- r e s s u r s e r
Lenker & adresser

Generelt
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
 

 
Nytt
Ressurser

De vanligste kildene

Hjelpeskjema
- se kilder for tidsperiode

Lenker og adresser
Inkl. historielag og biblioteker.

Litteratur


 

Oppdateringer

Lenker og adresser vil bli oppdatert når noen gir beskjed om feil. Registrerte gårdskontakter kan også foreslå nye lenker.

Generelt
Oppslag, databaser:Personlige slektssider:Andre nyttige ressurser:Sorenskriverkontor:
Utskrifter kan bestilles ved de fleste kontorene og koster ca kr 100,- pr bruksnummer. Du vil vanligvis få navngitt bare nåværende gårdeier, men historiske opplysninger som f.eks. rettigheter knyttet til bruket samt skylddeling er med.

Bibliotek:

Historie

Aust-Agder
Oppslag, databaser:Personlige slektssider:Andre nyttige ressurser:Sorenskriverkontor:
Utskrifter kan bestilles ved de fleste kontorene og koster ca kr 100,- pr bruksnummer. Du vil vanligvis få navngitt bare nåværende gårdeier, men historiske opplysninger som f.eks. rettigheter knyttet til bruket samt skylddeling er med.

Bibliotek:

Historielag:
Oppdateringer blir bare gjort på baskgrunn av innspill, gi beskjed om du finner feil.

Vest-Agder
Oppslag, databaser:Personlige slektssider:Andre nyttige ressurser:Sorenskriverkontor:
Utskrifter kan bestilles ved de fleste kontorene og koster ca kr 100,- pr bruksnummer. Du vil vanligvis få navngitt bare nåværende gårdeier, men historiske opplysninger som f.eks. rettigheter knyttet til bruket samt skylddeling er med.

Bibliotek:

Historielag:
Oppdateringer blir bare gjort på baskgrunn av innspill, gi beskjed om du finner feil.

Rogaland

Oppslag, databaser:Personlige slektssider:Andre nyttige ressurser:Sorenskriverkontor:
Utskrifter kan bestilles ved de fleste kontorene og koster ca kr 100,- pr bruksnummer. Du vil vanligvis få navngitt bare nåværende gårdeier, men historiske opplysninger som f.eks. rettigheter knyttet til bruket samt skylddeling er med.

Bibliotek:

Historielag:
Oppdateringer blir bare gjort på baskgrunn av innspill, gi beskjed om du finner feil.

Hordaland
Oppslag, databaser:Personlige slektssider:Andre nyttige ressurser:Sorenskriverkontor:
Utskrifter kan bestilles ved de fleste kontorene og koster ca kr 100,- pr bruksnummer. Du vil vanligvis få navngitt bare nåværende gårdeier, men historiske opplysninger som f.eks. rettigheter knyttet til bruket samt skylddeling er med.

Bibliotek:

Historielag:
Oppdateringer blir bare gjort på baskgrunn av innspill, gi beskjed om du finner feil.

 [TOPPEN AV SIDEN]