[TIL HOVEDSIDEN]
[INDEX SLEKTER]
[]
 

- slekter:
BENKESTOK
 
1. Bakgrunn
2. Slekten
3. Jordegods
4. Etterkommere
5. Litteratur og kilder
6. Våpen
7. Kontakter
8. Lenker
 
 
16.11.01:
Ny side. 

6. Våpen

Våpenet var eit skjold skift i 2 felt. Det eine feltet var ei halv blå lilje i sylv. Det andre feltet var skift på snei frå høgre hyrna av blått og sylv. På hjelmen to av blått og sylv skilde vesselhorn. Fargane har og vore oppgjevne omsnudd. [1928]

Har du opplysninger eller illustrasjon som passer her? Send mail fra øverst på siden....
 


7. Kontakter
Slektsforskere som er interessert i eller har opplysninger om denne slekten:

Arvid Elvik
Willy
 


8. Lenker
- - -
Har du opplysninger som passer her? Send mail fra øverst på siden....
 
 

 

VIKTIG: Bruk opplysningene kritisk. Jeg har ikke anledning til å kontrollere alle innsendte opplysninger. Fint om du bidrar med ny informasjon hvis du finner feil. [Mer informasjon]

Bli med og samle opplysninger om denne slekten! Med utgangspunkt i slektsbånd, årsdaterte hendelser samt opplysninger om jordegods, vil denne siden etterhvert tegne et spennende bilde av slekten. Bidra med fakta, eller kontakt andre som jobber med denne slekten.


Del 1 - BAKGRUNN
Slektens opprinnelse.

Benkestok, norsk adelsslekt, opptrer i midten av det 15. århundre og døde ut rimeligvis ved midten av det 17. århundre. Slekten eide i sin tid mye jordegods på Vestlandet og i Nordland. [1932]

Benkestokætti var ei av dei eldste og ei av dei gamle norske adelsætter som heldt seg til yver mellomalderen. Ætti skal ha fenge namnet sitt frå at ein av ætti redda kongen sin, som var under forfylgjing, ved å gøyma han i sin "benkestokk" (husbonden sitt høgsæte). [1928]

Selve navnet Benkestok er det ikke gjort noe alvorlig forsøk på å forklare betydningen av. Etter tradisjonene skal slektens stamfar ha frelst sin forfulgte konge ved å skjule ham under en stokk eller i en sengebenk. Dette høres lite rimelig ut, selv om det naturligvis kan være et eller annet i det. Noen slik episode kjenner vi imidlertid ikke fra historie. Og det er også et spørsmål om ikke den "stokken" som synes å gå gjennom Benkestok-våpenet tidligere har sett noe anderledes ut, og da slett ikke hatt noen likhet med en stokk. [1965]

Benkestokætti heldt fyrst til på Vestlandet, Ryfylke, der Talgøy i Sjørnarøyane og Haraldseid i Skjold var "sædegardane" deira, og i Sogn, der Jordanger var "sædegard". Seinare flytte ætti til Nordland, der mykje gjæve folk ættar ned frå Benkestokkane. [1928]

Wilhelmine Brandt oppgir Tord Benkestok, far til Jon og Trond Tordssønner, som stamfar. [1965]
 
 


Del 2 - SLEKTEN
0. Tord Trondsson Benkestok
0000 født
0000 barn: Jon Tordsson Benkestok [1965]
0000 barn: Trond Tordsson Benkestok [1965]
1. Jon Tordsson Benkestok
0000 født, av Tord Trondsson Benkestok [1965]
1435 Han var vitne ved et forlik i Bergen mellom Halvard Halvardsson og erkebiskop Aslak Bolt [1965]
2. Trond Tordsson Benkestok
0000 født, til Talgøy i Ryfylke, sønn av Tord Trondsson Benkestok [1965]
0000 Trond Tordsson Benkestok til Talgøy, Finnøy prgj. Ryfylke. Sume meinar at det var Talgøy i Finnøy. [1928]
0000 Blant slekten Benkestoks medlemmer er Trond Tordsson Benkestok til Talgøy [1932]
1410 født, i Talgø i Ryfylke, Trond Tordsen Benkestok, av Tord Benkestok [www]
0000 han var væpner og norsk riksråd [1965]
0000 gm Ingeborg hvis mor var Ulvilde Jonsdatter Smør [1965]
0000 gm Ingeborg av slekten Smør. [1932] Smør
0000 ?gm (mest sansynlig) Brynhild Torleifsdtr Kjællingmule [1965]
1444 nevnes i kilde NRR [1965]
1444 nemnd som væpnar i ei gransking um utlendingane sin handel i Bergen. [1928]
1472 nevnes i kilde NRR, var da ennå væpner og satt da i Trondheim som meddommer i en arvesak. [1965]
1472 nemnd som væpnar [1928]
0000 barn: Anders Trondsson[1965]
0000 barn: Tord Trondsson[1965]
1450 barn: Torleif Trondsen Benkestok [www]
1500? norsk riksråd [1932]
0000 han var Riksråd [1928]
1472 død [www]
2.1. Anders Trondsson Benkestok
0000 født, sønn av Trond Tordsson Benkestok [1965]
1480 han var student ved Rostock Universitetet [1965]
1499 han var kannik/prest i Bjørnør i Sør-Trøndelag [1965]
1499 19. februar, Pave Alexander VI bevilger en Ansøgning fra Anders Benkestok, Prest i Bjørnør, som tidligere er dispenseret fra Manglerne ved sin Fødsel, om at han skal have Adgang til at forene flere kirkelige Embeder. [DN (b.XVII s.657)]
1499 14. mars, Pave Alexander VI paalægger efter Ansøgning af 24 Jan. Biskopen af Bergen at undersøge, om Klerken Anders Benkestok, udnævnt af Erkebiskopen i Nidaros til Sogneprest i Bjørnør efter Benedikts Resignation, er dygtig dertil, og isaafald at indføre ham. [DN (b.XVII s.658)]
>1499 han var Øconomus Capituli i Trondheim [1965]
0000 ?g.m. en datter av Peder Gran i Meløy [1965]
2.1.1. Anders Andersson Benkestok
0000 født, sønn av Anders Trondsson Benkestok [1965]
0000 barn: Adelus Andersdtr Benkestok [1965]
2.1.1.1. Adelus Andersdtr Benkestok
0000 født, datter av Anders Andersson Benkestok [1965]
0000 ble gift i Trondheim [1965]
0000 gm Henrich Jørgensen Staur [www]
1616 barn: Jørgen Henriksen Staur [www]
2.2. Tord Trondsson Benkestok
0000 født, til Haraldseid i Skjold prgj. i Ryfylke, sønn av Trond Tordsson Benkestok [1965]
1450 født, Tord (Torleif) Trondssøn Benkestok [www]
1450 født i Skjold, Torleif Trondsen Benkestok, av Trond Tordsen Benkestok og Bergiuth Torleifsdtr. Kjellingmule [www]
0000 født, til Haraldseid, Ryfylke, sønn av Trond Tordson Benkestok og Ingebjørg av Smørætti. [1928]
0000 gm Adelus Eriksdtr Kruckow til Jordanger, de hadde 2 sønner [1965] Kruckow
1490? barn: Trond Tordsson [1965]
1495 barn: Trond Tordson Benkestok [www]
0000 barn: xxx [1965]
0000 barn: Anders Tordsson[1965]
0000 barn: Anders Tordsson [1928]
0000 gm Sigrid Urup(?) eller Anne Flemming Bosdtr(?) [1965]
0000 gm Sigrid Urup eller Anne Borsdtr Flemming [1928]
<1505 død [1965]
1505 død [www]
2.2.1. Trond Tordsson Benkestok
1490? født, til Meløy (Rødøy prgj. Nordland) og Jordanger (Hafslo prgj Sogn) og Hananger i Vanse prgj, sønn av Tord Trondsson Benkestok [1965]
1490? født, Trond Benkestok, av Tord (Torleif) Trondssøn Benkestok og Adelia Eriksdatter [www]
0000 født, sønn av Torleif Trondsson Benkestok og Adelus Eriksdtr Kruckow [www]
1495 født: Trond Tordson Benkestok, av Torleif Trondsen Benkestok og Adelus Eriksdtr. Kruckow [www]
0000 Trond Benkestok til Melø og Jordanger var søn av en Torleif Benkestok, hvis mor "Bergiuth" var en datterdatter av Ulvilde Jonsdatter Smør, søster av N.R.R. hr Svale Jonssøn Smør. [1934]
0000 Torleif Benkestok hadde sønnen Trond Benkestok til Melø og Jordanger. [1934]
0000 Trond Tordssons sønnesønn var Trond Benkestok til Meløy og Hananger, gift med Anne Jonsdatter Haar. [1932]
1490? født, sønn av Tord Trondsson Benkestok. [1928]
0000 han var skrevet til Hananger i Vest-Agder, Jordanger i Sogn og Meløy på Helgeland. Det var han som grunnla familiesetet på Meløya. [1965]
0000 Skrevet til Meløy (Radøy prgj. Helgeland), Jordanger (Hafslo prgj) og Hannanger (Vanse prgj). [1928]
0000 Han er den første av slekten som vi vet bodde på Meløy [1965]
0000 Han var adelsmann [1928]
0000 Levde i fyrste halvdel av 1500-talet. [www]
0000 Nemd i manuskript angåande arven etter jomfru Magdalena Olsdtr. [www]
0000 Han budde visstnok på Hananger. [www]
0000 var sysselmann i Lærdal [www]
1523 fekk han som len Lærdal og andre skipreider [1928]
1523-29 var skibsreder i Sogn [www]
1529 18. august, Esge Bilde anbefaler Thrond Benkestok, der er indstevnet til Oslo af Hr. Vincents Lunge, til (sin Svigerfaders) Hr. Henrik Krumedikes Bistand hos Hertug Christian, til hvem han nu reiser. [DN (b.II s.809)]
1529 fekk han som len Herjedalen [1928]
1529-40 var (:skibsreder?) i Jemtland [www]
0000 gm Anna Jonsdtr Haar (d.27.11.1569), de hadde 6 barn [1965]
0000 gm Anne Jonsdatter (Haar) (1510-27.11.1569) [www]
0000 gm Anna Jonsdtr Haar (d.1569, sk 1570 i Bjørgvin, er gravlagd i domkyrkja i Bergen). [1928] Haar
0000 barn: Jon Trondsson Benkestok [1965]
0000 barn: Berete Trondsdtr Benkestok [1965]
0000 barn: Adelus Trondsdtr Benkestok [1965]
0000 barn: Kristine Trondsdtr Benkestok [1965]
1530? barn: Kirstine, dtr av Trond Tordsson Benkestok og Anna Jonsdtr Haar [1928]
1532 8. februar, Thrond Benkestok, Hans Bagge og Jon Teiste tilraades at komme til Bergen og hjælpe med Raad og Daad til Rigets Bedste, i Anledning af Kong Christiern II.s Indfald i Riget. [DN (b.XVI s.675)]
1532 10. juni, nevnes som væpner Thrond Benkestok [DN (b.IX s.723)]
1535 11. juni, nevnes som væpner Thrond Benkestok i forb.m. en sak i Trondheim [DN (b.XVI s.725)]
0000 barn: Brynhilda Trondsdtr Benkestok [1965]
0000 barn: Tord Trondsson Benkestok [1928]
1540? Thrond Benkestok minder Hr. Esge Bilde om sine Tab ved Christiern IIs. sidste Ophold i Norge, og beder ham som Erstatning herfor om at forlenes med Erkebiskoppens Rente af Nils Skredders Len Gildeskaal (i Nordland). [DN (b.II s.842)]
1541 13. okt, Thrond Benkestok anbefales at erholde en Forlening, hvorom han ansøger, da han er den mest anseede og forstandige Adelsmand nordenfjelds, hvor han vil kunne gjøre Kongen megen Nytte. [DN (b.XVI s.763)]
1541 og 1547-48 fekk han som len Sunnmøre [1928]
1541-58 var (:skibsreder?) på Sunnmøre. [www]
1545 22. juni, nevnes som væpner Trond Benkestok [DN (b.XVI s.789)]
1547 11. juli, nevnes ved en landsskyldsak i Oslo som væpner Trond Benkestok til Melöen [DN (b.XII s.755)]
1547 30. juli, nevnes som væpner Trond Benkestok [DN (b.XII s.757)]
1532 6. juni, nevnes Thrond Benkestok i forb. med en sak i Stavanger [DN (b.XI s.775)]
1554 17. juni, nevnes [DN (b.IV s.835)]
1555 fogd på Bergenhus [1965]
1555 vart han fut på Bergenhus [1928]
1555 1.-2. august, Thrond Benkestok nevnes som "Befalingsmand paa Bergenhus i Christopher Huitfeldts
Fraværelse" [DN (b.XV s.766)]
0000 De første vi med sikkerhet vet eide gården Bø i Karmsund, er adelsmannen Trond Benkestok, gm Anna Jonsdtr (d 27.11.1569) av den adelige Hårætta. De eide en mengde jordegods omkring i landet. Foruten Bø eide de i Rogaland, Sundfør og Fjon, og i Melhus ved Egersund. Dette går fram av dødsboskiftet deres som ble holdt i 
Bergen 6.9.1570. I Bø eide de jord til en skyldverdi av 3 tønner korn, d.v.s. 1 1/2 pund eller 36 spann etter 
skyldverdien i 1661/68, ca en tredjedel av Bø. Det er ikke utenkelig at gården kan ha vært adelssete (i såfall frigård). [1979]
1558 død [1965]
1558 14.feb, død [1928]
0000 Han er gravlagd i domkyrkja i Bergen [1928]
1561 19.des, Trond og Annas bolig i Bergen brant [www]
1565 Anna Jonsdtr er nevnt ved datteren Brynhildas bryllup i Bergen. [1965]
1568 18. juli (Ørsta), 3 svorne lagrettemenn i Sørluten på Sunnmøre gir Olav Urbansson på Barstad vitnemål om at han er rett odelsarving til 5 mællagsleier i Åm, som Olavs frende Simon Clausson hadde pantsatt til Trond Benkestokk for et sølvstaup til 16 lodd, og som Tronds arvinger har beholdt. [DN (b.XXI s.877)]
1570 skiftet etter ham er utgangspunktet når det gjelder eierforholdene til Meløy gard og Meløy-godset. Hans eldste sønn Jon fikk alt jordegods på Helgeland med hovedgården Meløy. [1965]
2.2.1.1. Jon Trondsson Benkestok
0000 født, til Meløy, eldste sønn av Trond Tordsson Benkestok og Anna Jonsdtr Haar [1965]
1530 født, i Bergen, Jon Trondson Benkestok, av Trond Tordson Benkestok og Anna Jonsd. Haard (f.1546, d.1620) [www]
0000 g.m. den borgerlige Birgitte Nielsdtr, dermed mistet han og hans etterkommere adelskapet. De fikk 9 barn. [1965]
1565 gm Birgitte Nielsd.? [www]
0000 barn: Torlof Jonsson Benkestok, myndig 1593, 1597 i Nordland, bodde sist på Øvre Fore i Meløy fjerding, og "blev af sin Grande Rasmus Olsen den 10.6.1622 dræbt med en Stang, som hørte til en Vedslæde". [1965]
1565 var til stede ved sin søster Brynhildas bryllup i Bergen. [1965]
<1570 han overtok Meløy-godset etter sin far. [1965]
1570 møtte på skiftet etter foreldrene, Jon fikk alt jordegods på Helgeland med hovedgården Meløy. [1965]
1560 barn: Anders, datter: Birgitte Andersdatter Benkestok (f.1600). [www]
1574 barn: Anders, født på Rødøy [www]
0000 barn: Anders Jonsson Benkestok til Meløy, myndig 1593, han levde ennå i 1630, og utstedte da "et Pandtebref paa 5 Voger Jordgods i Meløen". Trolig gm en datter av Peder Ambjørnsen Gran. [1965]
0000 barn: Trond Jonsson, han døde 1626 på Meløy. Hans signetring som er bevart. Han hadde én datter, Ermegård Trondsdtr. Gjennom henne kan kan etterkommere av familien Benkestokk følges helt fram til våre dager i Meløy og nabobygdene. [1965]
0000 barn: Trond Jonsson, gm Gjertrud Pietsdtr, datteren Ermegaard f. ca 1610, d.1695. [www]
0000 barn: Johan Jonsson [1965]
0000 barn: Tord Jonsson [1965]
0000 barn: Christopher Jonsson [1965]
0000 barn: Niels Jonsson, var 1599 utenlands [1965]
0000 barn: Anna Jonsdtr, levde 1599 [1965]
0000 barn: Margrethe Jonsdtr, gm Christen Aalborg på Øysund. Gjennom disse kan kan etterkommere av familien Benkestokk følges helt fram til våre dager i Meløy og nabobygdene. [1965]
0000 Margrete Jonsdatter Benkestok gm Christen Aalborg, deres dtr Berethe (Birgitte) Christensdatter (ca.1620-ca.1675) gm Jon Olsen (1609-ca.1680), Lensmann i Meløy. Deres dtr, Karen Jonsdatter (ca.1652-1734), gm Christopher Olsen (ca.1645-1680). Deres sønn, Elling Christophersen (1676-1730), jekteskipper og handelsmann, gm Karen Jensdatter (ca.1680-1744). [1990]
1591 hans segl finnes på den norske adels hyldningsdokument [1965]
<1593 var død [1965]
<1593 død [www]
1599 skifte: Jons barn overtok sammen Meløy hovedgard på 23-1-12 våger samt gardene Øysund (5 våger)og Gåsvær (1 våg). Våger 7-2-12 i gårdene Osa, Valla, Sørfore, Kunna, Bolga og Saura gikk over på hans enke, som senere ble g.2.m. "læsemester" Jens Christensen i Bergen. [1965]
0000 Hans Olufson Teiste til Hananger var fut på Lista, og han pantsatte Bø sammen med 7 andre av de gårdene som Adelus og Kristine fikk på skiftet 1570, til presten i Etne, Nils Hansen Bugge (f 1545? i Randers), gift med Bergitte Nilsdtr. Kanskje er hun enke etter eldste sønn av Trond Benkestok, som døde før 1593 og var gift med ei ikke adelig kvinne, Bergitte Nilsdtr, som på skiftet med barna i 1599 fikk utlagt på seg gods i Nordland til en skyldverdi av 29 1/2 våg fisk. I 1599 var hun oppigjengift med lesemester i Bergen, Jens Christensen. Det må være 3. kteskapet hennes dersom det var hun som var gift med Nils Bugge, hun må være 2. kona til Nils Bugge, da sønnen Hans Nilsen Bugge var sogneprest i Etne etter faren i 1613. [1979]
2.2.1.2. Berete Trondsdtr Benkestok
0000 født, datter av Trond Tordsson Benkestok og Anna Jonsdtr Haar [1965]
0000 g.m. sokneprest Oxe i Rødøy. [1965]
<1570 død [1965]
2.2.1.3. Adelus Trondsdtr Benkestok
0000 født, datter av Trond Tordsson Benkestok og Anna Jonsdtr Haar [1965]
0000 gm Christopher Eriksson Bernhoft [1965]
0000 hun arvet jord på Færøyene. [1965]
1540 arvet hun Hananger og Hananger-godset, etter datteren til lagmannen på Steigen, jomfru Magdalena Olavsdtr Bagge. Det resulterte i arvestrid. [1965]
1570 På skiftet etter (:Trond Benkestok til Meløy og Jordanger) ble Bø i Torvastad utlagt på to av døtrene; Adelus som var enke etter adelsmannen Kristoffer Eriksen (Bernhof), og Kristine som var gift med adelsmannen Aksel Gyntelsberg. Adelus var barnløs.[1979]
1607? død [1965]
2.2.1.4. Kristine Trondsdtr Benkestok
0000 født, datter av Trond Tordsson Benkestok og Anna Jonsdtr Haar [1965]
1530? født, Kirstine, dtr av Trond Tordsson Benkestok og Anna Jonsdtr Haar [1928]
0000 gm Aksel Henrikson Gyntersberg til Mel i Kvinnherad og Torget på Helgeland (d. 1588 på Torget). Han hadde Helgeland som len etter 1574, og hadde fyrr havt Steinviksholm. Han hadde til 1581 (eit sermerkt len som var kalla) "den geistlige jurisdiktion" i Hardanger. Han ervde mykje jordgods etter den rike verfaren sin, åtte elles jordgods, dreiv handel og sjøfart og var ein rik mann, Han var mykje med i norsk administrasjon og politikk og stod på den nasjonale sida. Han var av pommerensk adelsætt. [1928]
0000 gm Axel Gyntersberg [1965]   Gyntersberg
0000 barn: Karen[1928]
0000 barn: Soffie[1928]
0000 barn: Sofie, Kristines datter Sofie gm Mogens Heinessønn [1965]
0000 barn: Inger[1928]
0000 barn: Margreta[1928]
0000 barn: Anna [1928]
0000 barn: sume fører og upp datteren Cecilie[1928]
0000 barn: sume fører og upp datteren Magdalena[1928]
1570 På skiftet etter (:Trond Benkestok til Meløy og Jordanger) ble Bø i Torvastad utlagt på to av døtrene; Adelus som var enke etter adelsmannen Kristoffer Eriksen (Bernhof), og Kristine som var gift med adelsmannen Aksel Gyntelsberg. [1979]
1572 21.feb, døde på Torget [1928]
1572 21.feb, døde i barselseng på Torget. Hennes epitafi ble hengt opp i Brønnøy kirke, men gikk tapt i brann 1772 [1965]
1572 21.feb, Kristine døde i barselseng på Torget (ved Torghatten), Helgeland, da hun fikk sønnen Trond. [www]
2.2.1.5. Brynhilda Trondsdtr Benkestok
0000 født, datter av Trond Tordsson Benkestok og Anna Jonsdtr Haar [1965]
0000 gm Erik Hansson Schønnebøl til Vik i Helgeland, f. på Fyn ca 1530. [1965]
0000 gm Erik Hansen Schønnebøl (1530-1594) [www]
1565 Absalon Pedersersson Beyer nevner (Kristoffer Trondson Rustungs) Anna Trondsdtr blant bryllupsgjestene da ei datter av Trond Benkestok giftet seg i Bergen 1565. Axel Güntersberg, eier av Mel, gift med Kristine Benkestok, var der, og Hans Teiste, gift med Brynhild Benkestok (:datter av nr 2.2.1.6.), han som eide Bjelland og en tid var fut i Sunnhordland. I alt var det 40-50 gjester i tillegg til "en heel hob hustruer, garper (tyske) og borgere og borgersker der udi blandt", skriver Absalon Pederson. "Da de komme til Erik Rosendrantzis gaardt, ginge de til bords oc finge madt, ther vore otte rætter, och udredde (pyntet) fra Anna Trons, skottefruen henne (bruden) på Spansk, som er, at hun havde en guldkjæde kring pannen oc offuen for it halsband, fuld af eddel steene, och en perlekrantz och perlefier udi en rød damaskis kiortel". Bryllupet varte i to dager. "Vankede der vin oc øl nog, och forligtes de alle vell..." [1972]
1567 12.sep, død på Sunnmøre [www]
2.2.1.6. Tord Trondsson Benkestok
15xx født, til Jordanger, barn av Trond Tordsson Benkestok og Anna Jonsdtr Haar [1965]
0000 født, Tord, sønn av Trond Tordsson Benkestok og Anna Jonsdtr Haar. [1928]
0000 gm datter av Jens Pedersen til Bro (nå Svanøy i Sunnfjord)
0000 barn: Trond Tordsson Benkestok, til Jordanger og Hananger, d.før 1624, gm Anna Teiste Hansdtr, de hadde ett barn som døde i ung alder [1965]
0000 barn: Brynhilda Tordsdtr Benkestok, til Hananger og Lunde, g.m. Hans Teiste til Bjelland, d.1624 [1965]
0000 Senere finner vi Bø godset og annet Benkestokgods som på skiftet ble utlagt til Adelus og Kristine, i Brynhild Benkestok sitt eie. Hun var datter av yngste bror til Adelus og Kristine, Tord Trondsen Benkestok til Jordanger i Sogn, forlent med Salten len og lagmann på Steigen. Brynhild var gift med adelsmannen Hans Olufson Teiste til Hananger (Teiste hadde han fått med kona). Han var fut på Lista, og han pantsatte Bø sammen med 7 andre av de gårdene som Adelus og Kristine fikk på skiftet 1570, til presten i Etne, Nils Hansen Bugge (f 1545? i Randers), gift med Bergitte Nilsdtr. [1979]
1573 Tord Benkestokk, omtalt som foged over
Jæren og Dalane 26. mai og 9. november 1573 [Personalhistorisk Tidsskrift, Kjøbenhavn 1889, s.129]
1574 14. jan, nevnes Tord Benkestokk til Joranger i forb. med en sak i Stavanger [Diplomatarium Norvegicum (b.XXI s.893)]
0000 barn: Anna Tordsdtr Benkestok, gm hr. Jon Christensøn Gran [1965]
0000 ?barn: Magdalena [1965]
1570 var til stede på skiftet etter foreldrene.
1578-79 forlent med Salten len
1583 lagmann i Steigen
1587 13.sep, død
2.2.2. Anders Tordsson Benkestok
0000 født, sønn av Tord Trondsson Benkestok [1965]


Del 3 - JORDEGODS
Jordeiendommer som var i slektens eie.

Benkestokætti heldt fyrst til på Vestlandet, Ryfylke, der Talgøy i Sjørnarøyane og Haraldseid i Skjold var "sædegardane" deira, og i Sogn, der Jordanger var "sædegard". Seinare flytte ætti til Nordland, der mykje gjæve folk ættar ned frå Benkestokkane. [1928]

VEST-AGDER:

Hananger i Vanse prgj
1490? Trond Tordsson Benkestok 2.2.1 skrev seg til bl.a. Hananger (Vanse prgj) [1965

0000 Trond Tordsson Benkestok 2.2.1 budde visstnok på Hananger. [www]

1540 arvet Adelus Trondsdtr Benkestok 2.2.1.3 Hananger og Hananger-godset, etter datteren til lagmannen på Steigen, jomfru Magdalena Olavsdtr Bagge. Det resulterte i arvestrid. [1965]

1540 (Jomfru) Magdalena Olafsdatter til Hatteberg skjenker efter Overlæg med sin Frænde Thrond Benkestok sin kjære Frænke Adelis Throndsdatter uden Arv og Skifte Hananger og Hanangers Gods paa Lister. [DN (b.I s.801)]
1560? Trond Tordsson Benkestok, sønn av 2.2.1.6 Tord Trondsson Benkestok, skrev seg til Jordanger og Hananger [1965]

1557 17. august, Herredagsdom, hvorved velb. Mand Christoffer
Erikssön paa sin Hustrus Adelis Throndsdatters (Benkestoks) Vegne tildömmes Hananger og Hanangers Gods paa Lister efter Thrond Benkestoks Död, i Henhold til Jomfru Magdalenes Gavebrev af 1540 hvorimod Erik Ormssön fritages for at svare dertil, uden forsaavidt noget af
Godset er af Kane- eller Galtunge-Gods. [DN (b.I s.822)]

1560? Trond Tordsson Benkestok, sønn av 2.2.1.6 Tord Trondsson Benkestok, skrev seg til Jordanger og Hananger [1965]

ROGALAND:

Egersund: Mjølhus
0000 Adelsmannen Trond Benkestok 2.2.1, gm Anna Jonsdtr Haar, eide Melhus ved Egersund. Dette går fram av dødsboskiftet deres som ble holdt i Bergen 6.9.1570. [1979]

Finnøy: Talgøy
1450? Trond Tordsson Benkestok 2 skrev seg til Talgøy i Ryfylke. [1965]

Skjold: Haraldseid
1480? Tord Trondsson Benkestok 2.2 skrev seg til Haraldseid i Skjold [1965]

Skjold: Sundfør
0000 Adelsmannen Trond Benkestok 2.2.1, gm Anna Jonsdtr Haar, eide Sundfør. Dette går fram av dødsboskiftet deres som ble holdt i Bergen 6.9.1570. [1979]

Torvastad: Bø
1570 På skiftet etter Benkestok ble Bø i Torvastad utlagt på to av døtrene; Adelus som var enke etter adelsmannen Kristoffer Eriksen (Bernhof), og Kristine som var gift med adelsmannen Aksel Gyntelsberg. Adelus var barnløs. [1979]

Senere finner vi dette Bø godset og annet Benkestokgods som på skiftet ble utlagt til Adelus og Kristine, i Brynhild Benkestok sitt eie. Hun var datter av yngste bror til Adelus og Kristine, Tord Trondsen Benkestok til Jordanger i Sogn, forlent med Salten len og lagmann på Steigen. Brynhild var gift med adelsmannen Hans Olufson Teiste til Hananger, som pantsatte Bø sammen med 7 andre av de gårdene som Adelus og Kristine fikk på skiftet 1570, til presten i Etne, Nils Hansen Bugge (f 1545? i Randers), gift med Bergitte Nilsdtr. Kanskje er hun enke etter eldste sønn av Trond Benkestok. [1979]

HORDALAND:

Sveen: Fjon
0000 Adelsmannen Trond Benkestok 2.2.1, gm Anna Jonsdtr Haar, eide Fjon. Dette går fram av dødsboskiftet deres som ble holdt i Bergen 6.9.1570. [1979]

SOGN:

Hafslo: Jordanger
1480? Tord Trondsson Benkestok 2.2 gm Adelus Eriksdtr Kruckow til Jordanger i Hafslo. [1965]

1490? Trond Tordsson Benkestok 2.2.1 skrev seg til bl.a. Jordanger (Hafslo prgj Sogn) [1965]

1560? Trond Tordsson Benkestok, sønn av 2.2.1.6 Tord Trondsson Benkestok, skrev seg til Jordanger og Hananger [1965]

NORDLAND:

Rødøy: Meløy
1480? Tord Trondsson Benkestok 2.2 gm Adelus Eriksdtr Kruckow til Jordanger i Hafslo. [1965]

1490? Trond Tordsson Benkestok 2.2.1 skrev seg til bl.a. Meløy (Rødøy prgj. Nordland). Det var han som grunnla familiesetet på Meløya. 

1570 skiftet etter Trond Tordsson Benkestok 2.2.1 er utgangspunktet når det gjelder eierforholdene til Meløy gard og Meløy-godset. Hans eldste sønn Jon 2.2.1.1 fikk alt jordegods på Helgeland med hovedgården Meløy. Hans sønn, Anders Jonsson Benkestok til Meløy, utstedte i 1630 "et Pandtebref paa 5 Voger Jordgods i Meløen". [1965]

1599 Ved skifte etter Jon 2.2.1.1 overtok hans barn sammen Meløy hovedgard på 23-1-12 våger samt gardene Øysund (5 våger)og Gåsvær (1 våg). Våger 7-2-12 i gårdene Osa, Valla, Sørfore, Kunna, Bolga og Saura gikk over på hans enke. [1965]


Del 4 - ETTERKOMMERE
Eventuelle momenter og etterspill som ikke framgår av Del 2, eller rene slektsrekker med nøkkelopplysninger om etterkommere. Registrer din forbindelse med en av etterkommerne i del 2, se info her.

2.2.1.4. Kristine Trondsdtr Benkestok
1. Sofie Axelsdtr Güntersberg, -, f.?, d.?
2. Elsebe Magnusdtr, -, f.?, d.?
3. Anders Matsson, Ænes i Kvinnherad, f.?, d.>1647
4. Heine Andersson, Øyre i Kvinnherad, f.<1600?, d.<1650
5. Malene (Magdele) Heinesdtr, Handagard i Jondal, f.?, d.?
6. Sjur Didrikson, Dyrland i Skudenes, f.1664, d.?
7. Didrik Sjurson, Dyrland i Skudenes, f.?, d.?
8. Anders Didrikson, Kvilhaug i Skudenes, f.1713?, d.>1787
9. Didrik Anderson, Kvilhaug i Skudenes, f.1749?, d.<1801
10. Gjertrud Didriksdtr, Kopervik i Stangeland, f.1777?, d.?
11. Josef Josefson, Kopervik i Stangeland, f.1822, d.1887
12. Jørgen Josefsen, Bergen, f.1848, d.1926
13. Lydia Josephsen, Haugesund, f.1894, d.1948
14. datter, Haugesund, f.1918, d.2000
15. datter, Haugesund, f.1940
16. Willy Kringeland

8. Margrethe Didriksdtr, Hillesland i Skudenes, f.1721?, d.?
9. Lars Larsson, Nedre Falnes i Skudenes, f.1767, d.1830
10. Johan Larsson, Nedre Falnes i Skudenes, f.1814, d.1878
11. Sine Malene Johansdtr, Skudeneshavn, f.1861, d.?
12. sønn, Haugesund, f.1900, d.1970
13. datter, Haugesund, f.1940
14. Willy Kringeland

8. Ola Didrikson, Hovdastad i Skudenes, f.1723?, d.1778?
9. Elias Olsen, Hovdastad i Skudenes, f.1747?, d.>1802
10. Jakob Eliasson, Nordre Våge i Bokn, f.1793?, d.<1865
11. Ingeborg Sofie Jakobsdtr, Nedre Falnes i Skudenes, f.1819
12. Sine Malene Johansdtr, Skudeneshavn, f.1861, d.?
13. sønn, Haugesund, f.1900, d.1970
14. datter, Haugesund, f.1940
15. Willy KringelandDel 5 - LITTERATUR OG KILDER
Personen som har oppgitt litteratur/kilde disponerer ikke nødvendigvis boken og har dermed heller ikke invitert til at andre kan ta kontakt for oppslag og søk. Det er selvsagt lov å ta kontakt likevel:) Slike tjenester tilbys derimot av Slektsbiblioteket

1928 -  Lars O. Kindem: "Vossaætter, Glimmeætti"
Registrert av Willy

1932 -  Aschehougs Konversasjonsleksikon, bind II
Registrert av Willy

1934 -  E. A. Thomle: "Lidt om familien Benkestok"
Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind 4
Registrert av Willy

1965 -  Arnold J. Hazeland: "Meløy på Helgeland, I"
Registrert av Willy

1972 Kvinnherad 1, bygdesoga
Registrert av Willy

1979 -  Kjetland/Lillehammer: "Bygdebok for Karmøy, Torvastad"
Registrert av Willy

1990 -  Ellingsen/Pedersen: "Slekten Ellingsen. En gren av slekten Benkestok"
Eget forlag, Oslo 1990
Registrert av Knut Bryn

 

 [TOPPEN AV SIDEN]