TIL HOVEDSIDEN
LOKALE LENKER
LITTERATUR

LISTE GÅRDER
MAIL TIL WILLY
 

- herred i Rogaland
HJELMELAND

Generell informasjon finner du på hovedsiden for gårder. Se også linke-siden for lokalhistoriske sider.

Har du eller ønsker du opplysninger om en gård i dette herredet? Registrer deg som kontaktperson her :o) 

 
19.08.00
Ny side.
I 1886 svarer herredet til  Hjelmeland sogn av Hjelmeland prestegjeld. 

[1946] Hjelmeland er et fjorddistrikt omkring Boknfjordens armer; bl.a. Jøsenfjorden og Hjelmelandsfjorden. Det består dels av øyer og dels av fastland. Blant øyene nevnes Ombo og Randøy, som begge delvis tilhører dette herredet. Jøsenfjordens vegger er bratte og tillater bare sparsom bebyggelse. Ved de små bukter Hjelmelandsvågen, Tøtlandsviga i sør og ved Hauge og Førde i nord og øst er bebyggelsen tettere, og buktene fortsetter i små dalfører som er forholdsvis tettbebygd og veldyrket. Fjellene er snaue og kollete og når i Brendeknuden nær grensen mot Vest-Agder en høyde på 1150 moh. Herredets indre er oppfylt av en rekke større og mindre vann og er gjennomskåret av flere mindre vassdrag.
 


Lokale lenker:
Fivelands slektssider
[Alv Trygve]
 


Litteratur:
HJELMELAND - GARD OG FOLK I, og II
[Trygve Brandal]
Bygdebok - 1989

Se også KILDER
Lenke: Slektsbiblioteket

Liste gårder:
--- Hjelmeland sogn:
1. Øie
2. Øiehavn
3. Breivig
4. Vestersø
5. Flaadene
6. Rossaaen
7. Skaar, ytre
8. Augland med Skaar, indre
9. Tuftene
10. Tjeltveid
11. Helgeland
12. Knudsvig, nordre
13. Knudsvig, søndre
14. Skiftun
15. Asseim
16. Aasland
17. Foss
18. Fossaaen
19. Nesvig
20. Bastlien
21. Varene
22. Eidene, ytre
23. Eidene, indre
24. Ravnsfjeld, ytre
25. Ravnsfjeld, indre
26. Dale, indre
27. Østerhus
28. Valle
29. Kromshagen
30. Hauge, nedre
31. Gil
32. Hauge, øvre
33. Segedal
34. Førde
35. Vormelandsvigen
36. Vormeland
37. Funningsland
38. Raulende
39. Tøtland
40. Tveiden
41. Mæland
42. Kleiveland
43. Ritland
44. Helgeland
45. Laugeland
46. Breiland
47. Bjelland, indre
48. Hegland
49. Hetland indre
50. Jørmeland
51. Husstøl
52. Einarvold
53. Fevold, øvre
54. Fevold, nedre
55. Steinsland
56. Kvamme
57. Hagali
58. Sæbø
59. Hjelmeland Præstegaard
60. Tuntland
61. Røgelstad
62. Sande
63. Pundsnes
64. Kleppe
65. Askvig
66. Kro
67. Larstøl
68. Espeland
69. Hausken
70. Mjølhus
71. Vige
 

ØIE

1838: matr.nr.: 1, skyld: 12Spd 3ort 9sk
1886: gnr.: 1, 13 bruk, skyld: 25Mrk 15øre
 

 

 [TOPPEN AV SIDEN]