TIL HOVEDSIDEN
LOKALE LENKER
LISTE GÅRDER
MAIL TIL WILLY
 

- herred i Hordaland
VIKØR

Generell informasjon finner du på hovedsiden for gårder. Se også linke-siden for lokalhistoriske sider.

Har du eller ønsker du opplysninger om en gård i dette herredet? Registrer deg som kontaktperson her :o) 

 
16.10.00
Ny side og ny kontakt.
 
Herredet svarer i 1886 til Vikør (Vikøy) og Øistesø (Øystese) sogn.

Herredets navn ble endret til Kvam i 1911.

[1948] Herredet ligger på nordsiden av Hardangerfjorden, og er et fjorddistrikt i midtre del av Hardangerfjorden. Kysten er innskåret av flere, trange småfjorder (Norheimsund, Fyksesund m.fl.). Frodig vegetasjon. Fjellene når høyder på over 1000 moh (Valdenuten, Torefjell).


Lokale lenker:
Kvam Sogelag


Liste gårder:
--- Vikør sogn
1. Heradstveit
2. Vangdal
3. Aksnes, øvre
4. Aksnes, nedre
5. Fonneland
6. Birkeland, ytre
7. Vikør Præstegaard
8. Fosse, ytre
9. Tveit, ytre
10. Kaldestad
11. Sandven
12. Mo, ytre
13. Reistveit
14. Træbakken
15. Birkeland, nedre
16. Birkeland, øvre
17. Neteland
18. Eikedalen
19. Steine
20. Li
21. Skeie
22. Rosseland
23. Øfsthus
24. Midhus
25. Aarhus
26. Nesthus
27. Skutleberg
28. Sælesæter
29. Aaseim
30. Skaaleim
31. Noreim
32. Tole
33. Valland
34. Nes
--- Øistesø sogn
35. Berven
36. Raaen
37. Vatnedalen
38. Djønne
39. Tjosaas
40. Stue
41. Mo, indre
42. Vik, øvre
43. Vik, nedre
44. Øistesø
45. Eikelien
46. Tegland
47. Soldal
48. Hovland
49. Hellestveit
50. Torpe
51. Laupsa
52. Melstveit
53. Berge
54. Bergstø
55. Kvamsøen
56. Flotve
57. Rykken
58. Stranden
59. Nygaard
60. Froastad
61. Skaare
62. Botnen
63. Kannikeberg
64. Flatebø
65. Jarene
66. Skaar
67. Fletene
68. Klyve
69. Telstø
70. Fiksen
71. Bjørke
72. Steinstø
73. Hjelle
74. Fosse, indre
75. Aalvik, ytre
76. Tveit, indre
77. Aalvik, indre
78. Tveit, lille
79. Kjepso
80. Bjotveit
81. Aas, store
82. Aas, lille

 

FLATEBØ (Flatabø)

1838: matr.nr.: 71, skyld: 5Spd 4ort 18sk
1886: gnr.: 64, 3 bruk, skyld: 9Mrk 23øre
 
FIKSEN (Fykse)

1838: matr.nr.: 75, skyld: 18Spd 1ort 15sk
1886: gnr.: 70, 9 bruk, skyld: 28Mrk 28øre
 
BJØRKE

1838: matr.nr.: 77, skyld: 13Spd 1ort 0sk
1886: gnr.: 71, 7 bruk, skyld: 18Mrk 28øre
 
 
 [TOPPEN AV SIDEN]