TIL HOVEDSIDEN
LOKALE LENKER
LISTE GÅRDER
MAIL TIL WILLY
 

- herred i Hordaland
AUSTEVOLL

Generell informasjon finner du på hovedsiden for gårder. Se også linke-siden for lokalhistoriske sider.

Har du eller ønsker du opplysninger om en gård i dette herredet? Registrer deg som kontaktperson her :o) 

 
18.06.01
Ny side med komplett liste gårder.
 
Herredet svarer i 1886 til Møgster (Møkster) og Austevoll sogn av Austevoll prestegjeld.

[1939] Herredet ligger sør for Bergen, og er et kystdistrikt mellom Korsfjorden (Krossfjorden) i nord, Bjørnefjorden i øst, Selbjørnfjorden i sør og Norskehavet i vest. Det består av en rekke skogbare, småknausete øyer, hvoriblant nevnes Hofteren, Selbjørn, Stolmen, Store Kalsøy m.fl. 
På en liten øy ved munningen av Korsfjorden står første ordens kystfyr, Marstein, bygget i 1877.


Lokale lenker:
Austevoll.com
[Marsteinen]

Bilder og historie fra Austevoll
[Marsteinen]

Skjermkontakt med lokalhistorien
[Austevoll folkebibliotek]

Solveig kan hjelpa andre med å slå opp i alle Austevoll binda
(Austevoll-Møkster/del av Fitjar Bind 1,2og3).
 


Liste gårder:
--- Møgster sogn
1. Drivenes, nordre
2. Drivenes, store
3. Fagerbakke
4. Eikholmen
5. Kalvenes
6. Veivaagen
7. Lunnøen
8. Noven
9. Rabben, indre
10. Rabben, ytre
11. Djupevaag
12. Stenevik
13. Salthellen med Salthelleskaget
14. Vaage, nedre
15. Vaage, øvre
16. Aarland, søndre
17. Aarland, nordre
18. Stangeland
19. Valhammer
20. Kvalvaag
21. Hevrøen med Fugløen
22. Kalsøen, lille
23. Møgster
24. Horge
25. Kalve
26. Hille
27. Klepsvik
28. Kleppe
29. Bakke
30. Nautøen
--- Austevold sogn
31. Sandtorr
32. Skaar
33. Økland
34. Toranger
35. Troland
36. Mælingen
37. Austevold
38. Bakholmen, vestre
39. Bakholmen, østre
40. Haugland
41. Hufthammer
42. Birkeland
43. Storebø
44. Bjaanes
45. Bjelland
46. Haukenes
47. Sandvik
48. Bratten
49. Saatendal
50. Nordeide
51. Søreide
52. Nausheller
53. Vasnes
54. Heiemark
55. Straumsøen
56. Drønen
57. Busesund
58. Kolbensvik
 

DRIVENES, NORDRE (Austerneset)

1838: matr.nr.: 64, skyld: 2Spd 3ort 16sk
1886: gnr.: 1, 4 bruk, skyld: 3Mrk 54øre
 
DRIVENES, STORE (Haugen)

1838: matr.nr.: 65, skyld: 2Spd 4ort 6sk
1886: gnr.: 2, 5 bruk, skyld: 4Mrk 5øre
 
 
 [TOPPEN AV SIDEN]