TIL HOVEDSIDEN
LOKALE LENKER
LITTERATUR
LISTE GÅRDER
MAIL TIL WILLY
 

- herred i Hordaland
HAMRE

Generell informasjon finner du på hovedsiden for gårder. Se også linke-siden for lokalhistoriske sider.

Har du eller ønsker du opplysninger om en gård i dette herredet? Registrer deg som kontaktperson her :o) 

 
21.09.01
Komplett liste gårder
Herredet svarer i 1886 til Hammer og Aasene (Åsane) sogn av Hamre prestegjeld. Fram til 1884 lå også sognene Alversund og Meland under Hamre prestegjeld. Åsane ble skilt ut som eget anneks i 1871.

Hamre er et kystdistrikt like nord for Bergen, omkring Osterfjorden og Sørfjorden. Det omfatter en del av Bergenshalvøyas nordspiss, den nordvestre del av Osterøy og litt av fastlandet nord for Osterfjorden. Herredet er oppdelt av fjorder og sund, og kysten er sterkt innskåret av bukter og våger. Bratte fjell møter havet, med en til dels smal stripe dyrket bakkeland nærmest sjøen.


Lokale lenker:
Osterøy - Norges største innlandsøy
(Inger Johanne)Litteratur:
ÅSANE BYGDEBOK
[Hilmar Hitland]
Bygdebok - 1975

Se også KILDER
Lenke: Slektsbiblioteket
 
 


Liste gårder:
--- Hammer sogn
1. Flatøen
2. Isdal
3. Aase, nordre
4. Aase, søndre
5. Gjervik, ytre
6. Gjervik, indre
7. Grøttveit
8. Nepstad
9. Hopsdal
10. Mundal, øvre
11. Mundal, nedre
12. Leknes
13. Midgaarden
14. Øfstegaarden
15. Hodnesdal
16. Haukaas
17. Sjausæter
18. Sætre
19. Hjelmaas
20. Fylingen
21. Sandviken
22. Haksæter
23. Kalsaas
24. Hægertveit
25. Hægernes
26. Høiland
27. Myr
28. Eikangerlien
29. Eikanger, øvre
30. Eikanger, nedre
31. Fylingsnes
32. Eidsnes, ytre
33. Raknes, nedre
34. Raknes, øvre
35. Dale
36. Fugledal
37. Tirevold
38. Børtveit
39. Haaland, søndre
40. Haaland, nordre
41. Hjelvik
42. Birkeland
43. Tepstad
44. Mjelstad, nordre
45. Mjelstad, søndre
46. Mosevold
47. Horsaas
48. Tveiten
49. Bleikeli
50. Hustruli
51. Sandal
52. Hammer Præstegaard
53. Hamre, lille
54. Eikeland
55. Angskaar
56. Skaar
57. Kvammen
58. Runnhovde
59. Eide
60. Valestrand
61. Elvik
62. Røskeland
63. Eversdalen
64. Burkeland
65. Daltveit
66. Erstad
67. Brakvatn
68. Reistad, nordre
69. Reistad, søndre
70. Breistein
71. Hylkje
72. Steinstø
73. Horvik, indre
74. Horvik, midtre
75. Horvik, ytre
76. Telvik
77. Salhus
--- Aasene sogn
78. Falkanger
79. Sætre
80. Baugtveit
81. Hitland
82. Mjølkeraaen
83. Toppe, nordre
84. Toppe, søndre
85. Morvik
86. Terknes
87. Haukedal
88. Myrdal
89. Ulsæter
90. Sauraas
91. Angeltveit
92. Vesterlien
93. Melingen
94. Espelen
95. Teigland
96. Sæterstøl
97. Almaas
98. Toft
99. Haukaas
100. Bruraas
101. Hetlebakke
102. Eikaas
103. Birkeland
104. Blinde
105. Hjorteland
106. Flaktveit
107. Li
108. Rødland
109. Aastveit
110. Storøen
111. Erviken, søndre
112. Selvik, nedre
113. Selvik, øvre
114. Jordal
115. Eid, øvre
116. Eidsvaag

SANDVIKEN ()

1838: matr.nr.: 82, skyld: 2Spd 3ort 17sk
1886: gnr.: 21, 2 bruk, skyld: 3Mrk 29øre
  • Willy: perioden 1900-1925.
 
REISTAD, NORDRE (Reigstad)

1838: matr.nr.: 124, skyld: 6Spd 3ort 14sk
1886: gnr.: 68, 8 bruk, skyld: 12Mrk 72øre
 
REISTAD, SØNDRE (Reigstad)

1838: matr.nr.: 125, skyld: 5Spd 2ort 11sk
1886: gnr.: 69, 6 bruk, skyld: 9Mrk 93øre
 

 

 [TOPPEN AV SIDEN]