TIL HOVEDSIDEN
LOKALE LENKER
LISTE GÅRDER
MAIL TIL WILLY
 

- herred i Hordaland
HAUS

Generell informasjon finner du på hovedsiden for gårder. Se også linke-siden for lokalhistoriske sider.

Har du eller ønsker du opplysninger om en gård i dette herredet? Registrer deg som kontaktperson her :o) 

 
05.01.01
Ny kontakt
Arne, indre.
 
Herredet svarer i 1886 til Gjerstad, Haus og Arne sogn av Haus prestegjeld.

[1941] Haus ligger omkring Sørfjorden og omfatter en del av Bergenshalvøya (nordøst for Bergen) og den vestre del av Osterøya. Gullfjell i sør øst når 987 m, Ulrikken på grensen mot Årstad er 643m.

Lokale lenker:
Haus
[Inger-Johanne]


Liste Gårder:
--- Gjerstad sogn:
1. Loftaas
2. Smaaland
3. Halland
4. Hauge
5. Kleiveland
6. Veveltveit
7. Reveim, søndre
8. Reveim, nordre
9. Borge, søndre
10. Borge, nordre
11. Greve
12. Skaar
13. Lone
14. Hatland
15. Laastad
16. Fitje
17. Foksdal
18. Myking, søndre
19. Myking, nordre
20. Kalleklauv
21. Hakenes
22. Njaastad
23. Kleppe, nordre
24. Kleppe, søndre
25. Hagebø
26. Hovden
27. Birkeland
28. Antun
29. Gjerstad
30. Solbjør, søndre
31. Solbjør, nordre
32. Skistad
33. Præsttun
34. Hartveit
35. Litun
36. Skjerping
37. Veaa
38. Tveiteraas
39. Tjelland
40. Austad
41. Mæle
42. Espevold
43. Rongve
44. Vevle, søndre
45. Vevle nordre
46. Koppen
---Haus sogn:
47. Hansdal
48. Rødland
49. Veset, nordre
50. Veset, søndre
51. Vinaas
52. Mjelde øvste
53. Mjelde midtre
54. Mjelde nedre
55. Kaustøl
56. Hausberg
57. Sundland
58. Askeland, søndre
59. Askeland, nordre
60. Votle
61. Rivenes
62. Haus Præstegaard
63. Aaseim
64. Vikne
65. Kvitstein
66. Hundhammer
67. Blom
68. Havre
69. Vemmalvik
70. Skulstad
71. Trengereid
72. Risnes
73. Romsle, nedre
74. Romsle, øvre
75. Songstad, indre
76. Songstad, ytre
77. Helland
78. Hole
79. Takkvam, indre
80. Takkvam, ytre
81. Tuenestveit
82. Tuenes, lille
83. Tuenes, store
--- Arne sogn
84. Garnes
85. Aaseim
86. Seim
87. Arne, indre
88. Arnetveit
89. Espeland
90. Neset
91. Skoldal
92. Ockensgave eller Unneland
93. Li
94. Haukeland
95. Lone
96. Hauge
97. Borge
98. Tangeland
99. Rødland, søndre
100. Rødland, nordre
101. Mjeldeim
102. Arne, ytre
103. Kvamme, nordre
104. Kvamme, indre
105. Haugland
106. Gaupaas
107. Breisteinsli
 

 

MJELDE, MIDTRE

1838: matr.nr.: 53, skyld: 8Spd 4ort 5sk
1886: gnr.: 53, 6 bruk, skyld: 12Mrk 2øre
KAUSTØL

1838: matr.nr.: 55, skyld: 0Spd 1ort 19sk
1886: gnr.: 55, 1 bruk, skyld: 0Mrk 88øre
 
HAUS PRÆSTEGAARD

1838: matr.nr.: 58, skyld: 5Spd 4ort 8sk
1886: gnr.: 62, 2 bruk, skyld: 8Mrk 28øre
 
ARNE, INDRE (Aadna)

1838: matr.nr.: 85, skyld: 18Spd 4ort 3sk
1886: gnr.: 87, 15 bruk, skyld: 23Mrk 78øre
 

 

 [TOPPEN AV SIDEN]