TIL HOVEDSIDEN
LOKALE LENKER
LITTERATUR
LISTE GÅRDER
MAIL TIL WILLY
 

- herred i Rogaland
HESKESTAD

Generell informasjon finner du på hovedsiden for gårder. Se også linke-siden for lokalhistoriske sider.

Har du eller ønsker du opplysninger om en gård i dette herredet? Registrer deg som kontaktperson her :o) 

 
29.07.01
Ny kontakt for Heskestad.


 

Herredet svarer til Heskestad sogn av Lund prestegjeld. 

[1946] Heskestad ligger øst for Egersund, på grensen mot Vest-
Agder fylke, omkring den østlige del av de to trange dalfører som fra Egersund fører over til Sirdalsvatnets og Lundevatnets nordende i Vest-
Agder fylke. Terrenget er sterkt kupert og oversådd av større og mindre, som regel fiskerike vann.


Lokale lenker:
 


Litteratur:
HETLAND - HESKESTAD I og II
[Petrus Valand og Olav Heskestad]
Bygdebok - 1971

Se også KILDER
Lenke: Slektsbiblioteket
 
 


Liste gårder:
--- Heskestad sogn:
1. Eikelandsdalen
2. Aasen
3. Gya
4. Gyastøl
5. Førland
6. Urdal
7. Bjuland
8. Birkemoen
9. Tekse
10. Bjørnemoen
11. Helleren
12. Refsland
13. Bilstad
14. Vashus
15. Ollestad
16. Høie (Hauge)
17. Ueland
18. Omdal
19. Hetland
20. Heskestad
21. Dybing
23. Fjelde
24. Røisland
25. Grøsareid
26. Langhus
27. Øistad, nedre
28. Øistad (øvre)
29. Sandsmark
30. Eide
31. Moen
32. Drange
33. Egeland
34. Kolestrand
35. Stene
36. Tjørn
37. Grøsfjeld
38. Egeland
39. Skailand
 

HELLEREN ()

1838: matr.nr.: 63, skyld: 11Spd 4ort 2sk
1886: gnr.: 11, 11 bruk, skyld: 16Mrk 90øre
  • Jan: Jeg har en del stoff om denne gården. [ny:010898]
 
REFSLAND ()

1838: matr.nr.: 64, skyld: 8Spd 3ort 6sk
1886: gnr.: 12, 3 bruk, skyld: 12Mrk 74øre
  • Jan: Jeg har en del stoff om denne gården. [ny:010898]
 
VASHUS ()

1838: matr.nr.: 66, skyld: 6Spd 4ort 8sk
1886: gnr.: 14, 2 bruk, skyld: 10Mrk 12øre
  • Jan: Jeg har en del stoff om denne gården. [ny:010898]
 
OLLESTAD (Oldestad)

1838: matr.nr.: 67, skyld: 11Spd 4ort 0sk
1886: gnr.: 15, 5 bruk, skyld: 16Mrk 89øre
  • Jan: Jeg har en del stoff om denne gården. [ny:010898]
 
HAUGE (Hauaa, Høie, Høye)

1838: matr.nr.: 68, skyld: 4Spd 0ort 0sk
1886: gnr.: 16, 2 bruk, skyld: 5Mrk 86øre
  • Jan: Jeg har en del stoff om denne gården. [ny:010898]
 
UELAND (Ualand)

1838: matr.nr.: 69, skyld: 10Spd 1ort 16sk
1886: gnr.: 17, 9 bruk, skyld: 12Mrk 78øre
  • Jan: Jeg har en del stoff om denne gården. [ny:010898]
 
AAMDAL, ØSTRE (Omdal)

1838: matr.nr.: 70, skyld: 4Spd 1ort 3sk
1886: gnr.: 18, 2 bruk, skyld: 5Mrk 44øre
  • Jan: Jeg har en del stoff om denne gården. [ny:010898]
 
HETLAND ()

1838: matr.nr.: 71, skyld: 7Spd 2ort 18sk
1886: gnr.: 19, 3 bruk, skyld: 11Mrk 7øre
  • Jan: Jeg har en del stoff om denne gården. [ny:01081998]
 
HESKESTAD

1838: matr.nr.: 72, skyld: 17Spd 1ort 3sk
1886: gnr.: 20, 15 bruk, skyld: 23Mrk 50øre
 
DYBING ()

1838: matr.nr.: 73, skyld: 10Spd 2ort 18sk
1886: gnr.: 21, 5 bruk, skyld: 8Mrk 19øre
  • Jan: Jeg har en del stoff om denne gården. [ny:01081998]
 
SANDSMORK (Sandsmark)

1838: matr.nr.: 81, skyld: 9Spd 1ort 16sk
1886: gnr.: 29, 4 bruk, skyld: 12Mrk 82øre
 
KOLESTRAND (Kalvestrand)

1838: matr.nr.: 86, skyld: 1Spd 11ort 8sk
1886: gnr.: 34, 4 bruk, skyld: 3Mrk 29øre
 
TJØRN (Kjødn)

1838: matr.nr.: 88, skyld: 8Spd 1ort 17sk
1886: gnr.: 36, 5 bruk, skyld: 9Mrk 55øre
  • Jan: Jeg har en del stoff om denne gården. [ny:010898]
 
 [TOPPEN AV SIDEN]