- v e l k o m m e n
Litt om nettstedet

Her kan du lese om innholdet på willyslekt.no og hvordan det kan bli nyttig for deg.
 

 
Nytt
Les mer:
Herredsoversikt
Adelsslekter
Problemtorget
Tema
Litteratur
Lenker
Willys slekt - aner
Willys slekt - etterslekt

Ny brukerWillys Slektssider innheholder stoff relatert til slektsgransking og lokalhistorie. Siden er laget for slektsforskere med interesse for gårder og slekter i Hordaland, Rogaland og Agder, men temaartikler om f.eks. utvandringshistorikk og Eidsvoll 1814 kan også være nyttige for studenter.

Gårder
Du finner en side for hvert herred med litt informasjon om de enkelte gårdene, den geografiske inndelingen er i hovedsak basert på matriklen av 1886. Dette er ikke en utfyllende gårdshistorie, men du vil finne nøkkeltall fra matrikler og tellinger, og dette fremstilles også visuelt sånn at du lett kan se f.eks. skattemessig verdi (skyld) og hvilke gårder som dyrket hva. For hvert herred vil du også finne lenker og litteratur.

Her kan du registrere deg på de gårdene du er mest interessert i. Hensikten er at slektsforskere som er interessert i de samme gårdene skal finne hverandre.

Her finner du et eksempel på en herredsside: Avaldsnes i Rogaland.

Hvert fylke har sin farge:Aust-Agder Vest-AgderRogalandHordaland

Selv har jeg mest røtter i området rundt Haugesund og prioriterer derfor oppdateringer for herredene i Ryfylke og Sunnhordland. Er du interessert i en gård i et herred som ikke har egen side fra før kan du likevel registrere deg som kontakt for gården. Herredene med størst interesse vil få prioritet når flere herredssider legges ut.

Bli gårdskontakt!
Registrerte gårdskontakter kan publisere sine egne etterlysninger, registrere litteratur og lenker  m.m.

For å bli gårdskontakt må du registrere deg med navn (eller nick) og epostadresse. Du kan registrere deg for flere gårder, men må velge minst en gård som du er spesielt interessert.

Som kontakt kan du logge inn på en egen side som viser alle dine opplysninger, f.eks. hvilke gårder du står oppført på, hvilke etterlysninger du har på Problemtorget, m.m.  Nye registreringer kan bare gjøres fra din side. Nettstedet oppdateres manuelt så du kan dessverre ikke redigere stoffet ditt direkte, men epost som er sendt fra siden din blir gitt prioritert.

Det koster ikke noe å være gårdskontakt, men du må være interessert i å dele kunnskap om de gårdene du registrerer deg under. Opplysningene som du registrerer blir kun brukt innenfor willyslekt.no og epostadresen din blir delt opp og lagt ut på en måte som forhåpentligvis gjør det vanskelig for andre å plukke den opp ved å scanne nettsidefilene.

Gårdskontakter blir informert om større oppdateringer samt om oppdatering av egne opplysninger. Jeg kommer ikke til å sende deg mer epost enn nødvendig.

Adelsslekter
Mange slektsforskere på sørvestlandet nøster seg etter hvert inn på en eller flere av de gamle adelsslektene. De opplysningene som finnes for disse slektene er ikke alltid samsvarende, derfor samler jeg endel fakta på en side for hver slekt. Faktaene er presentes kronologisk, og er du registrert som gårdskontakt kan du også bidra med fakta. Ved f.eks. å sette motstridende opplysninger opp på denne måten, tror jeg det blir lettere å se uklarhetene. Dette arbeidet er foreløpig komplett bare for en håndfull slekter, men det er meningen at flere slekter skal få egne sider.

Min slekt
Jeg har lagt ut opplysninger fra mitt eget slektstre sånn at du kan se om vi har noe felles. Du finner mine aner i 7 generasjoner slik de ble lagt ut for 15 år siden (!). Videre finner du etterslektene fra mine 8 tippoldeforeldrepar. P.g.a. personvern har jeg ikke lagt ut de siste generasjonene på nettet, men jeg er interessert i å samle informasjon om disse også.

Oppdateringer
Større oppdateringer vil skje sporadisk, og da med hovedvekt på å komplettere herreds- og gårdsopplysningene. Oppføringer som sendes inn av gårdskontakter følges opp ukentlig. Bortsett fra en og annen temaartikkel vil du ikke finne generelle slektsforskernyheter på Willys Slektssider.

Jan 2013: Ja, det har nok blitt dårlig med oppdateringer det siste året, men prøver å ta opp tråden igjen nå i vinter.

 [TOPPEN AV SIDEN]