TIL HOVEDSIDEN
LOKALE LENKER
LITTERATUR
LISTE GÅRDER
MAIL TIL WILLY
 

- herred i Hordaland
EVANGER

Generell informasjon finner du på hovedsiden for gårder. Se også linke-siden for lokalhistoriske sider.

Har du eller ønsker du opplysninger om en gård i dette herredet? Registrer deg som kontaktperson her :o) 

 
29.10.01
Ny side med komplett liste gårder.
 
Herredet svarer i 1886 til Ævanger sogn av Evanger prestegjeld.

[1940] Herredet ligger mellom Bergen og Voss og er i forskjellige retninger gjennomskåret av dype og trange daler. Gjennom hoveddalføret øst-vest, som danner en fortsettelse av Sørfjordens arm, Bolstadfjorden, og mot øst går over i Vossedalføret, løper Vosselva (Vossa), som straks  før den faller i det 6,5 km lange Evangervatn, danner Evangerfossen. Vestenfor Evangervatnet kalles vassdraget Bolstadstraumen, som for forbindelsen med Voss, før jernbanen ble bygd, var gjort farbar for mindre fartøyer. Den sørvestlige del av herredet spaltes av Bergsdalens ville fjellrevne og den nordøstre del av Eksingedalen. I nordøst når fjellene i Kvitenosi opp i en høyde av 1448 m, i sørvest er Storliknausen 1189 m.


Lokale lenker:
mal
[utgiver]


Litteratur:
TITTEL
[Forfatterr]
Bygdebok - år

Se også KILDER
Lenke: Slektsbiblioteket
 
 


Liste gårder:
--- Ævanger sogn
1. Hermundsdal
2. Tyssen
3. Aldalen
4. Mæland
5. Øfstedal med Rørbakken
6. Fyre
7. Horvik
8. Bolstadøren
9. Ronge
10. Horveid (1ste Tun)
11. Horveid (2det Tun)
12. Rørge
13. Gjeilene
14. Runseberg
15. Ørreviken
16. Berstad
17. Kjenes
18. Fadnes
19. Brunborg
20. Flansaas
21. Mæstad
22. Luren
23. To
24. Ro
25. Sevaldstad
26. Langeland
27. Teiglandslien
28. Brekkhus
29. Aarhus
30. Teiten i Bjørndalen
31. Fosse i Eksingedalen
32. Binningebø
33. Berge
34. Neseim
--- ... sogn
35. Brakestad
36. Trefald
37. Ekse
38. Guldbraa
39. Akslebjørg
40. Styve
41. Ævanger
42. Skorve
43. Elge
44. Mugaas
45. Bjørgaas
46. Ædal
47. Steine
48. Kvilekvaal
49. Gjeitle
50. Hosaas
51. Svangen
52. Skjerveggen
53. Skjerven, øvre
54. Skjerven, nedre med Heggøen
55. Soleraas
56. Hyljeraas
57. Mykletveit
58. Væle
59. Hærnes
60. Nakken
61. Vike, store
62. Vike, lille
63. Jørnevik
64. Vassenden
65. Bolstad med Skonsvik
66. Rasdalen, nedre
67. Rasdalen, øvre
68. Rørbakken
69. Røidland
70. Smaabrekkene
71. Kaldestad
72. Hatlestad
73. Berge
74. Solbjørg
75. Li (1ste Tun)
76. Li (2det Tun)
77. Brekken
78. Øiene
79. Fosse
 

HERMUNDSDAL

1838: matr.nr.: 10, skyld: 1Spd 0ort 1sk
1886: gnr.: 1, 2 bruk, skyld: 2Mrk 19øre
 
 
 [TOPPEN AV SIDEN]