TIL HOVEDSIDEN
LOKALE LENKER
LISTE GÅRDER
MAIL TIL WILLY
 

- herred i Vest-Agder
HÆGEBOSTAD

Generell informasjon finner du på hovedsiden for gårder. Se også linke-siden for lokalhistoriske sider.

Har du eller ønsker du opplysninger om en gård i dette herredet? Registrer deg som kontaktperson her :o) 

 
25.06.02
Ny kontakt for Naglestad.
 
Herredet svarer i 1886 til Hægebostad og Eiken sogn av Hægebostad prestegjeld. 

[1947] Herredet ligger nordøst for Farsund, og er et innlandsdistrikt i den midtre del av Lyngdalen, sør for Lygnevatnet. Det har en langstrakt form med hovedutstrekning i retning nord-sør. Hoveddalen (Lyngdalen) er trang med bratte sider. Fjellene når høyder på omkring 600-700 moh, dalbunnen ligger på 150-200 moh.


Lokale lenker:
mal
[utgiver]


Liste gårder:
--- Hægebostad sogn
1. Gysland, nedre
2. Gysland, øvre
3. Jaaddan
4. Snartemo, nedre
5. Sundre, østre
6. Sunde, vestre
7. Kvestad
8. Naglestad
9. Mydland
10. Snartemo, øvre
11. Hægebostad Præstegaard
12. Moen
13. Gyberg
14. Skjeggestad
15. Høiland
16. Urestad
17. Eirikstøl
18. Espeland
19. Berstøl
20. Bjørnstøl
21. Skaadheien
22. Skaret med Støldal, lille
23. Eilevstad
24. Helle
25. Birkeland, nedre med Loga
26. Birkeland, øvre
27. Ros-Eigeland
28. Kaalemo
29. Eigeland, lille
30. Lien
31. Kjellingland
32. Klungland
33. Hundeland
34. Hommen
35. Lauen, nedre
36. Lauen, øvre
37. Faaland, nedre
38. Faaland, øvre
39. Ro
40. Røidland
41. Heddan
42. Valefjeld
43. Tingvatn
44. Bjærum, øvre
45. Bjærum, nedre
46. Aamdal
47. Haaland
48. Røiseland
49. Krossen
50. Yksnedal
51. Heddaasen
52. Haamokland
53. Steinsland, nedre
54. Steinsland, øvre
55. Stranden
56. *???
--- Eiken sogn
57. Eftefjeld
58. Neset
59. Eiknes
60. Vik, østre
61. Grostøl med Sagen
62. Blaake, øvre
63. Blaake, ytre
64. Gletne med Gletnelien
65. Vaasland
66. Nerstøl, ytre
67. Nerstøl, øvre
68. Stulien
69. Kvaale, lille
70. Kvaale, store
71. Verdal, vestre
72. Verdal, østre
73. Tilhaugen
74. Skeie, nordre
75. Skeie, søndre
76. Jokumsøen
77. Eiken, øvre
78. Eiken, nedre
79. Tveiten
80. Gardøl
81. Bryggesaak, ytre
82. Bryggesaak, øvre
83. Handeland
84. Meland, ytre
85. Meland, øvre
86. Urevatn
87. Kleppe
88. Vik, vestre
89. Haaberg
90. Skytel
91. Skoland
92. Hobbaasland
93. Vatne, ytre
94. Vatne, øvre
95. Ødegaarden
96. Hauge
97. Eikaasen
98. Orte
99. Haddeland
100. Aavesland
101. Nøkland
102. Rossevatn
103. Lien
104. Rudlend
105. Espeskaret
106. Farhommen
 

GYSLAND, NEDRE

1838: matr.nr.: 2, skyld: 7Spd 4ort 4sk
1886: gnr.: 1, 6 bruk, skyld: 10Mrk 17øre
 
GYSLAND, ØVRE (Kvale)

1838: matr.nr.: 3, skyld: 2Spd 2ort 18sk
1886: gnr.: 2, 2 bruk, skyld: 1Mrk 92øre
 
JAADDAN

1838: matr.nr.: 4, skyld: 9Spd 1ort 2sk
1886: gnr.: 3, 6 bruk, skyld: 15Mrk 46øre
 
SNARTEMO, NEDRE

1838: matr.nr.: 5, skyld: 10Spd 1ort 15sk
1886: gnr.: 4, 4 bruk, skyld: 13Mrk 0øre
 
SUNDRE, ØSTRE

1838: matr.nr.: 6, skyld: 2Spd 1ort 9sk
1886: gnr.: 5, 2 bruk, skyld: 1Mrk 85øre
 
SUNDRE, VESTRE

1838: matr.nr.: 7, skyld: 1Spd 0ort 8sk
1886: gnr.: 6, 1 bruk, skyld: 1Mrk 7øre
 
KVESTAD (Kvæstad)

1838: matr.nr.: 8, skyld: 4Spd 2ort 18sk
1886: gnr.: 7, 4 bruk, skyld: 3Mrk 99øre
 
NAGLESTAD

1838: matr.nr.: 9, skyld: 5Spd 13ort 17sk
1886: gnr.: 8, 7 bruk, skyld: 7Mrk 61øre
 
NERSTØL, ØVRE

1838: matr.nr.: 69, skyld: 3Spd 0ort 13sk
1886: gnr.: 67, 5 bruk, skyld: 4Mrk 3øre
 
STULIEN

1838: matr.nr.: 70, skyld: 1Spd 0ort 18sk
1886: gnr.: 68, 1 bruk, skyld: 1Mrk 32øre
 
KVAALE, LILLE (Kvale)

1838: matr.nr.: 71, skyld: 3Spd 2ort 16sk
1886: gnr.: 69, 4 bruk, skyld: 3Mrk 92øre
  • Arthur Haugedal: I 1875 var folketallet 22 personer. I år 1900 var tallet økt til 30 personer. [pk:13062002]
 
KVAALE, STORE (Kvale)

1838: matr.nr.: 72, skyld: 6Spd 2ort 4sk
1886: gnr.: 70, 4 bruk, skyld: 6Mrk 64øre
 
VERDAL, VESTRE (Værdal)

1838: matr.nr.: 73, skyld: 1Spd 3ort 7sk
1886: gnr.: 71, 5 bruk, skyld: 1Mrk 58øre
 
VERDAL, ØSTRE (Værdal)

1838: matr.nr.: 74, skyld: 3Spd 4ort 9sk
1886: gnr.: 72, 6 bruk, skyld: 3Mrk 47øre
 
HAABERG

1838: matr.nr.: 91, skyld: 3Spd 3ort 7sk
1886: gnr.: 89, 6 bruk, skyld: 4Mrk 85øre
  • Robert Charbonneau  (USA, skriv på engelsk) søker slektningene til Barbro Aslagsdtr. f. 1833. [ny190601]
 
 
 [TOPPEN AV SIDEN]