TIL HOVEDSIDEN
LOKALE LENKER
LISTE GÅRDER
MAIL TIL WILLY
 

- herred i Hordaland
HERDLA

Generell informasjon finner du på hovedsiden for gårder. Se også linke-siden for lokalhistoriske sider.

Har du eller ønsker du opplysninger om en gård i dette herredet? Registrer deg som kontaktperson her :o) 

 
05.11.00
Ny side og ny kontakt.
 
Herredet svarer i 1886 til Herlø (Herdla) sogn av Herdla prestegjeld.

[1946] Herredet ligger like nordvest for Bergen og består utelukkende av nakne øyer og holmer ytterst mot havet. Øyene er oppfylt av trebare, for det meste lave fjellknauser, som Elsfjellet på Holsnøy når opp i 315 moh. Den ytterste rekke av øyer (Sæløy, Blomøy, Toftøy m.fl.) ligger på rad som et bolverk mot havet, adskilt fra de store øyer Holsnøy og Askøy innenfor, ved den brede Hjeltefjord. Herredet har sitt navn fra den lille grønne øy, Herdla, hvor kirken ligger.


Lokale lenker:
Herdla Museum
[Museumsnett]

Herdla Museum
[Askøynett]


Liste gårder:
--- Herlø sogn
1. Eikeland
2. Ryland
3. Skintveit
4. Vikebø
5. Aasbø
6. Rossland
7. Skurtveit
8. Ien
9. Øpsen
10. Landsvik
11. Kaarbø
12. Brotshaug
13. Husebø
14. Skjeljanger
15. Herlø
16. Skandsen
17. Haapaalden
18. Gulbrandsøen
19. Oksneset
20. Skraamestø
21. Abbedissen
22. Aadlandsvik
23. Berland
24. Hegernes
25. Haugland, nordre
26. Kjærgaarden
27. Træet
28. Frommereid
29. Fauskanger, store
30. Fauskanger, lille
31. Fauskangsbakken
32. Misje
33. Turøen
34. Vik
35. Toft
36. Torsteinsvik, store
37. Torsteinsvik, lille
38. Rong
39. Sæle, søndre
40. Blom
41. Blomvaagneset
42. Dale
43. Oen
44. Naaluren
45. Breivik
46. Herløvær
47. Heggholmen
48. Heggøen
49. Daavøen
50. Eide
51. Harkestad
52. Tjelstø
53. Alveim
54. Naustdalen
 

FROMMEREID (Frommereide, Fromreide, Frommri)

1838: matr.nr.: 98, skyld: 11Spd 1ort 5sk
1886: gnr.: 28, 10 bruk, skyld: 13Mrk 59øre
  • Jarle Fromreide bruksnr.1/27 på Fromreide, Askøy. Ønsker opplysninger om Mons Turøy født ca.1876-79. Opprinnelig fra

  • Turøy i Øygarden. [ny:051100]
 
FAUSKANGER, STORE (Fuskanger, Fauskaang)

1838: matr.nr.: 99, skyld: 5Spd 1ort 11sk
1886: gnr.: 29, 8 bruk, skyld: 6Mrk 53øre
 
FAUSKANGER, LILLE (Fuskanger, Fauskaang)

1838: matr.nr.: 100, skyld: 2Spd 0ort 10sk
1886: gnr.: 30, 4 bruk, skyld: 3Mrk 88øre
 
 
 [TOPPEN AV SIDEN]