TIL HOVEDSIDEN
LOKALE LENKER
LISTE GÅRDER
MAIL TIL WILLY
 

- herred i Rogaland
HELLELAND

Generell informasjon finner du på hovedsiden for gårder. Se også linke-siden for lokalhistoriske sider.

Har du eller ønsker du opplysninger om en gård i dette herredet? Registrer deg som kontaktperson her :o) 

 
24.08.00
Kontakt for Svaalestad slettet.
Herredet svarer til Helleland sogn av Helleland preste-
gjeld.

[1946] Helleland ligger øst for Egersund, omkring det trange dalføret som strekker seg fra Egersund til det store Lundevatn på grensen mot Vest-Agder fylke. Her renner Hellelandselva og det fiskerike Gyavassdraget (Gydalselva). Terrenget er oppskåret i en rekke småpartier ved mindre dalfører og oversådd av en mengde fiskerike vann. Fjellene når høyder på ca 600 m, ofte med bratte sider.


Lokale lenker:


Liste gårder:
--- Helleland sogn:
1. Rapstad
2. Røidland
3. Støla
5. Eigeli
6. Glypstad
7. Gjeideraas
8. Drange
9. Dybing
10. Hetland, nedre
11. Hetland, øvre
12. Høiland
13. Grøning
14. Skjeipstad
15. Pollen
16. Mysing
18. Hæstad
19. Orrestad
20. Øen
21. Øgreid
22. Slettebø
23. Gydal
24. Terland
25. Toftene
26. Lien
27. Holthe
28. Aamot
29. Feden
30. Hovland
31. Haugstad, lille
32. Berge
33. Haugstad, store
34. Ramsland
35. Svaalestad
36. Epteland
37. Missingen
38. Strømstad
39. Birkeland
40. Hesvig
41. Møgedal
42. Imiseid
43. Eigeland, søndre
44. Omdal, øvre
45. Omdal, nedre
46. Hustoftdal
47. Helleland
48. Tveide
49. Eigestein
50. Brynnesland
51. Klungland
52. Lomeland
53. Kvåle
54. Næse
55. Sleveland

 

SVAALESTAD (Svalestad)

1838: matr.nr.: 35, skyld: 6Spd 3ort 2sk
1886: gnr.: 35, 4 bruk, skyld: 9Mrk 36øre
  •  
 

 

 [TOPPEN AV SIDEN]