TIL HOVEDSIDEN
LOKALE LENKER
LISTE GÅRDER
MAIL TIL WILLY
 

- herred i Hordaland
FUSA

Generell informasjon finner du på hovedsiden for gårder. Se også linke-siden for lokalhistoriske sider.

Har du eller ønsker du opplysninger om en gård i dette herredet? Registrer deg som kontaktperson her :o) 

 
18.04.01
Ny kontakt for Skaate.
 
Herredet svarer i 1886 til Fuse, Haalandsdalen og Strandvik sogn av Fusa prestegjeld.
Mellom 1886 pg 1940 er sognene Hålandsdalen og Strandvik utskilt som egne herreder. Sognene tilhører fremdeles Fusa prestegjeld.

[1940] Fusa herred ligger sørøst for Bergen og er et kystdistrikt ved Fusafjorden og dens armer Samnangerfjorden, den ytre Ådlandsfjord og Eikelandsfjorden. Kysten er sterkt innnskåret, og ved Eikelandsosen er terrenget åpnere og mindre bratt.

[1946] Hålandsdal herred ligger sydøst for Bergen, mellom Bjørnefjorden og Fusafjorden i vest og den ytre Hardangerfjord i øst. Innlandsdistrikt gjennomskåret av dype daler med flere store vann. Fjellene når i Tveitekvitingen i nordøst 1299 moh.

[1950] Strandvik herred ligger sør for Bergen, nordøst for Bjørnafjorden. Kysten er innskåret av flere dype fjorder (Sævareidfjorden, Lygrefjorden, mfl.). Terrenget er sterkt kupert med mange vann. Fjellpartier med høyder opp til 820 moh.


Lokale lenker:
Fusasoga
[Bygdabokprosjektet]


Liste gårder:
--- Fuse sogn
1. Bogstranden
2. Hope
3. Kolleid
4. Tveiten, søndre
5. Vafet
6. Gangstø, indre
7. Boge, nedre
8. Boge, øvre
9. Gaukstad
10. Røsvold
11. Samnøen, ytre
12. Samnøen, indre
13. Holmefjord, nordre
14. Holmefjord, søndre
15. Aadland, søndre
16. Dale
17. Matland
18. Hafskaar
19. Helland
20. Lundervik
21. Koldal
22. Eikeland, nedre
23. Eikeland, øvre
24. Austestad
25. Berge, midtre
26. Vandvik
27. Kvaale
28. Bakke
29. Gjerevik, øvre
30. Gjerevik, nedre
31. Fuse Præstegaard
32. Øfstestue
33. Haaland, vestre
34. Opsal
35. Gjerde
36. For
37. Haga, søndre
38. Storli
39. Lilleli
40. Skjørsand 
--- Haalandsdalen sogn
41. Rongestveit
42. Skjelbrei
43. Røen, ytre
44. Røen, midtre
45. Røen, indre
46. Haaland, østre
47. Heiheller
48. Holdhus
49. Haugevold
50. Berhovde
51. Kjønn
52. Bjørndal
53. Rennesvik
54. Drageid
55. Kilen med Gjeitskeiet
56. Tomre
57. Skogseid
58. Uglhus
59. Mehus
60. Bakke
61. Tegland
62. Orre med Mosvold
63. Bolstad, nedre
64. Brathus
65. Tveite
66. Bolstad, øvre
67. Berge, østre
68. Berlandstveit
69. Berland
70. Solaas
71. Tveitnes
72. Eide
73. Aase
74. Nærhovde
75. Gjøn
76. Hammerland
--- Strandvik sogn
77. Skaate
78. Vinnes
79. Djupvik
80. Dalland
81. Rein
82. Boge
83. Kvaale
84. Toft
85. Aakre
86. Vik, lille
87. Vik, store
88. Særvold, østre
89. Legland
90. Hauge
91. Haavik
92. Ljotaaen
93. Haugen, søndre
94. Sævereid
95. Henanger med Hjortedal
96. Hatletveit
97. Markhus
98. Sandal
99. Engevik
100. Mjaanes
101. Revne
102. Selsvold
103. Russaas
104. Haga, øvre
105. Haga, nedre
106. Balleseim, store
107. Balleseim, lille
108. Tveit, østre med Skomstveit
109. Sørtveit
110. Kleppe, søndre
111. Baartveit, lille
112. Baartveit, store
113. Svinestein
114. Femanger
115. Yddal
116. Skaar
117. Hjartnes
118. Nordtveit
119. Hjartaaker
120. Sundvor
121. Lygre
122. Austefjord
123. Fossaaen
124. Sundfjord
125. Aabotenes
126. Skutlebraatet
127. Vaagen, nedre
128. Vaagen, øvre
129. Nesbjørneset
130. Nesbjør
131. Teige
132. Berge
133. Bergsvaagen
134. Biskopshavn
 

BOGSTRANDEN (Bogestrand, Bougstrand)

1838: matr.nr.: 1, skyld: 2Spd 1ort 16sk
1886: gnr.: 1, 3 bruk, skyld: 2Mrk 97øre
 
BJØRNDAL 

1838: matr.nr.: 52, skyld: 8Spd 2ort 17sk
1886: gnr.: 52, 5 bruk, skyld: 11Mrk 93øre
 
 
SKAATE (Skaatun, Skaathun, Skotun)

1838: matr.nr.: 77, skyld: 14Spd 1ort 4sk
1886: gnr.: 77, 6 bruk, skyld: 17Mrk 49øre
 
 
 [TOPPEN AV SIDEN]