1940
[Ivar Øiumshaugen]

Litt om far og familiens bakgrunn
[Svein Ketil Søiland]
 


Litteratur:
GJESTAL - GARDS- OG ÆTTESOGE
[Søren Arneson]
Bygdebok - 1939

GJESDAL - GARDS- OG ÆTTESOGA, FRAFJORDDALEN OG ØSTABØDALEN
[Gudtorm Mikkelson]
Bygdebok - 1994

GJESDAL - INDRE DEL I
[Gudtorm Mikkelson]
Bygdebok - 1994

GJESDAL - INDRE DEL II og III
[Jørg Eirik Waula]
Bygdebok - 1998,2001

Se også KILDER
Lenke: Slektsbiblioteket
 
 


Liste gårder:
--- Gjesdal sogn:
1. Sikvaland, lille
2. Eidland
3. Skorve
4. Nese
5. Ædland
6. Bærland
7. Aalgaard
8. Bollestad
9. Lima, ytre
10. Lima, indre
11. Berge
12. Lomeland
13. Oltedal, øvre
14. Oltedal, nedre
15. Haugemorken
16. Ravndal
17. Nævland
18. Vølstad
19. Madland
20. Brækken
21. Vatne
22. Helland
24. Tjetland
25. Hadland
26. Bjelland
27. Gjesdal
28. Kluge
29. Auestad
30. Hareland
31. Kyllingstad
32. Nordaas
33. Kydland
34. Søiland

 

FORELØPIG INGEN REGISTRERTE KONTAKTER()

1838: matr.nr.: , skyld: Spd ort sk
1886: gnr.: ,  bruk, skyld: Mrk øre

 

 [TOPPEN AV SIDEN]