[TIL HOVEDSIDEN]
[INDEX SLEKTER]
[]
 

- slekter:
ORM
 
1. Bakgrunn
2. Slekten
3. Jordegods
4. Etterkommere
5. Litteratur og kilder
6. Våpen
7. Kontakter
8. Lenker
 
 
11.10.01:
Ny kontakt, Gunn

6. Våpen
Slekten Orm førte to drager eller ormer i sitt våpen. [1974]

I sitt våpen hadde slekten 2 slanger formet som en O. [WWW]


7. Kontakter
Slektsforskere som er interessert i eller har opplysninger om denne slekten:

Gunn Huglen
Willy
 


8. Lenker:
- - -
Har du opplysninger som passer her? Send mail fra øverst på siden....

VIKTIG: Bruk disse sidene kritisk, de kan inneholde feil eller utdatert informasjon.
Fint om du bidrar med nye opplysninger hvis du finner feil. [Om prosjektet]

Bli med og samle opplysninger om denne slekten! Med utgangspunkt i slektsbånd, årsdaterte hendelser samt opplysninger om jordegods, vil denne siden etterhvert tegne et spennende bilde av slekten. Bidra med fakta, eller kontakt andre som jobber med denne slekten.


Del 1 - BAKGRUNN
Ormætten var gammel norsk adel, muligens med opphav helt fra den Orm Ivarsson som er kjent fra borgerkrigstiden i Norge (1130-1240), også kalt Orm Kongsbror fordi han var halvbror av kong Inge Krokrygg. Orm var gift med enka etter kong Eystein.
Særlig på Stavangerkanten fantes flere med navnet Orm; 
Sigurd Ormsson på Randar, riksråd og lagmann (d.1330)
Orm Bonde på Grjotheim i Randaberg (nevnt 1342)
Orm på Tastad i Randaberg (nevnt 1343).
Fra det 15. århundre vet vi om to brødre i Ryfylke med Orm-navnet, Tord og Erik Ormssønner. [1938]

[Orm Ivarsson] kalt Kongsbror. Hans mor var Harald Gilles enke, Ingerid, og som følge av hennes fire ekteskaper og andre forbindelser hadde han en mengde fornemme halvbrødre, blant dem kong Inge Krokrygg og bisp Nikolas. Han spilte en fremstående rolle i kampene på Inges, senere på Erling Skakkes og Magnus Erlingssons side. Orm Ivarsson var lenge høvedsmann i Tønsberg og vant seieren ved Re over Eystein Meyla. G.m. kong Eystein Haraldssons enke. Falt i slaget ved Fimreite 15. juni 1184. [1950]

ORM-slekten tok sitt navn etter fornavnet Orm. Den skal stamme fra Ryfylke og var lavadelig. Orm Eriksen er den første kjente. [WWW]


Del 2 - SLEKTEN
0. Orm Haakonsson
0000 født, av?
0000 Vart rekna som stamfar åt Ormslekta. [Gunn Huglen]
0000 barn: Tord Ormsson [WWW]
0000 barn: Erik Ormsson [WWW]
0000 Orm Håkonsson var væpner [WWW]
1425 var han (væpnar) i Varberg til vitne saman med J.Axelson Bratt. [Gunn Huglen]
1425 Nevnes [WWW]
1452 Nevnes [WWW]
1. Tord Ormsson
0000 født, av Orm Haakonsson [WWW]
0000 Prest i Stavanger [1938]
2. Erik Ormsson
0000 født, av Orm Haakonsson [WWW]
1463 nevnes [WWW]
1476 barn: Orm Eriksson, f. i Stavanger [WWW]
2.1. Orm Eriksson
1476 født, Stavanger, barn av Erik Ormsson [WWW]
0000 gm Astrid (dtr av Gyrid Bårdsdtr på Torsnes i Jondal [1938]
0000 gm Astrid Ormsdtr [WWW]
0000 Astrid Ormsdtr f.1476, noen kilder sier at Astrid var datter til Orm Ivarsson. [WWW]
0000 gm Astrid Arnbjørnsdtr (aatte Brandvik på Huglo) [Gunn Huglen]
1490 Orm Erikson var lagrettesmann i Ryfylke. [1974]
0000 Lagmann i Ryfylke [1938]
1490 barn, Eirik Ormsson til Vatne og Valvatne [WWW]
0000 barn: Erik Ormsson [1938]
1497 nevnt [WWW]
1497 nevnes [WWW]
1497 Borger i Stavanger fra 1497. [WWW]
1510 kjøpte Orm Erikson sammen med sin hustru, Astrid Ormsdatter, gården Haanne i Ryfylke. På denne tid hadde han fått rang som vepner. [1974]
1510 Han kjøpte i 1510 gården Hana i Høyland Skibsrede. [WWW]
1510 Astrid Ormsdtr døde [WWW]
1518 Orm var han fører for bondeopprøret på Vestlandet [WWW]
0000 Borgermester i Stavanger [1938]
0000 Om hans siste leveår får man en del opplysninger i Norske regnskaper og jordebøker. [1974]
1518 Orm Eriksson sendte en okse som gave til den strenge slottsherre. [1974]
1518 Bønder fra Ryfylke og Hordaland gjorde opprør på Bjelkerø-tinget i Bergensleden på grunn av de tunge skattene. [WWW]
1519 Orm Eriksson sendte en bukk som gave til den strenge slottsherre. [1974]
1520 Orm Eriksson sendte en del smør som gave til den strenge slottsherre, og betalte ekstraskatten (tiendepengeskatten) 83 lod sølv og 83 mark i penger.
[1974]
1521 vart retta for uppreist mot Lensherre Jørgen Hansen ( Dansk) på Bergenhus. [Gunn Huglen]
1521 Hengt i Stavanger for medvirkning til bondeopprør [1938]
Foruten at Orm Erikssøn måtte bøte med livet, måtte hans hustru avlevere halvdelenn av deres fellesbo etter nøyaktig registrering. Bergenhus kongsgård fikk en ekstraordinær inntekt av 496 1/2 lodd sølv foruten en hel del innbo (tinnfat og kanner, tallerkener og fat, bordduker, laken, 5 gamle kister, en lysekrone), sengklær og gangklær, varer (mel, salt, kjøtt, flesk, smør, talg, huder) samt en okse, to får, tre lam m.m.
[1974]
1521 Orm ble angitt som leder av opprøret, og lenherren på Bergenhus, Jørgen Hansen (Skriver), sendte en ekspedisjon til Stavanger, og Orm ble tatt til Bergen og henrettet i 1521. [WWW]
0000 Orms løsøre ble delt mellom kongen og enken. Det var blant dette sølvtøy som veide 496,5 lodd og gullsaker som veide 8,5 lodd. [WWW]
2.1.1. Erik Ormsson til Vatne og Valvatne
1490 født, Eirik Ormsson til Vatne og Valvatne, av Orm Eriksson og Astrid Ormsdtr [WWW]
0000 født, son til Orm Eirikson Hana på Jæren og kona Astrid Ormsdtr. Lydvo, Voss. [WWW]
0000 Erik Ormssøn til Vatne, Velvatne og Lokne. [1974]
0000 gm Kristine Torsteinsdtr til Vatne og Valvatne på Stord [1938]
0000 gm Kristina Torsteinsdtr Bjørke [WWW]
0000 gm Kristina Torsteinsdtr. Benkestokk. [WWW]
0000 Eirik Ormson Orm gm Kristina Torsteinsdtr [Gunn Huglen]
0000 bodde på Vatne [1938]
0000 Med sin hustru, Kristina Torsteinsdtr. Benkestokk av Smørsætten, fikk han Vatne på Stord og hadde siden sitt bosted der. [WWW]
0000 Til Vatne og Valvatne på Stord som han fikk med sin kone. [WWW]
1523 Erik besøkte Herredagen i Roskilde og fikk av kong Fredrik I. oppreisning (vernebrev) og ble forlenet med kronens gård Tjore på Jæren på livstid, avgiftsfritt. Han fikk også skibredene Vik, Ladvik og Årdal i Sogn i forlening. [WWW]
1523-39 hadde Vik, Ladvik og Årdal skipreide i Sogn som len [1938]
0000 Lagmann i Ryfylke [1938]
1529 Eirik Ormson Orm søkte lagmannsembete i Stavanger, men hr. Esge Bilde på Bergenhus, som også hadde Ryfylke som len, ville ikke ha opprøreren Orms sønn som lagmann, attpåtil var han i slekt med hr. Esges uvenn, den siste katolske biskopen i Stavanger, hr. Hoskuld. [WWW]
1530 barn, Erik Eriksson Orm [WWW]
0000 barn: Anna Eriksdtr Orm [1938]
0000 barn: Elin Eriksdtr Orm [1938]
0000 barn: Torkel Eriksson [Willy]
0000 barn: Inger Eriksdtr [Willy]
0000 fikk gården Tjore på Jæren "på livstid og med all kongelig rente" av kong Fredrik I [1938]
1539 i Stavanger, i sak mot Jens Rikardsson i Dal om gården Dagstad på Voss, som presten Ivar hadde gitt Jens' mor, men som Ivars sønn, herr Orm, hadde pantsatt til Eirik. Garden tildømmes Jens. [1539]
1559 fikk brev på krongodset Støle i Etne [1938]
1559 Erik ble også forlenet med kronens gård Støle i Etne, avgiftsfritt. [WWW]
0000 var Lensherre på Bergenhus [Gunn Huglen]
1564 døde [1938]
1564 7. mai, døde, grl i Bergens domkirke [WWW]
1564 7. mai, døde [Gunn Huglen]
1564 døde 5. juli [WWW]
2.1.1.1. Erik Eriksson Orm
1530 født, Vatne på Stord, av Erik Ormsson og Kristina Torsteinsdtr [WWW]
0000 Erik Orm var sønnesønn av Orm Eriksson [1972]
0000 gm Magdalena Rustung [1938] Rustung
0000 gm Magdalena Kristoffersdtr Rustung [WWW]
0000 gm Magdalena Rustung [1972]
>1564 Erik Erikssøn Orm arvet gårdene Vatne og Velvatne etter faren. [1974]
1555 barn: Anna Eriksdtr Orm [1974]
1614 Laurits Nilsen på Torsnes pantsatte to gårder til Magdalena Rustung. [1933]
2.1.1.1.1. Anna Eriksdtr Orm
1555 født, Anna Eriksdtr Orm til Vatne og Valvatne, på Stord, av Erik Eriksson Orm og Magdalena Rustung [WWW]
1555 født Vatne på Stord
1590 barn: Elisabeth Ottesdtr Orning, født på Stord, d.1676 på Torsnes, Jondal. Skrev seg til Vatne og Valvatne.
0000 barn: Lisbet Ottesdtr Orning, g.m. Laurits Johanssøn til Torsnes av den yngre Galtungslekt. [1974]
0000 gm Otte Thomasson Orning [1938]
0000 gm dansk adelsmann Otte Thomassøn Orning, som med henne fikk Vatne og Velvatne. [1974]
1591 gm Otte Thomassen Orning [WWW]
1591 Otte Thomassen Orning tilstede ved kongehyllingen på Akershus. [Willy]
0000 barn: Erik Ottessøn Orning til Vatne, Admiral, gm Karen Mouatt. [1974]
0000 barn: Erik, admiral, senere lensherre over Halsnøy Kloster og Hardanger Len. g.m. Karen Mowat, som var søskenbarn av moren hans. Ekteskap mellom så nære slektninger var det streng straff for den gang, og de unge måtte rømme landet, men ble tatt til nåde senere. Karen Mowat eide ei sag på Seim, og ei tid gårdene Helvik og Raudstein. [1972]
0000: Barn: Maren Ottesdtr Ornung, gm Nils Samsonssøn Kysnes. [1974]
0000: Barn: Otte Ottessøn Orning [WWW]
1633 død [WWW]
2.1.1.2. Anna Eriksdtr Orm
0000 født, av Erik Ormsson og Kristine Torsteinsdtr [Willy]
0000 gm Jon Guttormsson - biskop i Stavanger [1938]
2.1.1.3. Elin Eriksdtr Orm
0000 født, av Erik Ormsson og Kristine Torsteinsdtr [Willy]
0000 Datter av Erik Ormson Vatne, Stord og kona Kristina Torsteinsdtr. Benkestokk. [WWW]
0000 Skrev seg som Elin Eiriksdtr. Orm til Kjerland, Lokne og Eide, alle i Sunnhordland. [WWW]
0000 Elin åtte m.a. Kjerland, Lokna og Eide [Gunn Huglen]
0000 gm Jon Gautesson til Sveen [1938]
0000 gm Jon Gauteson Dall [WWW]
0000 gm Jon Gauteson Dall til Sveio [Gunn Huglen]
Dal
2.1.1.4. Torkel Eriksson
0000 født, av (Erik Ormsson og) Kristine Torsteinsdtr [Willy]
0000 gm Synneva Ivarsdtr (Sandvik), som sannsynligvis var av Slede slekten. [1945]
0000 Synva Ivarsdtr paa Oma og Litle-Linga [1928]
Dal
1563 "Thorckell po Fidt", eier og driver en flomsag på Fet i Kvinnherad. Han var den som betalte mest 
jordeigerskatt av alle bøndene i Kvinnherad i 1563. [1972]
0000 Han dro fra Fet i Kvinnherad til Oma i Strandebarm. [1972]
0000 barn: Ørjan, er i 1597 bruker på Ytre Oma. [1945]
0000 barn: Ivar, gm ei datter av Gotskalk Samsonson Sundal. [1945]
1590 barn: Arne Torkjelson Oma [WWW]
0000 barn: Arne, trolig nr. 3 i sønnerekka, er myndig og boende mann på Kysnes i 1590. [1945]
1578 Søsknene Elin, Inger, Gurid og Torkjel på Oma i Strandebarm hadde sak mot Margrete Trondsdtr Rustung om en arv. [1987]
1590><1597 døde [1945]
1603 Synneva død, Litlelinga, Strandebarm [WWW]
2.1.1.5. Inger Eriksdtr
0000 født, av (Erik Ormsson og) Kristine Torsteinsdtr [Willy]
1578 hadde Inger på Fitjar i Fitjar sak sammen med søskenene sine, Elin, Gurid og Torkjel mot Margrete Trondsdtr Rustung om en arv. [1987]


Del 3 - JORDEGODS
Jordeiendommer som var i slektens eie.

Gjennom sin kone arvet Erik Ormson til Vatne og Valvatne en mengde jordegods etter Jomfru Magdalena Olavsdatter Bagge til Hatteberg (Smør-slekten). En like stor del arvet Trond Benkestok. Det var årelange rettstvister før denne arv ble endelig fordelt. [WWW]

ROGALAND

Orm eide mye jordegods i Ryfylke, og var ei tid også lagmann der. [1974]

Skiftebrevet av 16. februar 1609 etter Elin Eriksdtr Orm syner at dei åtte mykje jordgods i Ryfylke og Jæren. [WWW]

HAANNE (HANA) I RYFYLKE
1510 kjøpte Orm Erikson sammen med sin hustru, Astrid Ormsdatter, gården Haanne i Ryfylke. [1974]

TJORE PÅ JÆREN
Erik Ormsson fikk denne gården "på livstid og med all kongelig rente" av kong Fredrik I [1938]

HORDALAND

Skiftebrevet av 16. februar 1609 etter Elin Eriksdtr Orm syner at dei åtte mykje jordgods i Sunnhordland. [WWW]

STØLE I ETNE
Erik Ormsson fikk brev på denne, som var krongods [1938]

DAGESTAD PÅ VOSS
1539 Erik Ormsson tapte denne gården til Jens Rikardsson [1539]

KJERLAND
Elin Eriksdtr Orm åtte Kjerland [Gunn Huglen]

LOKNA
Elin Eriksdtr Orm åtte Lokna [Gunn Huglen]

EIDE
Elin Eriksdtr Orm åtte Eide [Gunn Huglen]

SOGN OG FJORDANE

VIK SKIPREIDE I SOGN
Erik Ormsson hadde dette i len 1523-39 [1938]

LADVIK SKIPREIDE I SOGN
Erik Ormsson hadde det i len 1523-39 [1938]

ÅRDAL SKIPREIDE I SOGN
Erik Ormsson hadde det i len 1523-39 [1938]


Del 4 - ETTERKOMMERE
Eventuelle momenter og etterspill som ikke framgår av Del 2, eller rene slektsrekker med nøkkelopplysninger om etterkommere. Registrer din forbindelse med en av etterkommerne i del 2, se info her.

2.1.1.4. Torkel Eriksson, Oma i Strandebarm, f.?, d.?
1. Ivar Torkelsson, -, f.<1590?, d.>1615
2. Didrik Ivarsson, Handagard i Jondal, f.1607, d.1687
3. Sjur Didrikson, Dyrland i Skudenes, f.1664, d.?
4. Didrik Sjurson, Dyrland i Skudenes, f.?, d.?
5. Anders Didrikson, Kvilhaug i Skudenes, f.1713?, d.>1787
6. Didrik Anderson, Kvilhaug i Skudenes, f.1749?, d.<1801
7. Gjertrud Didriksdtr, Kopervik i Stangeland, f.1777?, d.?
8. Josef Josefson, Kopervik i Stangeland-, f.1822, d.1887
9. Jørgen Josefsen, Kopervik i Stangeland, f.1848, d.1926
10. Lydia Josephsen, Bergen/Haugesund, f.1894, d.1948
11. datter, Haugesund, f.1918, d.2000
12. datter, Haugesund, f.1940
13. Willy Kringeland

5. Margrethe Didriksdtr, Hillesland i Skudenes, f.1721?, d.?
6. Lars Larsson, Nedre Falnes i Skudenes, f.1767, d.1830
7. Johan Larsson, Nedre Falnes i Skudenes, f.1814, d.1878
8. Sine Malene Johansdtr, Skudeneshavn, f.1861, d.?
9. sønn, Haugesund, f.1900, d.1970
10. datter, Haugesund, f.1940
11. Willy Kringeland

5. Ola Didrikson, Hovdastad i Skudenes, f.1723?, d.1778?
6. Elias Olsen, Hovdastad i Skudenes, f.1747?, d.>1802
7. Jakob Eliasson, Nordre Våge i Bokn, f.1793?, d.<1865
8. Ingeborg Sofie Jakobsdtr, Nedre Falnes i Skudenes, f.1819
9. Sine Malene Johansdtr, Skudeneshavn, f.1861, d.?
10. sønn, Haugesund, f.1900, d.1970
11. datter, Haugesund, f.1940
12. Willy Kringeland
 Del 5 - LITTERATUR OG KILDER
Personen som har oppgitt litteratur/kilde disponerer ikke nødvendigvis boken og har dermed heller ikke invitert til at andre kan ta kontakt for oppslag og søk. Det er selvsagt lov å ta kontakt likevel:) Slike tjenester tilbys derimot av Slektsbiblioteket

1539 - Diplomatarium Norvegicum
Bind 21, brev 847, Dokumentasjonsprosjektet
Registrert av Willy

?1912 -  Erling Raunehaug: "Fimreite-ætti slegterne Dal og Holst"
Trykket i tidsskrift for Historielaget for Sogn
Registrert av Willy

1928 -  Lars O. Kindem: "Vossaætter, Glimmeætti"
Registrert av Willy

**** Glemt kildetittel, Smørsætti,14
Registrert av Willy

1938 -  xx: "Ætter"
Trykket i Sogndal Årbok VII
Registrert av Willy

1945 -  xx: "Fedrane åt Didrik"
Trykket i Sogndal Årbok VII
Registrert av Willy

1950 -  Aschehougs Konversasjonsleksikon, bind XII
Registrert av Willy

1972 Kvinnherad 1, bygdesoga
Registrert av Willy

1974 Galtungslekten i fortid og nutid - Baard Sigurdssøn og Gyrid Torbergsdtrs etterslekt
Registrert av Willy

?1979 -  Kjetland/Lillehammer: "Bygdebok for Karmøy, Torvastad"
Registrert av Willy

1987 - Simon Steinsbø: "SVEIO Gards og ættesoge II: Bua, Vikse, Vandaskog og Sveio"
Registrert av Willy

 [TOPPEN AV SIDEN]