TIL HOVEDSIDEN
LOKALE LENKER
LISTE GÅRDER
MAIL TIL WILLY
 

- herred i Hordaland
HOSANGER

Generell informasjon finner du på hovedsiden for gårder. Se også linke-siden for lokalhistoriske sider.

Har du eller ønsker du opplysninger om en gård i dette herredet? Registrer deg som kontaktperson her :o) 

 
08.06.02
Ny kontakt Heimvik.
 
Herredet svarer i 1886 til Hosanger, Mo og Eksingedalen sogn av Hosanger prestegjeld.

I 1967 ble Hosanger sogn overført til Hamre, Mo sogn til Osterfjorden, og Eksingedal sogn (utskilt fra Mo sogn i 1881) ble overført til Bruvik. 

[1947] Herredet ligger nordøst for Bergen, omkring Osterfjorden. Terrenget er oppdelt ved en rekke smådalfører og lave eid.


Lokale lenker:
Utsatte barn på strilelandet
[Christopher John Harris]

Osterøy Museum
[Osterøy Museum]


Liste gårder:
--- Hosanger sogn
1. Langeland
2. Haustveit
3. Grimstad
4. Sveneim
5. Grønaas
6. Flataas
7. Nynnaas
8. Nordaas
9. Gjeitreim
10. Byseim, søndre
11. Byseim, nordre
12. Litland
13. Røsland, søndre
14. Røsland, nordre
15. Fjeldskaal
16. Fjeldskaalnes
17. Heldal
18. Hoshovde
19. Hosanger Præstegaard
20. Mjøs
21. Øfsthus, nordre
22. Øfsthus, søndre
23. Hole
24. Tveiten
25. Aaseim
26. Galteland
27. Fotland
28. Helland
29. Vare
30. Løtveit
31. Kleppe, vestre
32. Kleppe, østre
33. Birkeland
34. Hanstveit
35. Bernes, indre
36. Bernes, ytre
37. Tyssen
38. Tyssebotnen
39. Kleiveland
40. Heimvik
41. Stusdal
42. Romereim
43. Aurdal, lille
44. Vike
45. Aurdal, store
46. Eikefet
47. Eikemo
48. Sætre
49. Fjelle
50. Haukøen
51. Paddøen
52. Molvik
53. Mulen
54. Skaar
55. Husdal
56. Bjørsvik
57. Storsæter
58. Eide, indre
59. Eide, ytre
60. Heltveit
61. Askvik
62. Totland
63. Eknes, indre
64. Eknes, ytre
65. Bjørndal
66. Bjørge
67. Æse
68. Vassel
69. Eidsnes, indre
--- Mo sogn
70. Nipen
71. Dyrkolbotnen
72. Fosse-Eiterdal
73. Nottveit
74. Mostrømmen
75. Langedal
76. Mo
77. Otterstad
78. Helland, nedre
79. Almlien
80. Farstveit
81. Helland, øvre
82. Naamdal
83. Strømme
84. Steinsland
85. Nygaard
--- Eksingedalen sogn
86. Høvik
87. Lillejorden
88. Nese
89. Flatkvaal
90. Lavik
91. Lavikhaugen
92. Fjellanger
93. Øksendal
 

HEIMVIK(Hjemvik)

1838: matr.nr.: 40, skyld: 2Spd 3ort 8sk
1886: gnr.: 40, 2 bruk, skyld: 5Mrk 33øre
  • Bjørsvik Heimvik og Bjørsvikslekten før 1560  -> 1842 = Knut Askeland Bjørsvik gm Brita haldorsd Padøyhavn bosatt i Bjørsvik Lindås komune [ny:08062002]
 
 
PADDØEN(Padøy, Padøen)

1838: matr.nr.: 74, skyld: 2Spd 2ort 0sk
1886: gnr.: 51, 2 bruk, skyld: 4Mrk 88øre
 
 
MOLVIK (Moldvik)
*
1838: matr.nr.: 75, skyld: 4Spd 4ort 7sk
1886: gnr.: 52, 3 bruk, skyld: 9Mrk 38øre
 
 
MULEN

1838: matr.nr.: 76, skyld: 0Spd 4ort 2sk
1886: gnr.: 53, 1 bruk, skyld: 1Mrk 70øre
 
 
 [TOPPEN AV SIDEN]