[TIL HOVEDSIDEN]
[INDEX SLEKTER]
[]
 

- slekter:
DAL (DALL)
 
1. Bakgrunn
2. Slekten
3. Jordegods
4. Etterkommere
5. Litteratur og kilder
6. Våpen
7. Kontakter
8. Lenker
 
20.03.2011:
Oppdatert: 1.7.5.1. Torbjørn Gautesson Dal. Også med ny etterslekt.

6. Våpen
Dal-ætten hadde en lilje i sitt våpen. Ved kongehyllingen i 1591 førte Kristoffer Dal en lilje og en stjerne mellom to "bisonoksehorn" på hjelmen [ref ill.]. Seglet som Mads og Gaute Jonssønner brukte, hadde et skjold med en flekket lilje og deri en stjerne. [1928]

Dalætti hadde hatt "lilje og stjerne" som adelsmerke, men da dansketiden tok til for alvor, fikk ikke arvingene fornyet adelskapet.

Offe Lauritsson Dals signet, brukt i 1630- årene, hadde en lilje på skjoldfoten og over en femarmet stjerne. På hjelmen stod stjernen mellom to vesselhorn. [1928]
 


7. Kontakter
Slektsforskere som er interessert i eller har opplysninger om denne slekten:

Gunn Huglen
Stian Andre
Arne Tjelle
Willy
 


8. Lenker
- - -
Har du opplysninger som passer her? Send mail fra øverst på siden....
 

VIKTIG: Bruk disse sidene kritisk, de kan inneholde feil eller utdatert informasjon.
Fint om du bidrar med nye opplysninger hvis du finner feil. [Om prosjektet]

Bli med og samle opplysninger om denne slekten! Med utgangspunkt i slektsbånd, årsdaterte hendelser samt opplysninger om jordegods, vil denne siden etterhvert tegne et spennende bilde av slekten. Bidra med fakta, eller kontakt andre som jobber med denne slekten.


Del 1 - BAKGRUNN
[Dal] Norsk adelsslekt som opptrer ved begynnelsen av det 16. århundre, og ennå lever på mannssiden i bondestand på Stord. Slekten hadde allerede lenge før 1660 tapt sin adel p.g.a. ufritt giftermål. [1939]

Dall/Dal ætten tilhørte den gamle norske adel, men midlene var ikke store nok verken i jordegods eller penger, og dermed greide den ikke å innfri de forpliktelser som adelskap innebar. [1912]

Hvor slekten kommer fra vet en ikke sikkert. Noen mener at Ivar Dal var sønn av Gaute Jonson til Semb, nevnt 1439 og 1442. Det er i allefall rimelig at faren het Gaute, da Ivar Dals eldste sønn også het det. [1912]

Ivar Dal skal være av Smørætta og trolig sønn til Gaute Jonson. [1938]

Enkelte mener Ivar Arnesson var sønn til Gaute Jonson. Hadde Gaute Ivarson på Valen vært hans ætling, ville han utvilsomt ha blandet seg i arvestriden om Smør-godset, og ikke latt Benkestok- og Orm-slektene få det. Ivar må istedet ha vært sønn av Arne N.N. Valen, f.1430. [WWW]

Noen mener at Dal-ætten kan være i slekt med den mektige Ænes-ætten, fordi navn som Gaute og Jon går igjen i begge slektene. [1912]

Andre granskere fører ætten tilbake til Hallkjell Huk av Blindheimsætta på Sunnmøre. Både han og sønnene var mye omtalte i kongesagaen på kong Sverres tid. [1928]

Ivar Dal hadde to brødre, men en kjenner ikke navnene deres. [1928]
 


Del 2 - SLEKTEN
0. Ivar Dal
1470 født, Ivar Arnesson (Slede?) Valen, Kvinnherad, av ? [WWW]
0000 skrevet til Malkenes i Tysnes og Sandvik i Kvinnherad, hadde også jordegods i Sogn. [Willy]
0000 eide jordegods i Sogn [1938]
0000 gm Herborg Torbjørnsdtr Valen [WWW]
0000 gm Herborg Torbjørnsdtr, levde 1524 [1938]
0000 gm høgætta Herborg Torbjørnsdtr, og bodde i Sandviki i Kvinnherad som noen mener hadde vært hennes gods. [1938]
1500 barn, Gaute Ivarsson, Valo [WWW]
0000 barn, Laurits Ivarsson Sandvik [WWW]
0000 barn, Anna Ivarsdtr Valen [WWW]
1504 døde, Ivar Arnesson (Slede?), Valen, Kvinnherad [WWW]
<1512 var død, Ivar Dal. [1928]
1. Gaute Ivarsson Dal paa Valen
1500 født, Gaute Ivarsson, Valo, av Ivar Dal og Herborg Torbjørnsdtr [WWW]
1512 solgte han "Frøysvik og Niøs" i Sogn til Sunniva Eindridsdtr og Hans Kruckow. [1912]
1512 eide hele Fresvik men var i økonomiske vansker og solgte til sin "svoger" Hans Kruckow d.y. til Kroken og "frænke" Synva hele Njøs kirkesogn i Leikanger og 9 lauper av Fresvik [1928]
1512 se Diplomatarium Norvegicum bnd IV s.778
0000? solgte mye jordegods; i Njøs kirkesogn på "Syrstrond" og 9 lauper i Fresvik til slektninger Kruckow i Kroken [1938]
1524 Dal ætta fikk tilbake Njøs og Fresvik og mere til (se 1512) da Kruckow døde barnløs [1928]
1524 var han i sak med Oluf Mikkelsen om arv etter Sunniva. [1524]
0000 gm N.N. [1928]
0000 barn, Jon Gauteson Dall [WWW]
0000 barn: Gudrun Gautesdtr Dal [1912]
0000 barn: N.N.1 Gautesdtr Dal [1912]
0000 barn: N.N.2 Gautesdtr Dal [1928]
0000 barn: Ivar Gauteson paa Valen [WWW]
0000 barn: Lasse Gautesson Dal [1928]
1520 barn: Torbjørn Gautesson Dal [1928]
1550 død [WWW]
1550 Gaute levde i 1550 [1928]
<1560 døde [1928]
1.1. Jon Gauteson Dall
0000 født, Jon Gauteson Dall, Valo, Fjellberg, av Gaute Ivarsson Dal og ? [WWW]
0000 Jon Gautesson Dal til Sveen [1912]
0000 Jon Gauteson Dal til Sveen (Finnaas) [1928]
0000 gm Eline Eriksdtr Orm [WWW Orm
0000 gm Elin Eriksdtr Orm [Gunn Huglen]
1550 nevnt [1928]
1550 nemd [Gunn Huglen]
1565 barn: Mads Jonsson Dall, Sveio [WWW]
0000 barn: Erik Jonsson Dall, Sveio [WWW]
0000 barn: Gaute Jonsson Dall, Sveio [WWW]
0000 barn: Sverke Jonsson Dall, Sveio [WWW]
0000 barn: Kirsten Jonsdtr Dall, Sveio [WWW]
0000 barn: Grouff Jonsdtr Dall, Sveio [WWW]
0000 barn: Margrethe Jonsdtr Dall, Sveio [WWW]
0000 barn: Berete Jonsdtr Dal [1928]
0000 De eide mye jordegods i Sunnhordland, Ryfylke og Jæren. [1928]
1570-73 omtalt [1928]
1575 død, Sveio [WWW]
<1578 Elin ble enke [1987]
<1578 død [1928]
1578 Elin bodde på Kjerland i Kvinnherad etter at Jon døde. [1987]
1578 Elin og søsknene hadde sak mot Margrete Trondsdtr Rustung om en arv. [1987]
1588 var død 1588 [Gunn Huglen]
1590-1609 Eline Eriksdtr Orm nevnes [WWW]
1590 var enke [1928]
1609 17.feb, død, Kjerland, Kvinnherad [WWW]
1609 16. feb Skifte [WWW]
1609 skifte [Gunn Huglen]
1.1.1. Mads Jonsson Dall
1565 født Mads Jonsson Dall, Sveio, av Jon Gauteson Dall og Eline Eriksdtr Orm [WWW]
1591 deltok ved kongehyllingen i Akershus [Willy]
0000 gm Alis (Adelus) Torsteinsdtr (f.1565, Børøy, Bømlo) [WWW]
0000 barn: Erik Madsson Bue [WWW]
0000 barn: Herborg Matsdtr [1979]
1595 barn: Nils Matsson [1979]
0000 barn: Magdalena Matsdtr [1979]
0000 eide flere gårder i både Hordaland og Rogaland 
[1979]
<1609 død [WWW]
1609 død [WWW]
>1609 Alis g2m. Rasmus Pederson, sokneprest i Torvastad, og fikk fire barn med ham. [WWW]
<1610 Adelus g2m. sogneprest Rasmus Pederson [1979]
1.1.1.1. Erik Madsson Bue
0000 født, Erik Madsson Bue, av Mads Jonsson Dall og Alis Torsteinsdtr [WWW]
0000 gm Ingeleiv Bue [WWW]
1590 barn: Rasmus Eriksson Bue, Sveio, d.1640 [WWW]
1590 død [WWW]
<1601 Erik døde før 1601 [WWW]
1.1.1.2. Herborg Madsdtr
0000 født, Herborg Matsdtr, av Mads Jonsson Dall og Alis Torsteinsdtr [1979]
>1609 til Torvastad prestegard med moren [1979]
0000 gm bonde Johannes Knutsson på Øvra-Haugo bnr 5.2. Torvastad [1979]
0000 barn: Tyri (Turid) Johannesdtr, g.m. Ingebret Gudmundson Litlasund i Skåre, hun ble i 1680 beskyldt for trolldom. [1979]
0000 barn: N.N. Johannesdtr, g1m Rasmus Hansson Bø bnr 1, g2m Tore Knutson Tuastad. [1979]
0000 N.N. het muligens Eli [Willy]
0000 barn: Alis (Adelus) Johannesdtr, g.m. Sjur Aslakson Stangeland i Ølen [1979]
1641 fikk godt skussmål av Torvestad "kyrkjelyd" [1979]
1656 Johannes stevnes for odelsgods av Samuel Huglen, Magdalena (1.1.1.4) sin svigersønn [1979]
1657 Herborg er enke og står som eier av Øvra Haugo fram til ca 1670. I tillegg er hun eier av 1 laup smør i Sveio, 3 pund korn i Åkra, 3 vetter korn i Haga i Håland på Jæren, og 1 vett korn i Ytreland. [1979]
0000 Sine siste år bodde Herborg hos datteren Turid Litlasund i Skåre. [1979]
1670? Herborg døde.
1.1.1.3. Nils Madsson Sæbø
1595 født, Nils Matsson, av Mads Jonsson Dall og Alis Torsteinsdtr [1979]
>1609 til Torvastad prestegard med moren [1979]
1619 Nils festet 15 spann korn i Sæbø [1979]
<1634 ?g1m N.N. Olavsdtr Sæbø.
1634 makebyttet til seg resten av Sæbø [1979]
1634 ?g2m Magdalena (Magla) Hausken [1979]
1634-1645 bruker av Hauske bnr 1. [1979]
0000 barn: Mats Nilsson, g.m. Annemor Johannesdtr, til Førland i Skåre [1979]
0000 barn: Malena Nilsdtr, g.m. Knut Ingebretson, overtok Sæbø [1979]
0000 barn: N.N. Nilsdtr, g.m. Søren Kristenson Velde, Avaldsnes [1979]
0000 barn: Ola Nilsson, g.m. N.N. Johannesdtr [1979]
1657 eier iflg odelsmanntallet mer enn 9 vetter jordegods [1979]
1664 eier 14 spann i Førland, 8 spann i Litlasund i Torvastad og 4 spann i Skogland i Skåre [1979]
1670 Nils døde [1979]
1.1.1.4. Magdalena Madsdtr
0000 født, Magdalena Matsdtr, av Mads Jonsson Dall og Alis Torsteinsdtr[1979]
0000 gm Knut Holst [1979]
0000 bodde på Høyland på Stord [1979]
1.1.2. Erik Jonsson Dall
0000 født, Erik Jonsson Dall til Brandvik, av Jon Gauteson Dall og Eline Eriksdtr Orm [WWW]
0000 født, Erik Jonson til Ådland, Stord, sønn av Jon Gauteson Dahl til Sveio og Elin Eriksdtr Orm. [1987]
0000 Erik bodde først i Brandvik og siden på Ådland på Stord. [Willy]
0000 gm prestedatter Susanna Pedersdtr (trolig ei søster til soknepresten Rasmus Pedersson i Tysnes. [Willy]
1610 Eirik Johnson Dall til Brandvik og Odland, skreiv frå seg adeleg fridom [Gunn Huglen]
1.1.3. Gaute Jonsson Dall
0000 født, Gaute Jonsson Dall til Håland, av Jon Gauteson Dall og Eline Eriksdtr Orm [WWW]
0000 g.m. Bodil Andersdtr [WWW]
0000 barn: Peder Gautesson Dall [WWW]
0000 barn: Laurits Gautesson Dall [WWW]
1601 Skifte 6/4-1601 [WWW]
1.1.3.1. Peder Gautesson Dall
0000 født, Peder Gautesson Dall til Håland, av Gaute Jonsson Dall og Bodil Andersdtr [WWW]
1.1.3.2. Laurits Gautesson Dall
0000 født, Laurits Gautesson Dall, av Gaute Jonsson Dall og Bodil Andersdtr [WWW]
1.1.4. Sverke Jonsson Dall
0000 født, Sverke Jonsson Dall, av Jon Gauteson Dall og Eline Eriksdtr Orm [WWW]
0000 født, Sverke Jonson til Kjerland, sønn av Jon Gauteson Dahl til Sveio og Elin Eriksdtr Orm. [1987]
0000 gm Lisbet Christensdtr, datter av presten i Sunnhordland, Christen Jensen. [1972]
0000 Bodde på Kjerland i Kvinnherad. [Willy]
0000 Var fut i Sunnhordland [Willy]
0000 gm Lisbeth Christensdtr (dtr av sogneprest Christen Lauritsson i Kvinnherad. [Willy]
<1609 død [Willy]
1.1.5. Kirsten Jonsdtr Dall
0000 født, Kirsten Jonsdtr Dall, av Jon Gauteson Dall og Eline Eriksdtr Orm [WWW]
0000 født, Kirsten, datter av Jon Gauteson Dahl til Sveio og Elin Eriksdtr Orm. [1987]
0000 Var gift [1987]
0000 døde før foreldrene. [1987]
1609 død [WWW]
1.1.6. Grouff Jonsdtr Dall
0000 født, Gro, av Jon Gauteson Dahl til Sveio og Elin Eriksdtr Orm [1987]
0000 født, Grouff Jonsdtr Dall til Lokna, av Jon Gauteson Dall og Eline Eriksdtr Orm [WWW]
0000 født, av Jon Gauteson Dall til Sveio og Elin Eiriksdtr. Orm Vatne på Stord. [WWW]
0000 g1m Palle Christensen Thrane, sogneprest til Hausken. [1987]
0000 g1m presten Palle Christenson Trane, sogneprest til Rennesøy. [WWW]
0000 g2m Lauritz Nilsen Holst på Høiland, Stord. [1987]
0000 g2m Laurits Holst. De bodde på gården Høyland på Stord. [WWW]
1.1.7. Margrethe Jonsdtr Dall
0000 født, Margrete Jonsdtr til Hagom i Strand og Haga på Jæren, av Jon Gauteson Dahl til Sveio og Elin Eriksdtr Orm. [1987]
0000? Magrethe Jonsdtr Dall [WWW]
0000 g1m NN. [1987]
0000 g2m herr Daniel Pedersen, sogneprest til Finnås [1987]
0000 g3m trolig Knut Sjurson Notland, Bømlo. [1987]
0000? død, Hegrum i Strand [WWW]
1.1.8. Berete Jonsdtr Dall
0000 født, Berite Jonsdtr til Håland og Amland i Tysnes, av Jon Gauteson Dahl til Sveio  og Elin Eriksdtr Orm. [1987]
0000 født, Berete Jonsdtr Dal [1928]
0000 gm Oluf Gjermundsson Myklebust i Kvinnherad.
<1609 død.
1.2. Gudrun Gautesdtr Dal
0000 født, Gudrun Gautesdtr Dal, av Gaute Ivarsson Dal og ? [1912]
0000 gm Nils Klausson, lagmann i Stavanger [1912]
0000 gm Nils Klausson Abt eller Grøn, i 1512 rådmann i Bergen og fra 1531 lagmann i Stavanger [1928]
1557 Gudrun ble enke [1928]
1.3. N.N.1. Gautesdtr Dal
0000 født, N.N. Gautesdtr Dal, av Gaute Ivarsson Dal og ? [1928]
0000 gm Nils Jensson til Semelinge, lagmann i Stavanger 1550-1558 [1928]
Losna
1.4. N.N.2. Gautesdtr Dal
0000 født, N.N. Gautesdtr Dal, av Gaute Ivarsson Dal og ? [1912]
0000 født, N.N. (Gunvor?) Gautesdtr Dal [1928]
0000 gm Sverke Jonson Teiste, Hafslo [1912]
0000 gm Sverke Jonson Teiste på Fit i Hafslo, d.1566 i Bergen av pest [1928]
1.5. Ivar Gauteson Dal
0000 født, Ivar Gauteson paa Valen, av Gaute Ivarsson Dal og ? WWW]
0000 født, Ivar Gauteson Dal [1928]
0000 gm Anna Jakobsdtr, d.<1578 [1912]
0000 gm Anna Jakobsdtr, d.<1578 [1928]
0000 barn: N.N. (Anna?) Ivarsdtr [1928]
0000 barn: Karen Iversdtr Dal [WWW]
0000 barn: Sunniva Ivarsdtr Sandvik [WWW]
<1578 død [1912]
1.5.1. N.N. (Anna?) Ivarsdtr Dal
0000 født, N.N. (Anna?) Ivarsdtr, av Ivar Gauteson Dal og Anna Jakobsdtr [1928]
0000 gm Christoffer Nilsson Abt eller Grøn, lagmann på Stegen 1578-83. Han skal og være g.m. Magdalene Jonsdtr, dotter til bisp Jon Guttormson, og m. Gurid Guttormsdtr (syster aat bispen?) [1928]
1.5.2. Karen Iversdtr Dal
0000 født, Karen Ivarsdtr Dal, av Ivar Gauteson Dal og Anna Jakobsdtr [1928]
0000 født, Karen Iversdtr Dal [WWW]
1578 g1m Mikkjel, de levde sammen trolig 1578-90 [1928]
>1590 g2m Hr. Steffa Eirikson Loss i Eid, Nordfjord [1928]
0000 gm Hr Steffen Loss [WWW]
1571 død [WWW]
1.5.3. Sunniva Ivarsdtr Sandvik
0000 født, Synva Ivarsdtr, av Ivar Gauteson Dal og Anna Jakobsdtr [1928]
0000 født, Sunniva Ivarsdtr Sandvik, Valen Kvinnherad
[WWW]
<1578 gm Torkjel til Oma og Linga i Strandebarm [1928]
0000 gm Torkel Semundson Fet Oma (d.1597, Oma)
[WWW]
Orm
1.6. Lasse Gauteson Dal
0000 født, Lasse Gautesson Dal, av Gaute Ivarsson Dal og ? [1912]
0000 født, Lasse Gauteson Dal [1928]
0000 gm ?Ingerd på Fitjar [1912]
0000 gm Ingerd på Fitje [1928]
0000 barn: N.N. Lassesdtr [1928]
1550 nevntes [1928]
<1578 død [1912]
1.6.1. N.N. Lassesdtr
0000 født, N.N. Lassesdtr, av Lasse Gauteson Dal og Ingerd [1912]
0000 gm Per Jonson, Sogn. Per ble drept av Lasse på Vonge, som var bror av Gyrid Olavsdtr (se 1.7.) [1912]
0000 gm Per Jonson i Sogn, som ble drept av Lasse på Vange [1928]
1.7. Torbjørn Gauteson Dal
1520 født, Torbjørn Gauteson Dal til Fimreite i Sogn, av Gaute Ivarsson Dal og ? [1928]
0000 Torbjørn fikk Hov og Holum i Fresvik [1928]
0000 gm 
0000 gm Gørvel (Gyrid?) Olufsdtr på Slinde (d.1587, skifte 1590) [1928]
0000 gm Gyrid Olavsdtr Slinda [1912]
0000 barn: Gudrun Torbjørnsdtr Dal [1912]
0000 barn: Gjertrud Torbjørnsdtr Dal [1928]
0000 barn: Widrick Torbjørnson Dal [1912]
0000 barn: Endre Torbjørnson Dal [1928]
0000 barn: Gaute Torbjørnson Dal [1912]
0000 barn: Svein Torbjørnson Dal [1928]
0000 barn: N.N. Torbjørnsdtr Dal [1928]
0000 barn: hadde totalt 7 barn [1912]
1560 arvet Fimreite og Hov og Holum i Fresvik [1938]
1567 levde [1928]
<1578 døde [1928]
0000 døde før barna var myndige, men Gyrid levde som enke til 1587/88. [1912]
1.7.1.  Gudrun Torbjørnsdtr Dal
0000 født, Gudrun Torbjørnsdtr Dal, av Torbjørn Gauteson Dal og Gyrid Olavsdtr [1912]
0000 gm Jens Person Holst på Stedje, fut i Sogn [1928]
0000 barn: Metta Jensdtr, g1m Mikkjel Due d.y. (f.1568, d.1610), sogneprest til Sogndal, g2m Hans Nilsson Arktander (d.1618-21), sokneprest til Leikanger  [1928]
<1587 død [1928]
1.7.2. Gjertrud Torbjørnsdtr Dal
0000 født, Gjertrud Torbjørnsdtr Dal, av Torbjørn Gauteson Dal og Gyrid Olavsdtr [1928]
0000 gm Per Andersson på Tjugum [1928]
1.7.3. Widrick Torbjørnson Dal
0000 født, Viderik Torbjørnson, av Torbjørn Gauteson Dal og Gyrid Olavsdtr [1928]
0000 født, Widrick Torbjørnson Dal [1912]
0000 var sokneprest til Førde i Sunnfjord [1912]
1619 var sogneprest til Førde i Sunnfjord
1626 døde [1912]
1628 døde [1928]
1.7.4. Endre Torbjørnson Dal
0000 født, Endre Torbjørnson Dal, av Torbjørn Gauteson Dal og Gyrid Olavsdtr [1928]
1590 nevnes [1928]
1.7.5. Gaute Torbjørnsson Dal
0000 født, Gaute Torbjørnsson Dal til Fimreite, av Torbjørn Gauteson Dal og Gyrid Olavsdtr [1928]
0000 Gaute Torbjørnson Dal fikk Skau etter besteforeldrene [1928]
0000 gm N.N. [1928]
0000 barn: Torbjørn Gautesson Dal til Hove [1912]
0000 barn: Gyrid Gautesson Dal [1912]
1594 får jord i Fimreite [1912]
1601 har kjøpt en jordpart i Vestrheim i Kaupanger, Sogndal [1928]
1.7.5.1. Torbjørn Gautesson Dal
0000 født, Torbjørn Gautesson Dal til Hove i Frøysvik, av Gaute Torbjørnsson Dal og ? [1912]
0000 g1m Gjertrud Skaksdtr (Lystrup?) [1912]
0000 g1m Gjertrud Schacksdtr Lystrup i Kaupsanger (d.1638) [1928]
1614 barn: Gaute Torbjørnson[1928]
1628 barn: Morten Torbjørnson[1928]
1629 barn: Viderik Torbjørnson[1928]
0000 barn: Schack Torbjørnson[1928]
1834 barn: Hans Torbjørnson[1928]
0000 g2m Sofia Jensdtr [1912]
0000 barn: Anna Torbjørnsdtr[1928]
1645? barn: Mass Torbjørnson, d.1715 [1928]
0000 eide trolig gården Heggeteig i Sogndal [1928]
0000 Segnet seier Torbjørn drap drengen på Fimreite og laut då flytta til Fresvik. [1979b]
0000 bodde på Hov [1928]
0000 hadde 7 barn bodde noen i Frøysvik, noen på Fimreite og noen på Voss. [1912]
1.7.5.2. Gyrid Gautesdtr Dal
0000 født, Gyrid Gautesdtr Dal, av Torbjørn Gautesson Dal og ? [1912]
0000 gm Per Hanson. De bodde på Fimreite. [1912]
0000 barn: Hans Persson[1912]
1623 barn: Mads Persson, d.1700 [1928]
0000 barn: Jens Persson[1912]
1635? barn: Gaute Persson, d.1704 [1928]
1651 nevnes som enke på Fimreite [1912]
1.7.6. Svein Torbjørnson Dal
0000 født, Svein Torbjørnson Dal, av Torbjørn Gauteson Dal og Gyrid Olavsdtr [1928]
<1587 død [1928]
1.7.7. N.N. Torbjørnsdtr Dal
0000 født, N.N. Torbjørnsdtr Dal, av Torbjørn Gauteson Dal og Gyrid Olavsdtr [1928]
2. Laurits Ivarsson Dal til Sandvik
0000 født, Laurits Ivarsson Sandvik, av Ivar Dal og Herborg Torbjørnsdtr [WWW]
0000 barn: Aamund Lauritson Dal til Sandvik [1928]
2.1. Aamund Lauritsson Dal til Sandvik
0000 født, Aamund Lauritson Dal til Sandvik, av Laurits Ivarsson Dal og ? [1928]
0000 Amund tilhørte den Dal (Slede) ætta som grenet seg fra Valo i Sunnhordland og eide Sandvik, Seim og Kjerland m.fl. gårder i Kvinnherad. [1972]
0000 Amund Lauritssøn Dall til Sandviken i Kvinnherred var brorsønn til Gaute Ivarssøn Dall på Valen. [1974]
0000 g.m. enke Magreta Kristoffersdtr Rustung  til Elsaaker, Tysnes [1928]Rustung
0000 barn: Laurits Aamundson Dal [1928]
0000 barn: Kristoffer Aamundson Dal [1928]
0000 barn: Ove Amundson Dal [1972]
1550 april, kvitterte Amund for betaling for en kastevågsrett (i Undarheimsvågen): "bekennis ieg Amund Laurensson med tenne min egen handshrifft at ieg haffuer anamet oc opborid aff  min frende Joen Gudeson (Jon Gauteson, Sveio) dij peninge som mæg var tilsagde aff hans broder  Lasse Gudesson". [1972]
1564 tjente i krigen mot Sverige [Willy]
1578 Aamund er død, enken Magreta stevnet arvinger etter Gaute Ivarson Dal [1928]
1578 I en rettsak om arv etter Amunds farmor, Herborg Torbjørnsdtr, snakket Margreta om den da avdøde mannen sin som "ein sempel och ein foldig mann" som var for god til å gjøre sin rett gjeldende overfor farbroren Gaute  Ivarsson (sønn av Ivar i Valo og Herborg Torbjørnsdtr). Han mestret imidlertid skrivekunsten, noe som ikke alle gjorde på den tid. [1972]
2.1.1. Laurits Aamundson Dal
0000 født, Laurits Aamundson Dal, av Aamund Lauritsson Dal og Magreta Kristoffersdtr Rustung [1928]
0000 gm Birgitte Hansdtr Rød til Fosen [1928]
0000 barn: Offe Lauritsson Dal [1928]
0000 barn: Oluf Lauritsson Dal [1928]
0000 barn: Lavina Lauritsdtr Dal [1928]
0000 bodde i Sandvik [1972]
<1608 død [1928]
2.1.1.1. Offe Lauritsson Dal
0000 født, Offe (Ove) Lauritsson Dal til Sandvik og Malkenes i Tysnes, av Laurits Aamundson Dal og Birgitte Hansdtr Rød [1928]
0000 gm "ufri kvinne" Magreta Karlsdtr fra Bergen [1928]
0000 barn: Hans Offesson Dal, gm Maren, skipsløytnant 1645-50, kaptein 1668, 7 døtre, død 1672 [1928]
1619 fikk i Skien pålegg om å prove sitt adelskap, som ikke ble godkjent fordi kona hans ikke var adelig [1928]
1632 var skipskaptein [1928]
0000 var svært rik - hadde arvet 40-50 gårder etter sin far [1928]
1634 var fut i Sunnhordland, trolig ansatt for å dempe misnøyen mot datidens mange utenlandske futer [1928]
>1630 les om hans signet
1637 skifte [1928]
2.1.1.2. Oluf Lauritsson Dal
0000 født, Oluf Lauritsson Dal, av Laurits Aamundson Dal og Birgitte Hansdtr Rød [1928]
<1623 døde [1928]
2.1.1.3. Lavina Lauritsdtr Dal
0000 født, Lavina Lauritsdtr Dal til litle Rein, av Laurits Aamundson Dal og Birgitte Hansdtr Rød [1928]
1623 holdt skifte med broren sin, Offe, etter foreldrene etter sitt søskenbarn Karen Kristoffersdtr Dal [1928]
0000 gm Salamon Lauritsson Bliks, sokneprest til Lit i Jämtland [1928]
1638 enke [1928]
2.1.2. Kristoffer Aamundson Dal
0000 født, Kristoffer Aamundson Dal til Seim, av Aamund Lauritsson Dal og Magreta Kristoffersdtr Rustung [1928]
0000 gm Kristina Akselsdtr Freitag [1928]
1589 nevnes
0000 barn: Karen Kristoffersdtr Dal [1928]
0000 ble boende på Seim og bl.a. var domsmann i herredagssaker. [1972]
1591 Tilstede ved kongehylling i Akershus [Willy]
1604 var under tiltale for ulovlig skipsbygging [1928]
1605 døde [1928]
2.1.2.1. Karen Kristoffersdtr Dal
0000 født, Karen Kristoffersdtr Dal, av Kristoffer Aamundson Dal og Kristina Akselsdtr Freitag [1928]
1606 hadde Hans Freitag som verge [1928]
1611 død [1928]
2.1.3. Ove Aamundson Dal
0000 født, Ove Aamundson Dal til Seim, av Aamund Lauritsson Dal og Magreta Kristoffersdtr Rustung [1972]
0000 var fut i Sunnhordland en tid. [1972]
3. Anna Ivarsdtr Valen
0000 født, Anna Ivarsdtr Valen, av Ivar Dal og Herborg Torbjørnsdtr [WWW]
0000 gm Jon Stillufseike [WWW]
0000 barn: N.N. Jonsdtr Stillufseike, gm Torgils Johannesson Galtung [WWW]
Galtung


Del 3 - JORDEGODS
Jordeiendommer som var i slektens eie.

1524 Dal-ætta arvet mye gods fra Synva Eindridsdtr og Hans Kruckow, da de var barnløse og Ivar Dals (0) hustru, Herborg, var Synvas mors søster. Dette godset ble det Gaute Ivarson Dal (1) som satt på.[1928]

1578 Gautes brorsønn Aamund Lauritsson (2.1) Dals hustru, Margreta, fikk Herredagskjennelse på at arven etter Synva skulle deles med 2/5 parter til hver av Aamund og Gaute, og 1/5 til Anna. [1928]

1630? Offe Lauritsson (2.1.1.1) Dal til Sandvik og Malkenes i Tysnes, hadde arvet 40-50 gårder etter faren sin. [1928]

ROGALAND

1550? Jon Gauteson og Elin Eriksdtr eide mye jordegods i Ryfylke og Jæren. [1928]

1600? Mats Jonson til Sveen og Adelus Torsteinsdtr Berøen eide flere gårder i Hordaland [1979]

YTRELAND I AVALDSNES (KOPERVIK)
1657-1670? er Johannes Knutsson Hauge borte, og Herborg Hauge står som eier av 1 vett korn i Ytreland [1979]

HAGA I HÅLAND (SOLA)
1609 Jon Gauteson til Sveen eide 10 vetter (60 spann) korn i Haga. Ved skiftet etter ham fikk Mats Jonson sine arvinger 16 mark smør i Haga. [1979]
1657 er Johannes Knutsson Hauge borte, og til ca 1670 står Herborg Hauge som eier av 3 vetter korn i Haga i Håland på Jæren [1979]
1668-70 eier Herborg hele 26 spann korn i Haga.

FOLKVORD (?Høiland sogn, ?Høiland herred)
1609 Ved skiftet etter Jon Gauteson til Sveen fikk Mats Jonson sine arvinger gården Sveio 6 vetter korn i Folkvord. [1979]
1617 eies 6 vetter korn i Folkvord av sognepresten Herr Rasmus i Torvastad, mannen til Mats Jonsons sønnedatter, Adelus Torsteinsdtr. [1979]
1622 ved skifte etter Herr Rasmusen, arvet Johannes Øvra-Haugo 1 pund korn i Folkvord, og Nils Matsson Sæbø (1.1.1.3) fikk 1/2 pund. Nils var bror av Johannes' hustru, Herborg Matsdtr.(1.1.1.2) [1979]
1624 eies 6 vetter korn i Folkvord av Nils Matsson (1.1.1.3) Sæbø og Johannes Knutson Øvra-Haogo (Torvastad). [1979]
1656? Johannes Knutsson Hauges datter, enke etter Rasmus Bø, arver hele Johannes part i Folkvord [1979]

HOKEL I SKJOLD
1609 Ved skiftet etter Jon Gauteson til Sveen fikk Mats Jonson sine arvinger 2 spann korn i Hokla. [1979]

SKOGLAND I SKÅRE
1664 er Nils Matsson Sæbø eier av 4 spann i Skogland i Skåre [1979]

LITLASUND I TORVASTAD
1617 eer Adelus Torsteinsdtr Bærøy eier av 5 spann av bondegodset av Litlasund. [1979]
1661 er Nils Madsson Sæbø eier av 8 spann korn i Litlasund, som var alt bondegodset. [1979]
1664 er Nils Matsson Sæbø eier av 8 spann i Litlasund i Torvastad [1979]
1674 er Nils Madsson Sæbøs to svikersønner eierw av 4 spann hver. [1979]

ÅKRA I ÅKRA
1657-1670? er Johannes Knutsson Hauge borte, og Herborg Hauge står som eier av 3 pund korn i Åkra [1979]

HORDALAND

1550? Jon Gauteson og Elin Eriksdtr eide mye jordegods i Sunnhordland. [1928]

1600? Mats Jonson til Sveen og Adelus Torsteinsdtr Berøen eide flere gårder i Hordaland [1979]

SVEEN I SVEIO
1609 Ved skiftet etter Jon Gauteson til Sveen fikk Mats Jonson sine arvinger gården Sveio [1979]
1622 ved skifte etter Herr Rasmus (g.m. Adelus Torsteinsdtr. se 1.1.1), arvet Johannes Øvra-Haugo 1 laup smør og 1/2 ound korn, og Nils Matsson Sæbø (1.1.1.3) fikk like mye, tilsammen hele Sveio gård. Nils var bror av Johannes' hustru, Herborg Matsdtr.(1.1.1.2) [1979]
1624 eies Sveio av Nils Matsson (1.1.1.3) Sæbø og Johannes Knutson Øvra-Haogo (Torvastad). [1979]
1656 Johannes stevnes av Samuel Huglen, Magdalena (1.1.1.4) sin svigersønn, som krever 1/2 laup smør i Sveio da dette var odelsgods etter Mats Jonson og Adelus Torsteinsdtr. [1979]
1657-1670? Johannes er borte, og Herborg Hauge står som eier av 1 laup smør i Sveio [1979]

ERVESVÅG I SVEIO (VIKEBYGD)
1609 Ved skiftet etter Jon Gauteson til Sveen fikk Mats Jonson sine arvinger 1/2 laup smør 1 vett korn i Ervesvåg. [1979]
1656 Johannes stevnes av Samuel Huglen, Magdalena (1.1.1.4) sin svigersønn, som krever 1/2 laup smør i Ervesvåg da dette var odelsgods etter Mats Jonson og Adelus Torsteinsdtr. [1979]

KJERLAND I KVINNHERAD
Dal (Slede) ætta grenet seg fra Valo i Sunnhordland og eide Sandvik, Seim og Kjerland m.fl. gårder i Kvinnherad. [1972]

SEMB I KVINNHERAD
1439 og 1442 Gaute Jonson skrev seg til Semb [1928]

SANDVIK I KVINNHERAD
1512? Ivar Dal skrev seg til Sandviki [1928]

LUNDE I FJELLBERG
1652 solgte Hans Offeson Dal sammen med sine søstres menn, odelsgodset i denne gården. Gården hadde vært pantsatt for 130 rd til lensmannen i Fjellberg. [1928]

VALEN I FJELLBERG
I første halvdel av 1500 årene tilhørte gården gamle adelige ætt Dall, og
Gaute Ivarssøn Dals mor, "hustru" Herborg Torbjørnsdtr, har sannsynligvis bodd her, idet hun i et vitneprov (i Søndh. tingbok 1649) blir kalt for hustru Herborg i Valen. [Willy]
1550? Gaute Ivarson Dal skrev seg til Valen. [1928]
Herborgs søsterdatter, "hustru" Sunniva Eindridsdtr (Rustung) kan også ha bodd på Valen mens Gaute var hennes formynder. [Willy]

NESE I MOSTER (BREMNES)
1619 Herr Rasmus byttet til seg 1/2 laup smør i Nes (Nesse?) på sin hustru Adelus Torsteinsdtrs vegne, og som skulle følge hennes etterkommere. [1979]
1646 Nils Sæbø og Herborg Haugo (eller som det står; Johannes Haugo), Adelus sine barn, eier 1/2 laup smør i Nes. [1979]

SOGN

1512? Ivar Dal eide jordegods i Sogn [1928]

NJØS KIRKESOGN I LEIKANGER
1512 solgte Gaute Ivarson Dal p.g.a. økonomiske vansker hele Njøs kirkesogn i Leikanger Hans Kruckow og Synva Eindridsdtr. [1928]
1524 kom dette tilbake i Dal-ætta sitt eie, da de arvet Synva. [1928]

FRESVIK SOGN I LEIKANGER
1550? Gaute Ivarson Dal eide hele Fresvik i første delen av 1500-tallet.[1928]
1512 solgte han p.g.a. økonomiske vansker 9 lauoer av Fresvik til Hans Kruckow og Synva Eindridsdtr.[1928]
1524 kom dette tilbake i Dal-ætta sitt eie, da de arvet Synva.
0000? Gaute Ivarson Dals sønn,  Torbjørn Gautson fikk Hov og Holum i Fresvik, og Gaute Torbjørnson Dal fikk Skau. [1928]
1667 eide de bare 3-4 gårder i hele Fresvik. [1928]

OPPLANDENE

SEMELINGE I VESTRE SLIDRE (RØN)
Ei grein av ætta kom til Semeling i Valdres hvor de også hadde jordeiendom.[1928]
 


Del 4 - ETTERKOMMERE
Eventuelle momenter og etterspill som ikke framgår av Del 2, eller rene slektsrekker med nøkkelopplysninger om etterkommere. Registrer din forbindelse med en av etterkommerne i del 2, se info her.

1.7.5.1. Torbjørn Gautesson Dal
1. Mass Torbjørnson, Voss, f.1645?, d.1715. G.m. Ingebjørg Larsdtr Uppheim.
2. Margreta Massdtr, f.1709
3. Mass Andersson Lydvo, f.1732, d.1809
4. Eirik Masson Lydvo, f.1768, d.1841.
5. Svein Eirikson Lydvo, f.1799, d.1874
6. Per Sveinson Lydvo, f.1831, d.1899
7. Eirik Person Lidsheim, f.1866
8. Guri Litsheim, f.1903, d.1982
9. Leif Alfred Fossen, f.1925, d.1997
10. Sven-Ove Fossen, f.1958

1.1.1.2. Herborg Madsdtr
1. Tyri Johannesdtr, Litlasund i Skåre, f.?, d.>1681
2. Gunnvor Ingebretsdtr, Nesheim i Avaldsnes, f.?, d.>1669
3. Ingebret Knutsen, Døle i Avaldsnes, f.1669?, d.?
4. Katrine Ingebretsdtr, Kallevik i Avaldsnes, f.1703?, d.1775
5. Knud Christophersen d.y., Kallevik i Avaldsnes, f.1741, d.1819
6. Christopher Knudsen, Kallevik i Avaldsnes, f.1774, d.1856
7. Peder Christophersen, Kallevik i Avaldsnes, f.1816, d.1872
8. Inger Oline Pedersdtr, Haugesund, f.1847, d.?
9. Severin Olai Kringeland, Haugesund, f.1876, d.1922
10. sønn, Haugesund, f.1916, d.1986
11. sønn, Haugesund, f.1938
12. Willy Kringeland

1. Eli Johannesdtr, Tuestad i Avaldsnes, f.?, d.>1661
2. Knut Toresen,Tuastad i Avaldsnes, f.1660?, d.1726
3. Eli Knutsdtr, Fosen i Avaldsnes, f.?, d.1763
4. Ola Asgautsen, Fosen i Avaldsnes, f.1736, d.1799
5. Mette Olsdtr, Sævik i Åkra, f.1761?, d.?
6. Mette Johannesdtr, Nordstokko i Stangeland, f.1780?, d.1866
7. Johanna Knutsdtr, Kopervik i Stangeland, f.1817, d.?
8. Anna Mettine Isaksdtr, Bergen, f.1852, d.1917
9. Lydia Josephsen, Haugesund, f.1894, d.1948
10. datter, Haugesund, f.1918, d.2000
11. datter, Haugesund, f.1940
12. Willy Kringeland
 Del 5 - LITTERATUR OG KILDER
Personen som har oppgitt litteratur/kilde disponerer ikke nødvendigvis boken og har dermed heller ikke invitert til at andre kan ta kontakt for oppslag og søk. Det er selvsagt lov å ta kontakt likevel:) Slike tjenester tilbys derimot av Slektsbiblioteket.
 

1524 - Diplomatarium Norvegicum
Bind 1, brev 1068, Dokumentasjonsprosjektet
Registrert av Willy

1912 -  Erling Raunehaug: "Fimreite-ætti slegterne Dal og Holst"
Trykket i tidsskrift for Historielaget for Sogn
Registrert av Willy

1928 -  Lars O. Kindem: "Vossaætter, Glimmeætti"
Registrert av Willy

1938 -  xx: "Ætter"
Trykket i Sogndal Årbok VII
Registrert av Willy

1939 -  Aschehougs Konversasjonsleksikon, bind IV
Registrert av Willy

1972 Kvinnherad 1, bygdesoga
Registrert av Willy

1979 -  Kjetland/Lillehammer: "Bygdebok for Karmøy, Torvastad"
Registrert av Willy

1979b -  Roald Lyngvær: "Leikanger bygdebok bnd II"
Registrert av Sven-Ove Fossen

1987 - Simon Steinsbø: "SVEIO Gards og ættesoge II: Bua, Vikse, Vandaskog og Sveio"
Registrert av Willy
 

 [TOPPEN AV SIDEN]