TIL HOVEDSIDEN
LOKALE LENKER
LISTE GÅRDER
MAIL TIL WILLY
 

- herred i Hordaland
TYSNES

Generell informasjon finner du på hovedsiden for gårder. Se også linke-siden for lokalhistoriske sider.

Har du eller ønsker du opplysninger om en gård i dette herredet? Registrer deg som kontaktperson her :o) 

 
09.09.01
Ny kontakt for Flateraaker.
 
Herredet svarer i 1886 til sognene Opdal, Tysnes og Onareim. I 1951 er Opdal byttet ut med Uggedal.

[1951] Tysnes ligger sør for Bergen og består utelukkende av øyer, bl.a. Tysnesøy, Reksteren, Huglen og Skorpen - adskilt ved trange sund. Terrenget er kuppert. Tysnessåta i den nordøstlige del av Tysnesøya er 753 m høy.


Lokale lenker:
Kultur, historie og kart
[Tysnes kommune]

Segner i Sunnhordland
[Høgskolen Stord/Hgsd]
 


Liste Gårder:
--- Opdal sogn:
1. Skaar, søndre
2. Tornes
3. Økland, vestre
4. Flateraaker
5. Tveit, søndre
6. Koste
7. Helland, nedre
8. Helland, øvre
9. Mjøvatne
10. Nordbostad
11. Botnen
12. Epland
13. Holme, søndre
14. Holme, nordre
15. Støle, nedre
16. Støle, øvre
17. Sæ
18. Søreid
19. Haaviskeland
20. Drange, øvre
21. Drange, nedre
22. Kleppe, nedre
23. Kleppe, øvre
24. Leitet
25. Kongsvik, lille
26. Kongsvik store
27. Klubben
28. Nese
29. Hillesvik
30. Raunebakken
31. Store-Sætre, vestre
32. Beltestad, nedre
33. Beltestad, øvre
34. Hovdenes
35. Haaneset
36. Færevaag
37. Li, vestre
38. Amland, lille
39. Amland, store
40. Tveit, nordre
41. Haaland
42. Landrøien
43. Kubbervik
44. Eversvik
45. Sunde, vestre
46. Flygansvær, øvre
47. Flygansvær, nedre
48. Frøkedal
49. Smidjevold
50. Haukefær, nedre
51. Aase
52. Haukefær, øvre
53. Brattetveit, lille
54. Brattetveit, store
55. Ersvær
56. Siglevik
57. Økland
58. Heie, store
59. Heie, lille
60. Hollekje
61. Andersland
62. Borgen
63. Haaeim
64. Dalen
65. Reise
66. Myklestad
67. To
68. Rolse
69. Opdal
70. Gjellefald
71. Vermedal
--- Tysnes
72. Gjøvaag, søndre
73. Gjøvaag, midtre
74. Gjøvaag, øvre
75. Kaldefoss
76. Eldholm
77. Vernøen
78. Hope, øvre
79. Hope, nedre
80. Skaar, nordre
81. Bruntveit, øvre
82. Bruntveit, nedre
83. Dalsgaard
84. Gjelland, øvre
85. Gjelland, nedre
86. Grøteid, søndre
87. Grøteid, nordre
88. Tegland
89. Ve, ytre
90. Ve, indre
91. Lande
92. Dalland, nedre
93. Dalland, øvre
94. Vaage
95. Gjerstad, nedre
96. Gjerstad, øvre
97. Gjersvik, lille
98. Gjersvik, store
99. Tysnes
100. Godøen, store
101. Godøsund
102. Godøen, lille
103. Skipevik
104. Kjærefjord
105. Valle
106. Hegland
107. Myrdal
108. Homlevik, øvre
109. Homlevik, nedre
110. Belt
111. Grimsland
112. Hommervik
113. Lunde, nedre
114. Lunde, øvre
115. Bakke
116. Katteland
117. Økland, østre
118. Vevatne
119. Gripne
120. Kattenes
121. Malkenes
122. Korsnes
123. Sunde, østre
124. Røen
--- Onareim
125. Stusvik, Stegen
126. Hammerhaug, øvre
127. Hammerhaug, nedre
128. Nymark
129. Hovland
130. Tveit
131. Myklebostad
132. Li, østre
133. Aarbakke
134. Mæland
135. Vaage, øvre
136. Vaage, midtre
137. Vaage, nedre
138. Vatterøen
139. Berge
140. Nesthus
141. Vattedal
142. Medalen
143. Soleim
144. Skjolde
145. Brekke
146. Singelsæter
147. Singelstad
148. Klette
149. Skartveit
150. Store-Sætre, østre
151. Kvitevoldsneset
152. Onareim
153. Elsaaker
154. Langeland
155. Flakke
156. Skaten
157. Sletteskogen
158. Skorpetveit
159. Hetlelien
160. Skjeljevik
161. Hodnenes
162. Laukhammer, øvre
163. Laukhammer, nedre
164. Skorpen
165. Flornes
166. Barmen
167. Espevik
168. Seløen
169. Aanuglen
 

FLATERAAKER

1838: matr.nr.: 4, skyld: 17Spd 1ort 2sk
1886: gnr.: 4, 5 bruk, skyld: 23Mrk 34øre
  • Inge Flateraaker: Ønsker info om eierskiftene oppover tidene, 1800 tallet til dags dato. [ny:090901]
 
NESE

1838: matr.nr.: 23, skyld: 10Spd 4ort 0sk
1886: gnr.: 28, 10 bruk, skyld: 13Mrk 27øre
 
AASE

1838: matr.nr.: 66, skyld: 6Spd 1ort 5sk
1886: gnr.: 51, 3 bruk, skyld: 8Mrk 27øre
 
ØKLAND

1838: matr.nr.: 59, skyld: 6Spd 3ort 12sk
1886: gnr.: 57, 5 bruk, skyld: 9Mrk 76øre
 
OPDAL (Uggdal)

1838: matr.nr.: 47, skyld: 11Spd 33ort 127sk
1886: gnr.: 69, 15 bruk, skyld: 27Mrk 72øre
 
VE, INDRE

1838: matr.nr.: 90, skyld: 4Spd 4ort 11sk
1886: gnr.: 90, 3 bruk, skyld: 5Mrk 89øre
 
GJERSVIK, LILLE

1838: matr.nr.: 97, skyld: 4Spd 4ort 0sk
1886: gnr.: 97, 3 bruk, skyld: 6Mrk 85øre
 
GJERSVIK, STORE

1838: matr.nr.: 98, skyld: 10Spd 4ort 3sk
1886: gnr.: 98, 8 bruk, skyld: 13Mrk 69øre
 
GODØEN, STORE (Gøio, Gøyo)
(finner ikke denne i 1900-tellingen) 
1838: matr.nr.: 103, skyld: 40Spd 3ort 5sk
1886: gnr.: 100, 3 bruk, skyld: 13Mrk 72øre
 
SKIPEVIK (Skippervik)
(finner ikke denne i 1900-tellingen)
1838: matr.nr.: 105, skyld: 1Spd 3ort 5sk
1886: gnr.: 103, 1 bruk, skyld: 3Mrk 15øre
  •  
 

 

 [TOPPEN AV SIDEN]