TIL HOVEDSIDEN
LOKALE LENKER
LISTE GÅRDER
MAIL TIL WILLY
 

- herred i Hordaland
VOSSESTRAND

Generell informasjon finner du på hovedsiden for gårder. Se også linke-siden for lokalhistoriske sider.

Har du eller ønsker du opplysninger om en gård i dette herredet? Registrer deg som kontaktperson her :o) 

 
25.01.01
Ny kontakt for Selland.
 
Herredet svarer i 1886 til Vinje og Oppeim sogn av Vossestrand prestegjeld. Fram til 1866 lå disse sognene under Voss prestegjeld.

[1951] Herredet ligger nordøst for Voss, omkring det dalføre som fra den egentlige Vossebygd fører over til Nærøyfjorden i Sogn. Veldyrkede gårder, for det meste i bakket lende. Bjønndalskampen i nord er 1402 meter høy.


Lokale lenker:
Vinje kyrkje
[Den norske kyrkja i Voss]

Oppheim kyrkje
[Den norske kyrkja i Voss]


Liste gårder:
--- Vinje sogn
1. Bidne
2. Finne
3. Vinje, mellem
4. Vinje, øvre
5. Vinje, nedre
6. Nyhaugen
7. Draugsvold
8. Øien (Ulvundsøien)
9. Ulvund
10. Neseim
11. Fliseram
12. Bygd
13. Armot
14. Kvasdalen
15. Bystølen
16. Helgeland
17. Myrland
18. Aaeland
19. Hyrt, lille
20. Hyrt, store
21. Mørkve
22. Skjerveim, øvre
23. Skjerveim,nedre
24. Tveite i Myrkedalen
25. Sundve, indre
26. Sundve, ytre med Søsterhaug
27. Gavle
28. Sausjord
29. Hæreim
30. Engeland
31. Gjelbakken
32. Tveite
33. Høn, lille
34. Høn, store
35. Haga
36. Brat-Hole
37. Strømsjord
38. Hydningen
39. Mæland, øvre
40. Mæland, nedre
41. Hole
42. Igdetveit
43. Selje
44. Arnetveit
45. Hommedal
46. Fjeli
47. Lund
48. Løkje
49. Njaatveit
50. Rødne
51. Hjellen
52. Taulen
53. Skogstad
54. Kvarme, ytre
55. Kvarme, indre
56. Humlebrekke
--- Oppeim sogn
57. Bidne
58. Hovden
59. Sundsvaal
60. Oppeimsvangen
61. Oppeim nedre
62. Oppeim øvre
63. Berge
64. Lilleteig
65. Ure
66. Løn
67. Hegland
68. Eitesvold
69. Kvamme
70. Rygg
71. Hauge
72. Giljarhus
73. Lunde med Ljosne
74. Hagestadtun
75. Slæn
76. Staleim
77. Brekke
78. Sivle
79. Jordalen
80. Staleimsøien
81. Naasen
82. Fyre
83. Øfsthus
84. Kirketeigene
85. Moldbakken
86. Lien
87. Selland
88. Grindeland
89. Teigen
90. Hemre store
91. Hemre lille
92. Kjønnegaard
93. Markusteigen med Halsene
94. Tofte
95. Øijorden
 

SELJE

1838: matr.nr.: 302, skyld: 1Spd 3ort 2sk
1886: gnr.: 43, 4 bruk, skyld: 2Mrk 66øre
  • Wenche 1750-1850 [ny:230101]
 
SELLAND

1838: matr.nr.: 340, skyld: 6Spd 3ort 9sk
1886: gnr.: 87, 3 bruk, skyld: 8Mrk 61øre
 
 [TOPPEN AV SIDEN]