TIL HOVEDSIDEN
LOKALE LENKER
LITTERATUR
LISTE GÅRDER
MAIL TIL WILLY
 

- herred i Hordaland
ASKØY

Generell informasjon finner du på hovedsiden for gårder. Se også linke-siden for lokalhistoriske sider.

Har du eller ønsker du opplysninger om en gård i dette herredet? Registrer deg som kontaktperson her :o) 

 
31.10.01
Ny kontakt for Kolevaag.
 
Herredet svarer i 1886 til Strudshavn og Laksevaag sogn av Askøy prestegjeld.

[1939] Herredet ligger like vest for Bergen og består av den sydlige del av Askøya, mellom Hjeltefjorden i sørvest og Herdlafjorden i nordøst og Bergens byfjord i øst. Vest- og sørkysten er lav og sterkt innskåret av våger og oser, utenfor kysten en rekke nakne småknausete øyer, Langøy, Borøy, Hanøy, Ramsøy, Hauglandsøy, Skorpa m.fl. Øst- og nordøstkysten er jevnere med steilere bredder.


Lokale lenker:
Strusshamn historie
[Havna AS]


Litteratur:
TITTEL
[Forfatterr]
Type bok - år

Se også KILDER
Lenke: Slektsbiblioteket
 
 


Liste gårder:
--- Strudshavn sogn
1. Ask
2. Li, søndre
3. Hop
4. Strømsnes
5. Erdal
6. Florevaag
7. Kleppestø
8. Kleppe, øvre
9. Kleppe, nedre
10. Strudshavn
11. Neset
12. Follesø
13. Hetlevik
14. Kraakaas
15. Haugland, søndre
16. Ravnanger
17. Tveit
18. Kolevaag
19. Hanøen
20. Ramsøen
21. Daavanger
22. Bjørndal
23. Loddefjord
24. Hetlevik
25. Mathopen
26. Sætre
27. Skaret
28. Helleren
29. Myren
30. Alvøen
31. Sørehavn
32. Bakken
33. Kongshavn
34. Stykket
35. Ramsvik
36. Drotningsvik
37. Breivik
38. Stølen
39. Godviken
40. Lerviken
41. Gjæringsviken
42. Olsvik
43. Kjøkkelvik
44. Skaalevikneset
--- Laksevaag sogn
45. Hesteviken
46. Gravdal
47. Tenebæklien
48. Lyngbø
49. Nygaard
50. Haalen
51. Laksevaag
52. Laksevaagneset
53. Damsgaard, lille
54. Damsgaard, store
55. Frydenlund
56. Karensfryd
57. Frydensbø
58. Gyldenpris
59. Stranden
 

TVEIT

1838: matr.nr.: 17, skyld: 6Spd 0ort 8sk
1886: gnr.: 17, 10 bruk, skyld: 8Mrk 51øre
 
KOLEVAAG (Kollevåg, Kallevik)

1838: matr.nr.: 18, skyld: 7Spd 1ort 10sk
1886: gnr.: 18, 13 bruk, skyld: 7Mrk 36øre
 
 
 [TOPPEN AV SIDEN]