TIL HOVEDSIDEN
LOKALE LENKER
LISTE GÅRDER
MAIL TIL WILLY
 

- herred i Rogaland
HETLAND

Generell informasjon finner du på hovedsiden for gårder. Se også linke-siden for lokalhistoriske sider.

Har du eller ønsker du opplysninger om en gård i dette herredet? Registrer deg som kontaktperson her :o) 

 
21.01.02
Ny kontakt for Finnestad
I 1886 svarer herredet til sognene Hetland (Frue), Riskekverven og Randeberg. 

Randaberg ble skilt ut som eget herred 1. juli 1922, så i 1946 svarer Hetland til Hetland og Riska sogn av Hetland prestegjeld (1946).

[1946] Hetland ligger ved Stavanger, og består dels av øyer, dels av fastland; Det strekker seg fra Duseviga nordvest for Stavanger til bortimot Høgsfjorden i sørøst. Gansfjorden deler herredet i en forholdsvis flat vestlig del, og en mer kupert østlig del (Riska tidligere kalt Riskekverven). I øst når åsene høyder på 335m (Storeberget og Viksfjell), på grensen mot Høgsfjord. I vest ligger det kjente utsiktspunkt Ullanhaug, 131 moh sørvest for Stavanger. I herredets nordlige del ligger en rekke øyer (Hundvågøy, Langøy, Vassøy, Roaldsøy, Lindøy, Hillesøy, Usken m.fl.). 

[1950] Randaberg utgjør den nordlige spiss av halvøya nordvest for Stavanger mellom Byfjorden i øst og Håsteinfjorden i vest. Flate, skogbare, til dels myrlendte partier med veldyrkede bakkeskråninger mot kysten- Lave fjellknauser i den nordlige og østlige del. 

I 1965 ble Hetland kommune delt mellom Stavanger og Sandnes.


Lokale lenker:
Lokalhistorie for Stavanger
[Ket Henriksen]

Randaberg bygdemuseum
(Museumskatalogen)

Håland
(Goa)
 
 


Liste gårder:
--- Hetland (Frue) sogn:
1. Lunde, søndre
2. Lunde, nordre
3. Meling
4. Lunde
5. Skeie
6. Husebø
7. Austbø
8. Steinsøy
10. Hellesøen
11. Kalvøen
12. Dale
13. Furaas
14. Gausel
15. Gaudesæd
16. Jaatten
17. Hinna
18. Auglend
19. Mariero
20. Kristianslyst
21. Bispeladegaarden
22. Hillevaag
23. Hetland Præstegaard
24. Ullenhaug
25. Tjensvold, øvre
26. Tjensvold, nedre
27. Stokke, nordre
28. Tastad, øvre
29. Tastad, nedre
30. Høie
31. Finnestad
--- Riskekverven sogn:
32. Usken
33. Lauvaasen
34. Eltrevaag
35. Mauland
36. Hetland
37. Hommersaag
38. Frøiland
39. Bjelland
40. Mæland
41. Hogstad, nordre
42. Hovland
43. Skjørestad
44. Jødestad
45. Riske
46. Li
--- Randeberg sogn:
47. Rygg
48. Grødeim
49. Harestad
50. Todneim
51. Randeberg
52. Tunge
53. Sande
54. Bø, indre
55. Bø, ytre
56. Vistvig
57. Vistnes
58. Raustein
59. Viste
60. Goe, vestre
61. Goe, østre
62. Haaland
63. Leigvold
 

 

FINNESTAD

1838: matr.nr.: 46, skyld: 7Spd 0ort 2sk
1886: gnr.: 31, 22 bruk, skyld: 24Mrk 11øre
 
LEIGVOLD (Leikvoll, Levang)

1838: matr.nr.: 63, skyld: 6Spd 3ort 8sk
1886: gnr.: 63, 15 bruk, skyld: 22Mrk 6øre
  • Hans: 1800-1940 [ny:121099]
 
 [TOPPEN AV SIDEN]