- t e m a
UTVANDRING 

Litt om norsk utvandring til Amerika, og da spesielt om den aller første organiserte turen som gikk fra Stavanger i 1825. 

Av Willy Kringeland, publisert 29.12.2000

Flere temaartikler

 

 
Nytt
Kilder:

A.K. / Haugesunds Dagblad: "Utvandrere fra Rogaland" (1942)

Årsskrift Tysvær historielag: "Vestover! Gløtt frå utvandringa frå Tysvær til Amerika" (1993)

Tore Pryser: "Norsk historie 1814-1860" (1999)

Samt diverse nettsteder, se nedenfor.
Se også:

Foreningen Norges døvblindes faktaserie om Utvandringen til Amerika

Emigration Exhibition, UiB

Utvandrersenteret, Stavanger

Det løfterike landet

The Norwegian-American Historical association

Emigration from Norway - The Solem, Swiggum & Austheim ship index

Ancestors from Norway

Ellis Island

Norseman / Nordmanns-Forbundet

Europeisk Emigrasjon

 

Norge, o Norge!
nei, aldrig
jeg finder land
jeg kan elske
saa barnlig
som dig.

Norge, o Norge!
Din krans av
smaa minder
bliver et lys
paa min
mørkeste vei.

- Gid i Amerika
jeg fattig
maa vandre
gid ingen lykke
maa løfte
mig frem,

dersom den 
kunde mit sind 
saa forandre
at jeg ringeagter mitt fattige hjem.
[Franklin Petersen]

Historisk bakgrunn
Restauration 1825
Passasjerliste 1825
Utvandring etter 1825
Nordmenn i Amerika
Kilder

Ved folketellingen i USA i 1990, ble det gjort et studie som viste at det da var 3.869.395 amerikanere av norsk avstamming i USA. Det var i 1825 at organisert utvandring fra Norge til Amerika startet, og i år 2000 har 175 årsjubileet blitt markert både her hjemme og "over there".

Historisk bakgrunn

I løpet av årene 1815-1930 forlot ca 52 millioner mennesker Europa for å starte på nytt i Amerika, Canada eller Australia. De enkelte lands utvandringer varierte både i omfang og tidsmessig. 52 millioner individer utgjør imidlertid bare et årlig gjennomsnitt på ca 3 personer for hver 1000 innbyggere, Europa sett under ett. For enkelte land var snittet mye høyere, for Irland hele 14,6 personer pr 1000, og fra Norge utvandret årlig ca hver 100. innbygger (9,6/1000). Til sammenligning kan nevnes at utvandringen fra Frankrike aldri var større enn 0,3/1000 personer. Selv om europeisk utvandring totalt sett hadde sitt absolutte høydepunkt i denne perioden, hadde omfattende emigrasjon pågått allerede fra 1600-tallet, da særlig fra England og Irland. 

Norsk utvandrings far - Cleng PerssonDen viktigste årsaken til utvandringen var nok 1800-tallets kraftige befolkningsøkning i Europa. Dette medførte press på ressursene, overskudd av arbeidskraft, og flytting av store folkemengder både innen hvert enkelt land og til f.eks. Amerika. Motivene for utvandring kunne i tillegg til arbeidsmulighetene være religiøse eller politiske, men svært ofte lå også drømmen om rikdom bak. Utvandrerne var sannsynligvis både eventyrlystne og initiativrike - de viste besluttsomhet i forhold til å bedre sin materielle levestandard, og vi vet at det var en tøff beslutning for de fleste ettersom de samtidig forlot slekt samt geografiske og kulturelle bånd i gamlelandet. 

Mange av de første emigrantene dro fordi de følte seg religiøst forfulgt i hjemlandet, f.eks. kvekerne og haugianerne, med norsk utvandrings far, Cleng Persson, i spissen. (bildet: Cleng Persson 1783-1865, fra Hesthammar i Tysvær, Rogaland). De første utvandrerne var ofte store familier med til dels mange ugifte og eldre familiemedlemmer. De kom fra ulike land og samfunnslag, og de slo seg ned på ulike steder i Amerika, hvor de etablerte seg innen forskjellige næringer. Mange slo seg ned som "farmere" i bebodde områder, mens andre oppsøkte hittil ubebodde områder. Mange dro over for å arbeide i mer urbane områder, med den hensikt å returnere til gamlelandet.

Restauration 1825

Cleng Persson dro til Amerika allerede i 1821, men han kom hjem igjen for å organisere neste tur i 1825, bestående av et følge på 52 personer fra Rogaland og Agder. Nesten halvparten av de 52 kom fra Tysvær i Rogaland, dengang Stavanger Amt. Mange av dem var kvekere, som på denne tiden var tallrike i Tysvær og som opplevde å bli forfulgt. 

Det var nok ikke økonomisk fattigdom som drev dem til å dra; De hadde omsatt både jordeiendom og løsøre, og hadde dermed kapital til både å leve for og til å investere. Fem av familiene gikk sammen om å kjøpe sluppen "Restauration", som de skulle reise med, for 1800 daler. Disse var Lars Larson, Cornelius Hersdal, Johannes Stene, Daniel Rossadal og Madland.

"Restauration" var bare 18 meter lang, og ombord var det omtrent en kvadratmeter pr. passasjer. Den seilte fra Stavanger 4. juli 1825. 

Skipet ankom New York den 9. oktober og ble møtt av amerikanske kvekere og Cleng Peerson som var ankommet fire år tidligere. Det viste seg imidlertid at "Restauration" ikke hadde lovlige papirer, og skuten ble derfor tatt i arrest av havnemyndighetene i New York, skipper Helleland ble arrestert. Da de fikk solgt skuten fikk de bare 400 daler. 

Etter mye slit kom de fram til Murray i Kendall regionen i staten New York, et område som nok tok seg bra ut, men som ikke helt svarte til forventningene Cleng hadde til landet han hadde kjøpt. Sluppefolket grunnla Kendall township der ved Ontariosjøen. Henrik Hervik skrev hjem: "Frå New York kom me til denne staden i skogen. Me var alle fattige, og ingen av oss kunne snakka engelsk. Då me kom fram, var dei fleste av oss sjuke og mismodige. Tømmerskogen var svær, og det tok lang tid før me kunne få avlingar så det strakk til".

Etterhvert dro de fleste, med unntak av Henrik Hervik som ble igjen i Kendall, vestover. Cleng Peersson og 6 av familiene dro videre til Illinois der de syd for Chicago grunnla settlementet Fox River.

Siden da har ca 800.000 nordmenn utvandret til Nord-Amerika.

Passasjerliste 1825

Her følger en oversikt over de som var med på den første organiserte reisen til "over there". Bare voksne har fått nummer, men også barnas navn er uthevet dersom de var med "Restauration" i 1825.

Fra Stavanger m/omegn:


1) Lars Larson (Jeilane)
2) Marta Georgine Larson, f. Person

Før 1925:
Lars var født i eller nær Stavanger 24.09.1787, Marta var fra øyen Fogn (Finnøy), født i 1803. Lars var sjømann under krigen mot England og som krigsfange på et skip ved Chatham fikk han kjennskap til kvekerne. Etter løslatelsen i 1814, ble Lars en av grunnleggerne av kvekermenigheten i Stavanger. Julen 1824 g.m. Marta Georgine Persdtr. Marta er også omtalt som Marthe Georgine (Eide) Jørgensdtr.

1925:
Lars Larson var en av fem medeiere av "Restauration", og han var lederen. Under overfarten i 1825 fødte Marta parets datter. Lars søster Sara var også med på overfarten (3).

Etter 1925:
Familien bosatte seg i Rochester, New York, der Larson arbeidet som kanalbåtbygger. Allerede i 1827 kunne familien bygge sitt eget hus, det eldste hus bygget av nordmenn i Amerika, nå [1942] tatt vare på til museumsbruk. Lars og Marta hadde 6 døtre og 2 sønner. Lars Larson druknet i 13.11.1845, mens Marta døde i 1887.

Barn:
1825: Margaret Allen, født ombord i "Restauration" 2. september. 1851 g.m. skolebestyrer John Atwater i Rochester, N.York. Han ble senere en ansett forlegger i Chicago. De hadde 9 barn. En av sønnene, John Larson Atwater ble baptistprest i Western Spring, Ill., og oppfinner av Vive fotografiapparat som i mange år konkurrerte med Kodak-apparatet. Datteren Jane Sarah var bl.a. overlærer ved Parkside skolen. Margaret Allen døde i 1916.
1827: Inger Marie, 1872 g.m. Mc. Faden.
1828: Lydia Glazier, g.m. Fred C. Whittesey.
1830: Elias Tastad Larson, g.m. Effi, han var gullgraver i California. På ferden til California ble Elias vitne til at indianerne skalperte en ung nordmann, Halgrim Olson.
1832: Marta Jane, g.m. Elias C. Patterson, en New York-oppfinner av mølle- og treskemaskiner. En sønn av dem ble regnet som millionær etter at han oppfant et bilmaskineri og eide fabrikk i Chicago.
1834: Clara Elisabeth, g.m. Alfred Willets.
1841: George, g.m. Louise.
1845: Georgianne Henriette, ugift.


3) Sara Larson

Før 1825:

1825:
Sara var søster av Lars Larson (1). Hun var døvstum, og ugift da hun dro til Amerika.

Etter 1825:

Barn:
?


4) Simon Pederson [Lihme] Lima
5) N.N. Lima

Før 1825:
Simon var visstnok den eneste av sluppefølget som var fra selve Stavanger. De hadde 3 barn med seg på overfarten i 1825.

Etter 1825:
Det er mulig at den Ludvig Lima som har utgitt "Norsk-amerikanske dikte i utvalg" er en slektning.

Barn:
<1825: NN Lima
<1825: NN Lima
<1825: NN Lima
 


6) Lars Olson Helland

Før 1825:
Lars var fra Stavanger.

1825:
Var skipper/kaptein på sluppen "Restauration". Han var ungkar under overfarten. 

Etter 1825:
Lars ble muligens gift allerede i 1825 etter ankomst, med Rakel Madland (18/19). De skal ha vært bosatt i New York.

Barn:
?
 

Fra Hersdal i Tysvær:
(Tysvær sogn av Schiold prestegjeld)

7) Cornelius Nelson Hersdal
8) Karoline (Kari) Persdtr (Pedersdtr) Hersdal

Før 1925:
Cornelius var født1789. Han var gift med Caroline (Kari) som var en søster av Kleng Person. De var begge fra Tysvær. 

1925:

Etter 1925:
Bosatt i Kendal, hvor Nelson døde i 1833. I 1836 kom enken Kari med sine barn til Mission Township, La Salle Co. Ill. Hun døde der 1848.

Barn:
1814: Ann, døde 1858.
1816: Nels, ble farmer i La Salla Co., g.m. Katerina (dtr av Knut Ivarson). De hadde 12 barn hvorav 7 vokste opp. Nels døde 1893 ved Sherridan, Ill. og var den siste overlevnde av de mannlige passasjerene fra "Restauration". Katarina døde i 1906, og pr 1942  hadde sønnen Cornelius farmen.
1819: Inger, 1836 g.m. John S. Mitchell som var født i New York. Sønnen Harley B. Mitchell, født i Ottawa, Ill. i 1855, graduerte 1876 fra universitetet i Chicago, senere redaktør av bladet "American Miller", eiet av brødrene Mitchell, og dessuten direktør av La Grange statsbank. Inger døde i 1896.
1823: Marta, g.m. Beach Fellow som i 1855 ble valgt som "country kasserer". De flyttet senere til Ottawa, Ill. hvor de begge døde.
1827: Sarah, født i Kendall, New York, 1849 g.m. Knut Peterson (Maurset), sønn av Peder Johnson Maurset som utvandret fra Eidfjord, Hardanger i 1837. Knut ble mormonbiskop, bosatt i Utha, var president for Sandpet country og utmerket seg som feltherre og diplomat i indianerkampene, og var dessuten medlem av Utha lovgivende forsamling i tre terminer. I 1852 og 1856 misjonerte han i Norge og Danmark og lokket 1600 personer med seg til Utha. Sarah var visstnok den første norske kvinne som var skolelærerinne i USA, fra hun i 1845 begynte som lærer i Fox River, Ill. Pr 1895 hadde hun 7 barn og 32 barnebarn, eldste sønn, Peter Cornelius var født i Salt Lake City i 1850.
1833: Peter C. Nelson, født i Kendall, kom først til Fox River og dro videre til Larned, Kansas, hvor han ble farmer. Han var gift og hadde pr 1895 9 barn og 23 barnebarn.


9) Nels Nelson Hersdal
10) Berta [Kristoffersdtr] Hersdal, f.Hervik

Før 1825:
Nels, som var bror av Cornelius (7), var født 1800, og Berta [Brita] i 1804. Bertas var søster av Henrik (11).

1825:

Etter 1825:
Nels og Berta var bosatt i Kendall fra 1825 til 1835. Nels har selv fortalt at de i november hadde så liten plass at 24 personer bodde i en liten loghytte. De fleste mennene tjente ved å treske for farmerne i området. I Kendall hadde han en farm på 100 acres og i bytte for dette land fikk han 640 acres i Ill (ca 2500 mål). Dette lå i Norway Township, La Salle Co. I 1835 kom de til Fox River settlement, Ill., hvor Nels gikk under tilnavnet "Bigg Nels" og det gikk mange historier om hans styrke og utilslørte ytringer. Han bygde seg hus i 1845 og det var fremdeles i god stand i 1942, da var farmen i statens eie.
Nels døde 1886, og hans hustru Berta døde 1882.

Barn:
Det skal være 106 etterkommere etter paret (pr 1942).
 

Fra Hervik i Tysvær:
(Tysvær sogn av Schiold prestegjeld)

11) Henrik Christofferson Hervik
12) Marta Hervik (Harwick)

Før 1825:
Marta hadde praktisert som jormor i Skjold før hun emigrerte, og fortsatte sin praksis med dyktighet i USA.

1825:

Etter 1825:
Kom til Kendall, New York. I 1871 skrev Henrik til "Fædrelandet og Emigranten" : Etter vi hadde fått ryddet landet, fant vi at der var meget god jord og avlingen er så god, som meget få steder i omegnen. Der kommer ingen fra Norge hit nu, og land kan ikke fåes for lav pris. Vi har ingen stridigheter hvad religionen angår, enda her er mange kirker og prester av forskjellige bekjennelser"
Marta døde i 1868 og Henrik i 1884.

Barn:
Sannsynligvis var Caroline Hervik deres datter. Hun ble g.m. enkemann Gudmund Haukås.
 

Fra Slogvik i Tysvær:
(Tysvær sogn av Schiold prestegjeld)

13) Knut Andersen Slogvig

Før 1825:
Født i 1798. I 1801-tellingen finnes på gården Slogvik bonden Anders Knudsen med kone Anna Jacobsdtr, med sønnen Knud på 3 år. Bondekonens farsnavn indikerer vel at Knuts bror Jakob også hører hjemme her - noe senere.

1825:
Var ungkar da han dro over i 1825. Broren Jakob (14) var også med.

Etter 1825:
Knut var kveker, bosatt i Kendall, men kom 134 til La Salle co. Ill. 
I 1830 må visst Knut ha vært i Norge. Også i 1835 skal han ha tatt turen over, og fant seg bl.a. en hustru. Knuts historier og alle de brev han hadde med, skal ha bidratt til en ny utvandringsinteresse langt utenfor Skjold. 1836 dro to seilskuter fra Stavanger; "Norden" dro 25. mai med 110 emigranter, og "Den norske klippe" dro 8. juni med 57 emigranter. Knut var med "Norden". Han var leder og tolk for emigrantene.
1837 dro Knut og broren Jakob fra La Salle til Shelbykolonien Missouri, et heller mislykket prosjekt. Knut kom tilbake til Fox River, senere bosatte han seg i Lee co., Ill. hvor han og hans hustru døde.

Barn:
?


14) Jakob Anderson Slogvig

Før 1825:
Født i 1807. Sannsynligvis sønn av bonden Anders Knudsen og kone Anna Jacobsdtr, på gården Slogvik. Se kommentar under broren Knut.

1825:
Broren Knut (13) var også med.
 

Etter 1825:
Var bosatt i Kendall, 1831 g.m. Serena Madland (f.1814) (18/19).
Jakob hadde 80 acres land i Rutland Township. For en periode var han sentral ved nyetableringen i Missouri, men dro senere tilbake til La Salle, Ill. 1850 dro Jakob avsted til California etter rykter om gullfunn. Han var blant de heldige, og ble en rik mann. Dro 1835 til Fox River, Ill.
Døde i 1864 i San Diego, Cal.

Barn:
?

Fra Rossadal i Tysvær:
(Tysvær sogn av Schiold prestegjeld)

15) Daniel Stenson Rossadal [Rosdail]
16) Berta [Brita Johanne] Ovesdtr Rossadal

Før 1825:
Daniel født 1779. Er litt usikker på hvorfor han er nevnt med navnet Rossadal, for i 1801-tellingen er han oppført som 21 år gml i Jelsa og ikke i Tysvær. Han er stesønn hos gaardmand Ove Olsen, og må derfor være sønn fra dennes kones, Eli Torgiersdtr, 1. ekteskap. Hun er g.2.m. Ove Olsen på gården Kiølvig i Jelsøe. Kanskje var hennes første ektemann fra Rossadal i Tysvær?

Berta var født i 1786, og i 1801-tellingen finner vi henne på Rossedal i Tysvær, med foreldrene gaardmand Ove Johansen og kone Helga Pedersdtr.

1825:
Daniel og Berta hadde med seg 5 barn på overfarten.

Etter 1825:
De var først bosatt ved Kendall fra 1825, hvor de fikk datteren Caroline. Familien var kvekere. 1835 dro de videre til Fox River settlement i Ill.
Daniel og Berta døde begge i 1854.

Barn:
1807: Ellen, 1832 g.m. Cornelius Cothren, de hadde 6 barn, 23 barnebarn og 39 oldebarn. Ellen døde i 1884.
1809: Aave (Ove), g.1.m. Gjertrude Jakobs og g.2.m. mrs. Marta Haagenson. Bosatt i La Salle co., hadde flere barn. Aave døde 1890 i Iowa.
1812: Lars, døde ugift i 1837.
1821: John, g.1.m. NN Quam, g.2.m. Caroline Peerson, bosatt i Miller Township, La Salle co., døde 1893.
1825: Helga (Hulda), g.m. Erasmus Olson som døde 1893 i Sherridan, Ill. Helga døde 1914.
1829: Caroline, g.m. Jens Jacobs (muligens mormonprest), de hadde 6 barn, 14 barnebar og 28 oldebarn. 1865 flyttet de til Pontiac i Livingstone co., Ill., hvor Jacobs kjøpte 240 acres land. Jens døde 1865, og Caroline i 1894.
 

Fra Haukås i Tysvær:
(Tysvær sogn av Schiold prestegjeld)

17) Gudmund Danielsen Haugaas (Haukaas/Hugaas)

Før 1825:
Født 1800. Vi finner ham som 1 år gml i 1801-tellingen, foreldre er gaardmand Daniel Johansen og kone Brita Hansdtr på gården Hugaas i Tysvær. Han er da yngst av 6 søsken.

1825:
Var ugift i 1825.

Etter 1825:
1827 g.m. Julia Madland (18/19). Gudmund fikk seg 160 acres land i Rutland, La Salle co. Ble mormonpredikant og senere utnevnt til øversteprest av Melkisedeks orden. Han var en usedvanlig intelligent mann, og drev også som selvlært lege blant settlerne.
Bosatt i Kendall til 1834, da kom han til Fox River kolonien. 
Gudmund og Julia fikk 10 barn før hun døde i 1846. 
Gudmund g.2.m. Caroline Hervig. Gudmund døde av kolera i 1849. Det er flere enn 200 etterkommere etter Gudmund [1942].

Barn:
<1846: Thomas, ble mormonprest i La Salle co.
Isabel Lewis i Emington, Ill.
Caroline, 1867 g.m. dr. R.W.Bower
 

Fra Madland i Lye:
(Giestdahl sogn av Lye prestegjeld) 

18) Thomas [Tormod] Jensen Madland
19) N.N. Madland

Før 1825:
Thomas var enten født i 1778, eller i 1780 ettersom han var 21 år i 1801-tellingen. Da var han "bonde og gaardbeboer" på Madland i Lye prestegjeld, med kone Siri Aadnesdtr som var 10 år eldre. De hadde en datter på 1 år, Martha.
Thomas var smed i Norge, og overlot smie og hus til sønnen Jens.

1825:
I brev som Tormod sendte til kjente noen uker før avreisen med "Restauration" skrev han "Dette har jeg skrevet til eder, at I kunde ha godt håp om vår reises utfall, såsant Herren hjelper oss vel og lykkelig over, ti jeg kjenner eders velmente og ømme hjerte for oss..."
Det er blitt fortalt at Madland opprinnelig hadde 6 barn med ombord i sluppen. de var Sesine, Gurine, Rakel, Marta, Kristine og Jens. De 3 sistnevnte skal ha blitt så sjøsyke at da de var kommet et stykke fra land ba de instendig om å bli satt i land igjen. Og slik ble det, de ble satt i land i Duseviken (Dusavikå).

Etter 1825:
Thomas døde i 1826

Barn:
1800?: Martha Thormodsdtr, senere gift med Knut Andersen Slogvik?
1802: Kristi [Kristine] Thormodsdtr.
1804?: Jens Thormodsen, ble ikke med i 1825, overtok farens smie og hus på Madland, i 1859 reiste han med hustru og mange barn til Amerika, døde i Sank Center, Minn. i ca 1886.
1807: Rakel Serine, g.m. Lars Olson Helland (6). 
1810: Julia (Gurine), i Kendall g.m. Gudmund Haukås (17). (Foss Eigeland?). Hun døde 1846 i Mission, La Salle co., Ill., av kolera.
1814: Serine [Serene], 1831 i Kendall g.m. Jakob A. Slogvik (14).
 

Fra Steine i Suldal:
(Sahledal sogn av Sahledal prestegjeld)

Fra Kindingstad i Finnøy:
(Findøe sogn av Findøe prestegjeld)

20) Johannes Stene
21) Marta Stene, f. Kidingstad

Før 1825:
Johannes var født i 1779 på gården Steine i Suldal, og som ung kom han til Finnøy hvor han ble gift med Marta som var "jorajente" født i 1780. Da var Kindingstad ett bruk, og den gården med størst landskyld i sognet, men er senere delt i flere bruk. Marta kan ha vært datter av Svend Nielson og Ely Andersdtr på Kindingstad, i alle fall fikk Johannes og Martas eldste (her kjente) sønn navnet Svend. Marta er i så fall ikke oppført sammen med foreldrene i 1801, men hun var da ca 21 år gammel.

1825:
Stene eide halve sluppen "Restauration" og var i papirene oppført som eier og reder. Johannes og Marta hadde en datter med i sluppen, Helene Cora, født 1812. De hadde også en sønn som het Svend, men han ble igjen i Norge for først å bli konfirmert her hjemme før han skulle komme etter familien. Da han ikke hørte noe mer fra foreldrene ble det ikke til at han reiste.

Etter 1825:
Trolig fikk Johannes minst en sønn, da bl.a. Torkild Johannesen, bokhandler i Portland, Oregon, er barnebarn av Stene. Også Svend Johannesen, Marta Anderson og Cecilie Miller er Stenes barnebarn, men uvisst etter hvilke av Stenes barn.

Barn:
1809: Svend, skulle ha reist til Amerika etter foreldrene, men det ble aldri noe av. Han dro istedet til sjøs, ble kaptein og omkom senere på Østersjøen (1867?). Han var trolig gift med Guri Johannesen som drev røkeri i Stavanger, og de har etterkommere.
1811: Elen Sirene (denne er usikker)
1812: Helene Cora, ble med foreldrene til Amerika.
1814: Jacob (denne er usikker)
1820: Martha Helene, døde i 1885 (også usikker)
 


22) Øien [Øyen] Thomson, Braastad
23) Berta Caroline Thomson, f.Kindingstad

Før 1825:
Øien var født 1795. Berta var født 1790.

1825:
De hadde med seg 3 døtre fra Norge.

Etter 1825:
Øien døde i 1826, i Rochester, New York. Berta ble gift 2. gang med Øiens bror, Nels Thomson (Thorson) (25). 

Barn (av Øien og Berta):
1818: Sara, g.m. George Olmstead som døde av kolera i 1849. Sara var bosatt i Ottawa, Ill. til 1855, og giftet seg da 2. gang med William W. Richey som var enkemann etter Saras søster Anna. De bosatte seg i omegnen av Marseilles, Ill., og senere kjøpte de en farm i Brockfield Township. Derfra flyttet de 9 år senere til Iowa. Sara hadde 4 sønner og 4 døtre, hvorav 5 barn var fra første ekteskap.
1819: Anna Marie, g.m. William W. Richey, døde 1842 i Mission, Ill.
1825: Caroline, døde i Rochester i 1826.

Barn (av Berta og Nels):
1828: Serena, døde 1850 i Mission, Ill.
1830: Abraham, døde 1866 i Marseilles, Ill.
1833: Caroline, døde 1858 i Marseilles, Ill.
 

Fra Fogn i Finnøy:
(Findøe sogn av Findøe prestegjeld)

24) Ole Johnson Eide

Før 1825:
Var født 1798. 

1825:
Var ungkar da han reiste i 1825. Hans halvsøster mrs. Larson (2) var med i "Restauration".

Etter 1825:
Ole reiste tilbake til Norge i 1827 for å finne seg en kone. 24.7.1828 i Stavanger g.1.m. Malinda Asbjørnsdtr (enke etter Ole Frank). De reiste straks til Amerika hvor de var bosatt på sin farm ved Kendall i nesten 50 år. Ole, hustruen og sønnen Petter står innført i kvekernes samfunn i Rochester pr. 1830.

G.2.m. Ingeborg Frank. G.3.m. Ingeborg Iverson.

Sine siste leveår var Ole i Rochester, hos sin datter Inger Marie. Han døde i 1879.

Barn:
1839: Inger Marie, huset faren i hans siste leveår, i Rochester.


25) Nels Thomson

Før 1825:

1825:
Reiste til Amerika som ungkar.

Etter 1825:
Nels ble gift med Berta (23), enken etter broren (22) som døde i 1826. 1828 flyttet de til Kendall og 1835 reiste de videre til Mission, La Salle co., Ill.. Nels hadde 160 acres land i Miller Township. Berta døde 1844 i Norway, Ill. Nels døde i 1863.

Barn:
?
 

Bjaadland (Bjelland?) i Hå:
(Bøe sogn av Hå prestegjeld)

26) Torstein Olson Bjaaland

Før 1825:
Født 1795 på Hå, Jæren.

1825:
Reiste som ungkar med "Restauration"

Etter 1825:
Bosatt i 5 år i Kendall, dro derfra til Michigan hvor han lærte skomakerfaget før han returnerte til Kendall. I 1834 reiste han sammen med bl.a. Kleng Peerson til Fox River settlementet, Ill., hvor han kjøpte seg litt land og bygde seg et lite loghus og hadde det bra inntil indianerne satte fyr på præriegresset. Huset hans brant ned med alt innbo. Han bygde nytt hus, og bodde der til han dro til Dane co., Wis. i 1840. Torstein var en av de første nordmennene i Albion Township, Dane co. Dette settlementet kantes Koshkonong.
Torstein var gift med Gurv Olson. Det er ikke kjent hvor mange barn de hadde, men to sannsynlige sønner i alle fall.
Han døde som en fattig mann i 1874.

Barn:
xxxx: Ole Torsteinson Bjådland, var med i den amerikanske borgerkrigen, ble såret, men overlevde. Døde som postmester i London, Wis.
xxxx: Jakob Torsteinson (denne er usikker men ættet i allefall fra sluppefølget), var sadelmaker, bosatt i Albion, Nebraska, sammen med snekker A. Nelson, også ætling av sluppefølget.
 

Fra Bergen:
(Bøe sogn av Hå prestegjeld)

27) Nels Erikson, ugift i 1825

Før 1825:
Var opprinnelig fra Bergen. Vet ikke om han bodde noen år i Rogaland før 1825.

1825:
Reiste som ungkar, var styrmann på "Restauration".

Etter 1825:
Oppholdt seg i New York til han returnerte til Norge.
Det har i ettertid vist seg at Eriksons navn ifølge sluppens skipspapirer var Peder Erikson Meeland, 21 år gml i 1825, fra Egersund. Denne personen er derfor litt usikker.

Barn:
 

Ukjent opphav:
(Det er fint om noen kan bidra med opplysninger...)

28) Endre (Andrew) Dahl (Dall)

Før 1825:
Usikkert hvor han kom fra, ved søk finnes to Endre Dahl/e i Bergen.

1825:
Reiste som ungkar med "Restauration". Han var kokk under overfarten.

Etter 1825:
Først bosatt i Kendall, i 1835 kom han til Mission, La Salle co., Ill.. Han giftet seg der med enken etter Svend Aasen. Endre dro senere til Utah og døde der.

Barn:
Barn er ikke kjent, men en sønnesønn, A.S.Anderson var 1895 medlem av Utah constitutional convention.


29) Ole Olson Hetletvedt

Før 1825:
Ole var født nord for Stavanger. Det eneste treffet 1801-tellingen gir på gårdsnavnet Hatletvedt er i Os/Hordaland. Der finnes også en del med navn Ole. Kanskje Ole Olsons foreldre hadde reist fra Os en generasjon tidligere, ettersom Ole skal være født nær Stavanger.

1825:
Ole var ungkar da han dro over i 1825. Det sies at han predikerte på sluppen.

Etter 1825:
Ole oppholdt seg først ved Kendall. Han var en ivrig Haugianer og den første norske legpredikant i Amerika, den første bibelkolpotør og den første lærer for norske skolebarn i Amerika. Han ble velkjent blant utvandrede nordmenn da han ble utsendt som bibelagent av det amerikanske bibelselskap. I denne funksjonen besøkte han bl.a. norske settlements i Illinois, Wisconsin, og deler av Iowa. Han var motstander av slaveriet.
Gift 1 med amerikanske NN Chamberlain. De fikk 3 sønner og 1 datter. 
Flyttet til Niagara Falls, hvor han arbeidet ved en papirfabrikk. Flyttet senere til New York, deretter vestover til La Salle co., Ill. Ca 1841 kom Ole til Newark Kendall co., Ill. hvor han var den første norske settler.
Han var g.2.m. en annen amerikanerinne. Han døde i 1849.

Barn:
1831: Porter C., født i Manchester ved Niagara Falls, New York. 1856-58 var han ved Beloit Coll., Wis., hvor han var lærer ved folkeskolen i Lisbon, Ill. Da borgerkrigen brøt ut sluttet han ved skolen og meldte seg som frivillig, og ble kaptein for kompani F.36. 24.9.1861 dro de for å slutte seg til hæren. Han kommanderte med "great bravery" i de blodige slagene ved Stone River desember 1861 og januar 1863. Hans bror Søren falt i denne kampen. Ved slaget ved Mission Ridge var Porter C. Olson brigadegeneral. 
xxxx: Søren, var løitnant i borgerkrigen. Hadde kommandoen av kompani F.36. regiment da han ble drept i slaget ved Mufreesbara i 1862.
xxxx: James, var med i borgerkrigen, som han overlevde.
xxxx: Berta


30) Halvor Ivarson

Før 1825:

1825:
Var ungkar i 1825.

Etter 1825:
Bosatte seg i Rochester, hvor han gikk inn i kvekermenigheten i 1833.

Barn:
?


31) George Johnson, 1798-1879, ugift i 1825
- Jørgen (Georg) Johnsen, ungkar

Før 1825:
Født 1798.

1825:
Var ungkar i 1825.

Etter 1825:
George var først bosatt i Kendall. 1835 kom han til Fox River settlementet. Ble gift med en datter av dr. Johan Nordbo, kanskje den første norske lege i Amerika.
George døde av kolera i 1849.

Barn:
>1825: 4 barn

Utvandring etter 1825

Utvandringens intensivitet skiftet i tråd med forholdene i hjemlandet og aktuelle muligheter i mottakerlandet. I perioden 1825-1930 utvandret ca 800.000 nordmenn til Amerika. Etter at Napoleonskrigene var over ble utvandringen fra Europa den reneste folkebevegelsen. I 1825 mottok Amerika for første gang mer enn 10.000 innvandrere. 

I Norge begynte utvandringen for alvor i 1836. Da seilte de to briggene "Den norske klippe" og "Norden" fra Stavanger med til sammen 167 amerikafarere. Året etter dro "Enigheden" fra Stavanger og "Ægir" fra Bergen. Det var faktisk ikke plass til alle som ville dra, mange nordmenn reiste da også over Gøteborg i Sverige.

I 1842 mottok Amerika mer enn 100.000 utvandrede europeere. Dårlige økonomiske tider i Europa på slutten av 1840-tallet resulterte i økt utvandring; Potetsykdom herjet, etterfulgt av høye kornpriser og trangere økonomiske kår for de fleste. Første utvandringstopp for Norge finner vi i 1853 da 6050 nordmenn emigrerte. Året etter emigrerte hele 428.000 europeere til Amerika. 

Det ble en midlertidig stopp som følge av den amerikanske borgerkrigen 1861-65 (bare 1100 personer fra Norge i 1863), men deretter nådde utvandringen et omfang som aldri tidligere - og det var også nå at Skandinavia kom med for fullt - i 1866 reiste 15.455 personer bare fra Norge, noe som var ny rekord. Det absolutte toppår for Norge var 1882 da 28.804 personer reise. Tidlige utvandrere sendte brev hjem hvor de fortalte om mulighetenes land, og det var trolig lettere for folk å reise over når de allerede hadde kjente der. Dessuten var mange av de tidlige utvandrerne istand til å bidra økonomisk for å få slektninger over. I noen tilfeller var til og med det offentlige villig til å dekke enkeltes reise rett og slett for å bli kvitt dem. Like før århundreskiftet raste dessuten gullfeberen etter at det var funnet gull i Klondyke i Alaska.

Et viktig moment for å forstå den kollossale veksten i emigrasjon til Amerika var den vesentlige forbedringen når det gjaldt transport. Reisen tok kortere tid, og var mer behagelig. For eksempel gjorde Den norske Amerikalinje det fra 1913 mulig for utvandrerne å seile direkte fra Norge. Dette ga en egen gruppe utvandrere som dro ut for kortere perioder for å arbeide. Fra 1900 til 1914 emigrerte 214.985 nordmenn til Amerika.

Nordmenn i Amerika

I 1990 ble det gjort et studie som viste at det da var 3.869.395 amerikanere av norsk avstamming i USA. Og helt fra dengang utvandringen startet har utvandrede nordmenn organisert seg og tatt vare på sin opprinnelige kultur. Som eksempel kan nevnes at det allerede før første verdenskrig var mulig å få norskundervisning ved åtte universiteter og ni colleges.

Men allerede i 1895 ble Sons of Norway grunnlagt, med intensjon om å være til gjensidig hjelp for utvandrede nordmenn. Foreningen fungerer fortsatt som et forsikringsselskap, med hovedkvarter i Minneapolis (et av områdene med høy norsk profil). Medlemsbladet "Sønner av Norge" ble utgitt fra 1904, fra 1943 omdøpt til "Sons of Norway", og fra 1963 heter det  "The Viking". 

Senere fulgte flere norske samfunn; Den Norske Klub i San Francisco ble dannet i 1898, Valdres Samband (første bygdelag i Amerika) ble stiftet i 1902, mens Det Norske Selskab i Amerika ble stiftet i Minneapolis i 1903. I 1906 fantes 237 norske foreninger i USA, de fleste med formål å være samlende for nordmenn og å fremme norsk kultur. 

Telelaget og Hallinglaget ble stiftet i 1907, og i årene som fulgte ble ca 50 bygdelag stiftet, og i en årrekke ble det norske kulturelle opphav feiret gjennom årlige sammenkomster med mer enn 75.000 deltakere. Da Norge løsrev seg fra unionen med Sverige i 1905 nådde nasjonalismen nye høyder blant norskamerikanere, og i 1914 samlet 100 årsjubileet for den norske grunnloven 50.000 deltagere ved markeringer bare i Minneapolis.

I 1907 ble Nordmanns-Forbundet grunnlagt, bl.a. på initiativ av Bjørnstjerne Bjørnson, for å styrke personlige og kulturelle mellom Norge og Norges-venner i alle land. Medlemsbladene "Nordmanns-Forbundet" (fra 1908) og "The Norseman" (fra 1965). Sistnevnte utgis fremdeles. 

At utvandrernes etterkommere i Amerika ikke har glemt sitt gamle fedreland var vel de mange Amerikakassene som ble sendt til slekt i Norge etter 2. verdenskrig et bevis på. Fremdeles er det mange norskamerikanere som besøker Norge f.eks. for å se gården deres forfedre kom fra. Men dessverre er det etterhvert så mange generasjoner siden de fleste utvandret, at kontakt mellom slektsgrenene blir sjeldnere. Kanskje vil Internett bidra til at nye generesjoner holder kontakt med sine fire- og femmenninger "over there".

 [TOPPEN AV SIDEN]