- r e s s u r s e r
Min slektstavle

Dette er startsiden til slektstavlen min. Som gjest har du tilgang til alle ledd, men begrenset informasjon om personer født de seneste 100 år. Du må selv være registrert i tavlen før du kan be om passord for å få tilgang til alt.

Nedenfor finner du noen forslag til startpersoner, og ellers nyheter etter hvert som jeg legger ut mer. Du kan søke i tavlen på geografi og tidsbolker, som vil gjøre det lettere å finne fram.

Tidligere oversikter:  Mine aner i 7 generasjoner  |  8 etterslekter

 
Nytt


Pålogging:

Hvis du har mottatt passord skriver du det her. Klikk deretter på knappen nedenfor.Litt om tavlen

Tavlen er naturlig nok bygget rundt hovedtreet mitt, men i tillegg registrerer jeg ofte etterkommere i 3 generasjoner for å få et bedre inntrykk av samtiden etc.

Jeg registrerer ikke opphav og slekt for inngiftede, men når det registreres barn vil begge foreldre ha egen profilside med bio/tidslinje.

Finner du en gren hvor du kan supplere med opplysninger, er du velkommen til å kontakte meg - se kontaktinfo øverst på siden. Jeg legger da ut navnet ditt som kilde.

Tavlen oppdateres jevnlig, og målet på sikt er å registrere alt jeg tidligere har funnet av slektslinjer, helt tilbake til vikingtid. Jeg regner egentlig bare 6 generasjoner som slekt, det sammenfaller stort sett med når det er mulig å finne opplysninger i kirkebøker etc.. Det jeg har registrert lenger tilbake i tid, er oftere basert på hva andre har funnet og formidlet i bøker og artikler. Noen opplysninger i disse sekundærkildene kan i ettertid ha blitt motbevist, uten at jeg har fanget opp det. Du må gjerne være kritisk til fakta hvor det ikke er oppgitt primærkilder.

Tavlen er ellers programmert av meg (JavaScript), og oppdateres manuelt av meg. Hensikten med å legge den ut på nettet er å gjøre stoffet tilgjengelig for nålevende slekt, men også å få innspill om fakta.

Velkommen!
Noen profiler:

Helge Severinsen Kringeland flyttet i 1867 fra Skjold til Haugesund. Han var Hustømmermand, og 4 av 6 barn vokste opp.

Smedemester Thomas Thomassen, som hadde eget vognverksted i Bergen på slutten av 1800-tallet, har mange registrerte etterkommere i slektstavlen min.

Søren Aanensen (1792-1871) bodde på Storaker i Mandal. Har registrert 9 barn og 34 barnebarn, men ennå er her flere løse tråder.

Fra siste oppdateringer:

Prioriterte oppgaver:

Sjekke digitaliserte skiftebøker for Haugesund. Bøkene finnes skannet hos Arkivverket.

Besøke biblioteket for oppslag i bygdebøkene for Sveio (Sunnhordland), som ennå ikke er digitaliserte. Har registrert ganske mange personer i Sveio basert på folketellinger, og da er det nyttig å supplere med info fra bygdebøkene.

Og sånn finner du fram:

Foreløpig finnes det 3 hovedbilder for tavlen. Nedenfor ser du hvordan du kan navigere mellom dem.

På profilsiden finnes lenke til "Tavle total" og "Aner" like over personens navn.

Uansett oppsett, kan du klikke på personnavn for å komme til vedkommendes profilside. Klikker du istedet på personens portrett (eller manglende sådann...), blir vedkommende ny hovedperson i den tavlen hvor du er. Flere steder kan du få opp hjelpetekst ved å peke på lenker og ikoner - peker du f.eks. på flagget til venstre for det lille portrettbildet i tavlene, ser du vanligvis hvilket fylke vedkommende var født i. Det er fort gjort å gå seg vill, hvis du har passord kan du logge inn på nytt for å komme til din egen oppføring. Ellers vil det snart komme lister på bl.a. geografi som nok er en greiere innfallsvinkel til slektstavlen.

I "Aner" kan du kun flytte utsnittet mot høyre (bakover i tid), bruk nettleserens angreknap for evt å bla tilbake. Dette oppsettet er mest tenkt som et supplement til Profilen, mens det er lettere å "bla" opp og ned i "Tavle total".

 [TOPPEN AV SIDEN]