TIL HOVEDSIDEN
LOKALE LENKER
LITTERATUR
LISTE GÅRDER
MAIL TIL WILLY
 

- herred i Hordaland
BRUVIK

Generell informasjon finner du på hovedsiden for gårder. Se også linke-siden for lokalhistoriske sider.

Har du eller ønsker du opplysninger om en gård i dette herredet? Registrer deg som kontaktperson her :o) 

 
06.10.01
Ny side med nu kontakt.
 
Herredet svarer i 1886 til Bruvik og Stamnes sogn av Bruvik prestegjeld.

[1939] Herredet ligger nordøst for Bergen omkring Sørfjorden og dens armer Bolstadfjorden og Eidsfjorden, består dels av fastland, dels av øyer, bl.a. en del av den store øy Osterøy. Bebyggelsen er spredt langs de bratte fjordbredder, hvor det bare finnes lite jord egnet for oppdyrking. Beitene er gode.


Lokale lenker:
ingen
[ingen]


Litteratur:
TITTEL
[Forfatterr]
Bygdebok - år

Se også KILDER
Lenke: Slektsbiblioteket
 
 


Liste gårder:
--- Bruvik sogn
1. Stokke
2. Vik
3. Skaftaa
4. Hekland
5. Bruvik, ytre
6. Kirke-Bruvik
7. Bruvik, indre
8. Olsnes
9. Kirketeigen
10. Løtveit
11. Vasdal
12. Børslien
13. Blødalen
14. Blomdal
15. Hesjedal
16. Grøtaaen
17. Fokstad
18. Rødberg
19. Hane
20. Stavenes
21. Sandvik
22. Langhelle
23. Boge, ytre
24. Boge, indre
25. Vaksdal
26. Hærfendal
27. Sæterdal
28. Javne
29. Refskre
30. Fossmarken
31. Stanghelle
32. Helle
33. Dale
--- Stamnes sogn
34. Veaa
35. Bukkestein
36. Kalvik
37. Kallestad
38. Mo
39. Toskedal
40. Grøsvik
41. Gammersvik
42. Elvik
43. Mellesdal
44. Simmenes
45. Brørvik
46. Eide
47. Eikefeten
48. Eikemo
49. Leiren (Mysterleiren)
50. Myster
51. Hesjedal
52. Kalland
53. Kvamme
54. Kvaastad
55. Fyllingsli
56. Stamnes
57. Stamnesleiren
58. Vik
59. Øiene
60. Strømme
61. Dyvik
62. Dalseid
63. Verpelstad
64. Fornes
 

BRUVIK, YTRE (Bruvik Brøk, Brudvik ytre)

1838: matr.nr.: 112, skyld: 12Spd 2ort 4sk
1886: gnr.: 5, 13 bruk, skyld: 17Mrk 8øre
 
BRUVIK, INDRE (Brudvik indre)

1838: matr.nr.: 114, skyld: 4Spd 2ort 11sk
1886: gnr.: 7, 14 bruk, skyld: 8Mrk 49øre
 
STAVENES (Stavenæs)

1838: matr.nr.: 120, skyld: 5Spd 4ort 2sk
1886: gnr.: 20, 5 bruk, skyld: 7Mrk 29øre
 
 
 [TOPPEN AV SIDEN]