- v e l k o m m e n
Litt om nettstedet

Her kan du lese om innholdet på willyslekt.no og hvordan det kan bli nyttig for deg. Følg gjerne WillySlekt på Facebook for å få et hint vedr. oppdateringer.
 

 
Nytt
Les mer:
Herredsoversikt
Adelsslekter
Tema
Litteratur
Lenker
Willys slekt - aner
Willys slekt - etterslektWillys Slektssider innheholder stoff relatert til slektsgransking og lokalhistorie. Siden er laget for alle med interesse for gårder og slekter i Hordaland, Rogaland og Agder, men temaartikler om f.eks. utvandringshistorikk og Eidsvoll 1814 kan også være nyttige for studenter.

Gårder
Du finner en side for hvert herred med litt informasjon om de enkelte gårdene. Den geografiske inndelingen er i hovedsak basert på matrikkelen av 1886. Dette er ikke en utfyllende gårdshistorie, men du vil finne nøkkeltall fra matrikler og tellinger, og dette fremstilles også visuelt sånn at du lett kan se f.eks. skattemessig verdi (skyld) og hvilke gårder som dyrket hva. For hvert herred vil du også finne lenker og litteratur.

Her finner du et eksempel på en herredsside: Avaldsnes i Rogaland.

Hvert fylke har sin farge:Aust-Agder Vest-AgderRogalandHordaland

Selv har jeg mest røtter i området rundt Haugesund og prioriterer derfor oppdateringer for herredene i Ryfylke og Sunnhordland.

Fra 2019 er det dessverre ikke lenger mulig å registrere seg som gårdskontakt. Tidligere registreringer vil gradvis bli fjernet, og så kan det kanskje komme en enklere løsning etter hvert.

Min slekt
Klikk overskriften for en kortfattet oversikt over den nærmeste slekten min. Der kan du lett sjekke om vi har felles slekt. Du finner anene mine i 7 generasjoner slik de ble lagt ut for 25 år siden (!). Videre finner du etterslektene fra mine 8 tippoldeforeldrepar. Alt dette oppdateres kun i den store slektstavlen (ja, det kommer direktelenker til tavlen etter hvert). På Facebook planlegger jeg å samle nålevende etterslekt - følg med der!

I tillegg til disse oversiktene byr willyslekt.no på en stor slektstavle hvor du kan søke deg gjennom generasjonene samt se egen bio-side med tidslinje for hver enkelt person. Denne tavlen inneholder flere tusen navn og oppdateres jevnlig. Jeg har veldig mye stoff som vil bli registrert framover. Du må selv være oppført i treet for å få tilgang til opplysninger for folk født de seneste hundre år.

Adelsslekter
Mange slektsforskere på sørvestlandet nøster seg etter hvert inn på en eller flere av de gamle adelsslektene. De opplysningene som finnes for disse slektene er ikke alltid samsvarende, derfor samler jeg endel fakta på en side for hver slekt. Faktaene presenteres kronologisk og du er velkommen til å bidra. Ved å sette opplysninger opp på denne måten, tror jeg det blir lettere å se hvor informasjonen er motstridende. Dette arbeidet er foreløpig komplett bare for en håndfull slekter, men det er meningen at flere slekter skal få egne sider.

Layout er fra tidligere versjon av willyslekt.no - dengang det ikke var plass til mer enn omtrent 1000 piksler i bredden på de fleste skjermene. Disse sidene vil bli oppjustert etter hvert som den enkelte slekten inngår i slektstreet mitt.

 [TOPPEN AV SIDEN]