- t e m a
TIDSLINJE 

Hvilke viktige hendelser snakket din tipp-tippoldefar om? Her er en oversikt med fakta som påvirket folk og samfunn politisk, kulturelt, medisinsk m.m. Opplysningene til venstre er først og fremst regionale/nasjonale mens opplysningene til høyre er av mer internasjonal karakter.
Oversikten vil bli utvidet.

Av Willy Kringeland, publisert 18.7.2000

Flere temaartikler

 
Nytt
Se også:

Norges kongerekke

Lokalhistorie for Stavanger

Kirkehistorisk tabell
 

Tettsteder og byer
med egne faktaopplysninger i oversikten:

Risør
Tvedestrand
Arendal
Grimstad
Lillesand
Kristiansand
Mandal
Farsund
Flekkefjord
Egersund
Sandnes
Stavanger
Kopervik
Haugesund
Bergen
 

1900 1900 Folketelling
1899 Haugesund i brann
1899 LO stiftet 
1898 Første bil i Stavanger
1898 Alminnelig stemmerett for menn
1898 Lov om rent norsk flagg. 
1897 Første hurtigbåt går mellom Stavanger og Bergen
1896 Fridtjof Nansen til Nordpolen
1896 Norsk Landmandsforbund etableres
1895 Arne Garborg skriver "Haugtussa"
1895 Haugesunds Avis grunnlagt
1893 Stavanger Aftenblad grunnlagt
1892 Christianssand i brann
1900 Det er 400 mill mennesker i Europa
1895 Marconi telegraferer trådløst
1895 Sons of Norway grunnlagt i USA
1891 Edison bygger et filmkamera
1890 1890 Gode tider for hermetikkindustri, spesielt i Stavanger
1889 Ny folkeskolelov
1886 Stemmerett menn
1886 Matrikkel
1887 Det Norske Arbeiderparti stiftes
1886 Gårds- og bruksnummer innføres
1885 Stavanger Bibliotek åpner
1885 Nynorsk får status som offisiell språkform
1885 Folketelling
1884 Norge innfører Parlamentarisme
1884 Partiene Venstre og Høire stiftes
1883 Alexander Kielland skriver "Gift"
1883 Bergensbanen åpnes
1882 Norsk utvandringsrekord: 28.804
1882 Lillesand sparebank opprettes
1882 Rekordår med 29.000 utvandrere
1881 Folketelling
1887 Glødehetten oppfinnes og betyr en stor forbedring av gassbelysning
1883 Edison bygger den første elektriske kraftstasjonen
1883 Daimler konstruerer en bil
1880 1880 Magnus Brostrup Landstad dør
1880 Bergens aftenblad grunnlagt
1880 Landets første telefonlinje åpnes
1879 Henrik Ibsen skriver "Et dukkehjem"
1878 Flekkefjord i brann
1878 Jernbane mellom Stavanger og Eigersund åpnes
1877 Stavanger Museum stiftes
1876 Sandnes Sparebank opprettes
1876 Adolf Tidemand dør
1875 Folketelling
1875 Fædrelandsvennen grunnlagt
1875 Edvard Grieg komponerer musikk til Peer Gynt
1874 Bergens off. bibliotek opprettes
1873 Johan Sebastian Welhaven dør
1873 Ny myntenhet: Kroner og øre erstatter
spesiedaler og skilling. 
1872 Stavangeren (avis) grunnlegges 1872
1872-1905 Regent: Oscar 2
1871 Emigrantdampskipsselskap etableres i Bergen 
1879 Edison (USA) og Swan (England) oppfinner glødelampen
1877 Fonografen oppfinnes
1876 Mark Twains "Tom Sawyer" utgis
1876 Telefonen blir tatt i bruk i USA
1876 Dronning Victoria blir keiserinne av India. 
1871 Bismarck samler Tyskland til ett rike
1870 1870 Norsk jordbruk omlegges fra selvforsyning til salgsjordbruk
1870 Landets første tresliperier og cellulosefabrikker grunnlegges
1870 Folketelling
1868 Bergens Tidende grunnlagt
1868 Bybrann i Arendal
1867 Ibsens Peer Gynt utgis
1866 Norsk utvandringstopp: 15.455
1866 Kopervik blir ladested
1866 Haugesund blir kjøpstad
1865 Bondevennforeninger etableres som landets første partidannelse 
1865 Folketelling
1863 Tromøy sogns sparebank grunnlagt (Arendal)
1863 Norsk utvandringsbunn: 1100
1863 Murtvang innføres i sentrale Arendal
1863 Bybrann i Arendal (75 bygninger)
1862 Egersund brenner
1870-1871 Den fransk-tyske krigen
1864 Tyskland-Østerrike angriper Danmark og tar Slesvig-Holstein
1862 Hugos "Les Misérables" utgis
1862 USA vedtar at de som vil dyrke nyland skal få jord gratis - utvandring fra bl.a. Norge tiltar
1861-1865 Amerikansk borgerkrig
1861 Abraham Lincoln blir president i USA
1860 1860 Bjørnstjerne Bjørnson skriver "En Glad Gut"
1860 Lov om allmueskole: Faste skoler erstatter nå omgangsskolen
1860 De første folkehøgskolene etableres
1860 Sandnes blir ladested
1860 I Stavanger brenner 210 bygninger
1860 Landet har flere husmenn enn noen gang før eller senere
1860 Sagbrukprivilegiene oppheves
1859 Landets første totalavholdsforening stiftes i Stavanger
1859 Egersund brenner
1859-1872 Regent: Karl 4
1857 Bergens skillingsbank grunnlegges
1857 Skudeneshavn får ladestedsrett
1856-1865 Gode sildeår i Haugesund
1855 Bergens Privatbank grunnlegges
1855 3,5 kg kaffe pr innbygger mot 0,9 kg i 1835.
1855 Haugesund blir ladested
1854 Haugesund blir ladested
1854 Landets første jernbane åpnes, Oslo-Eidsvold 
1854 Norge får telegraflinje
1854 Norge får dampskipsruter
1854 Frimerket tas i bruk
1853 Første norske utvandringstopp: 6050
1851 Bergenske dampskibsselskap stiftes
1851 Hypotekbanken etableres
1851 Ny veilov 
1859 Darwins "Artenes opprindelse" utgis
1854 428.000 europeere utvandret til Amerika
1853-1856 Krimkrigen
1852 Harriet B. Stowe's Onkel Toms hytte utgis
1850 1850-1880 Glanstid for seilskutene, Bare England og USA har større flåte enn Norge, Arendal er Norges største skipsfartsby
1850 Tienden oppheves, ny fiskerilov
1850 De fleste fylker har landbruksskole
1850 Stavanger Sparekasse stiftes
1850 Landets veinett opprustes
1849 Alexander L. Kielland født
1848 Thranebevegelsen startes
1848 Landets første forretningsbank 
Christiania Creditkasse etableres 
1847 Egersund Fayancefabrikk anlegges
1845 Henrik Wergeland dør
1845 hjemmebrenning forbys og salg av brennevin reguleres
1845 Fattiglovene vedtas, rev. 1863/1900
1845 Sokndal får ladestedsrett
1844-1859 Regent: Oscar 1
1844 Landets første søndagsskole åpnes i Stavanger
1843 Egersund brenner 
1842 Flekkefjord blir kjøpstad
1842 Det Norske Misjonsselskap stiftes i Stavanger
1842 Farsund sparebank opprettes
1842 Spesidaleren sølvfestes
1842 Handel liberaliseres
1841 Grimstad sparebank opprettes
1840-årene var krisetid for bøndene - uår
1850 Ca 266 mill mennesker i Europa
1848 Februarrevolusjonen i Frankrike
1848 Alexandre Dumas' Kameliadamen utgis
Dårlige økonomiske tider i Europa sist i 1840-årene
1844 Den første telegraflinjen bygges i USA 
1842 Mer enn 100.000 europeere utvandrer til Amerika
1840 1840 Ole Bull holder konserter både i Europa og USA
1840 Asbjørnsen og Moe drar rundt i bygdene og samler eventyr 
1840 Spesielt godt sildeår (Farsund)
1840 Mandal sparebank opprettes
1840 Flekkefjords første garveri anlegges
1840 Bybrann i Arendal
1839 Det gamle laugsvesenet opphører
1839 Streikeforbudet oppheves
1839 Håndverksloven
1839 Egersund sparebank opprettes
1839 Ivar Aasen skriver "Om vort Skriftsprog"
1838 Matrikkel
1838 Nye matrikkel- og løpenumre innføres
1837 Flekkefjord sparebank opprettes
1837 Formannskapsloven - kommunalt selvstyre innføres
1836 Utvandringen starter for alvor
1836 Land- og kjøpstedskatten oppheves
1836 Tvedestrand får ladestedsrett
1833 Stavanger Adresseavis grunnlagt
1833 Bønder i flertall på Stortinget
1840 Frimerket tas i bruk i England
1839 Kunstgjødsel oppfinnes
1831 Fotballspillet gjenopplives ved britiske skoler
1831 Den magnetiske nordpol oppdages
1830 1827 Norge får sine 2 første dampskip "Constitutionen" og "Prinds Carl"
1825 Bergens Museum grunnlagt
1825 De første norske utvandrere dro fra Stavanger til Amerika med "Restauration" - fram til 1910 utvandrer 800.000 nordmenn
1823 Bergens sparebank etableres
1821 Adelens rettigheter avskaffes
1821 Lillesand får rett til å hanle med Danmark
1826 Fyrstikken oppfinnes i England, fram til nå slo man flint mot stål
1830 Julirevolusjonen i Frankrike
1820 1818-1844 Regent: Karl 3 Johan
1818 Bondeopprør
1816 Stortinget gir alle bønder lov til å brenne brennevin, og det ble i snitt drukket mer enn 8 liter ren alkohol pr person (mot 1,9 liter i 1932)
1816 Norges Bank opprettes
1814-1905 Norge i union med Sverige
1814 Sverige til krig mot Norge
1814 Norge får egen Høyesterett
1814 Regent: Kristian Fredrik
1814-1818 Regent: Karl 13.
1814 Norges Grunnlov
1814 Riksforsamling på Eidsvoll
1813 Norge får Universitet
1812 Ildstedsskatten
1812 Først nå ble poteten "adobtert"
1812 Ekstremt uår i Norge
1811 Under Englandskrigen gir Danmark Norge eget styre
1815 Slaget ved Waterloo
1814 Lokomotivet tas i bruk
1812 England i krig mot Amerika
1811-1814 Danmark-Norge i krig med England
1810 1810 Inntektsskatten
1810 Mandal i brann, inkl kirken
1808-1814 Regent: Fredrik 6 (regent 1784)
1808-1870 Sildefiske på Rogalandskysten
1807-1814 Saltmangel i Norge
1807-1808 Uår i Norge
1803 Stor koppeepidemi i Nordhordland
1801 Norges 1. folketelling på navn
1807-1809 Danmark-Norge i krig mot Sverige
1807 England erobrer orlogsflåten i København
1804 Napoleon I krones til keiser
1801 England angriper København
1800-1807 Napoleonskrigene
1800 1800 Nordmenn flest kan lese
1800 Bergen har 18.000 innbyggere
1800 Oslo har 10.000 innbyggere
1800 Trondheim har 9.000 innbyggere
1800 Stavanger har 2.500 innbyggere
1800 883.000 mennesker i Norge 
1798 Egersund blir tollsted (ladestedsrett)
1798 Bybrann i Arendal
1797-1804 Hans Nielsen Hauge taler Guds ord
1797 Hans Holsts skole opprettes i Kopervik
1797 Forlikskommisjoner (forliksråd) opprettes i hvert prestegjeld
1797 Ny tollforordning
1797 Ny domstolsordning innføres
1795 Farsund får alminnelige handels- og sjøfartsrettigheter (ladestedsrett)
1795 Sagbrukprivilegiene oppheves dels
1794 Jernmonopolet oppheves
1791 Grimstad får losse- og lastefrihet på varer innen landet
1800 Ca 180 mill mennesker i Europa
1800 Dampmaskinen, spinnemaskinen og maskinvevstolen var oppfunnet
1799 Napoleon tar makten i Frankrike
1795 Mat hermetiseres i Frankrike
1792 Revolusjonskrigene starter mot Frankrike
1790 1789 Formueskatten
1788 I Stavanger herjer en bybrann
1788 Kornmonopolet oppheves ('35)
1786 Lofthusopprør mot kjøpmenn og embetsmenn
1787 Handel på Finnmark og Island frigis
1784 Silda forsvant fra Rogalandskysten
1784 Fredrik 6.
1789 Den franske revolusjonen starter
1789 Svensk adels privilegier avskaffes
1788 Danske bønders livegenskap opphører
Sent på 1700-tallet tok man i bruk hvalolje til belysning
1780 1780 Byborgernes monopol på kornhandel oppheves
1779 Mandal får full handelsrett
1777 Farsund får rett til å losse innenrikske kornvarer
1774 Mandal får ladestedsretter
1773 Demografisk krise
1772 Det Norske Selskab opprettes i København
1771 Flekkefjord får begrenset tollrett
1780 Galvani oppdager den elektriske strøm
1779 Lessing skriver Nathan der Weise
1778 Beaumarchais offentliggjør Figaros Bryllup
1776 England mister sine kolonier i Nord-Amerika
1774 I Frankrike blir Ludvig 16 konge
1770 1769 Norges første fulle folketelling
1768 I Stavanger herjer nok en bybrann
1767 Norges Brannkasse opprettes
1766-1808 Regent: Kristian 7
1766 I Stavanger herjer en bybrann
1765 Bergen Filharmoniske Orkester grunnlagt
1764 Bondeopprør/Strilekrig
1763: Norges første trykte ukeavis (Intelligenz-Seddeler)
1762-72 Ekstraskatten
1762 Uår i Norge, og på Vestlandet slo fisket feil
1770 Porselensgebiss fremstilles i Paris
1760 1760 Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap opprettes i Trondheim
1760 Stueur blir vanlig i stedet for å gå etter sola
1754 Ludvig Holberg dør (f.1684)
1751 Bergen får sukkerraffineri
1756 Syvårskrigen i Europa
1751 Grensetraktat Norge/Sverige
1750 1750-1752 Forordning om husmannsvesenet
1750 Poteten dyrkes i Norge, og folks kår bedres
1746-1766 Regent: Fredrik 5
1745 Kopervik nevnes som strandsted
1743 Ekstraskatten
1742-43 Uår og sult i Norge, legdsordningen innføres 
1741 Koppeepidemi i Bergen
1750-1800 kalles Opplysningstiden i Europa
1750 Johan Sebastian Bach dør
1741 Svensk krig mot Russland
1740 1739 Norge får egen skolelov
1736 Danmark-Norge får sin første seddelbank
1736 Den kirkelige konfirmasjon innføres
1735 Danmark innfører kornmonopol ('88)
1734 Christiandssand i brann (328 hus)
1735: Svensken Linné publiserer Systema naturae
1730 1730 Danmark innfører jernmonopol
1730-1746 Regent: Kristian 6
1723 Risør blir kjøpstad
1723 Arendal blir kjøpstad
1723 Matrikkel
1720 1720 det finnes ett trykkeri i Norge
1720 Etter krigen må Sverige betale toll til Danmark for skip som passerer Øresund
1716 I Stavanger brenner 89 hus ned
Gårdene får matrikkelnummer på begynnelsen av 1700-tallet
1715 Bergens monopol på Finnmarkshandel opphører
1711-1720 Den store nordiske krig
1720 sluttes det fred mellom Danmark og Sverige
1710 1701 Manntall
1702 I Bergen brenner Tyskebryggen og 7/8 av byen ødelegges
 
1700 1700 Den greogerianske kalender innføres i Danmark-Norge
1699-1730 Regent: Fredrik 4
1697 Jacob Wølner setter privat opp Færder Fyr etter Kongebrev av 12.12.1696
1695 I Stavanger dør hver syvende innbygger av pest/tyfus
1691 Lillesand nevnes som losse- og lasteplass for korn og trelast
1700-1720 Den store nordiske krig
1700 Bestefarsklokken blir en viktig del av møblementet i middelklassehjemmene i Europa
1690 1690 Arendal får rett til å utføre trelast og å innføre korn fra Danmark.
1690 Stavanger får igjen kjøpstadsrettigheter (se 1686)
1688 Sagbrukprivilegier innføres
1687 Kristian 5. norske lov
1687 Ny lov  sa at alle unge mennesker hadde plikt til å ta tjeneste
1686 Bestemt at Arendals innbyggere skulle flytte til Christianssand, opphevet 4 år senere, men stans i husbygging i A. 
1684 Bybrann i Stavanger
1684 Ny restriksjon på jordleieavgiftene
1686 Stavangers kjøpstadsrettigheter overføres til Christianssand, Stavanger blir kun ladested
1682 Stavanger bispedømme (opprettet 1125) lagt inn under Agder bispedømme (gjenopprettet 1925).
1680 1675 Gyldenløvefeiden
1670 1670-1699 Regent: Kristian 5
1669 Matrikkel blir nytt grunnlag for skatt
1668 Flekkefjords innbyggere pålegges å flytte til Christianssand
1667 Bøndenes dommerfunksjon ved bygdetinget overtas av Sorenskriveren
1665 Norge har 450.000 innbyggere
1665 Kongeloven
1665 Matrikkel
1663-1666 Manntall
1662 Flekkefjord mister sine ladeplassrettigheter til fordel for Christiandssand
1662 Generelle kjøpstadprivilegier innføres, handel kun i byene
1661 Dårlige tider i Danmark-Norge etter krigene
1661 Landkommisjonen
1661-1814 kongelig enevelde Danmark-Norge (arvefølge)
1666 Newton formulerer gravitasjonsloven
1666 London i brann
1660 1660 Mye av krongodset selges ut
1660 Adelen pålegges skatt og mister rett til å velge konge 
1660 Norge får tilbake Trondhjems len
1660 Norge taper Båhuslen til Sverige
1660 Eneveldet innføres
1658-1660 Danmark-Norge i krig mot Sverige
1658 Risør får tollbu
1658 Norge mister Båhuslen og Trondhjems len til Sverige
1657-1660 3-årskrigen (Carl Gustaf-krigene)
1654-1655: Pest - ca 1/3 befolkn døde (Bare i Christiania?) 
1652 Stavangers første postkontor åpner
1650 1650 Stavangers første apotek åpner
1648-1670 Regent: Fredrik 3
1646 Risør får kirke
1645 Norge mister Jemtland og Herjedalen til Sverige
1645 Koppskatten
1643 Risør underlegges Christianssand hvor til borgerne pålegges å flytte
1643 Norges første boktrykkeri
1641 Christianssand grunnlegges
1650 Man begynte å akseptere at jorden er rund og ikke flat
1648 Tredveårskrigen avsluttes i Europa
1643-45 svensk-dansk krig (Hannibalfeiden)
1643 I Frankrike blir Ludvig 14. konge(Solkongen)
1640 1640 Silda som før hadde gått til kysten ved Skåne, kom nå til Norge. Liner og garn erstatter håndsnøre og også torskefisket tar seg opp
1633 Bybrann i Stavanger
1632 Norge får eget tollvesen
1630 1630 Hansaforbundet oppløses (Bergen)
1630 Risør blir ladested (under Skien)
1629-1630: Pest - ca 5000 døde 
1628 Norges hær grunnlegges
1625-1629 hardere skattlegging i anl. Keiserkrigen
1620   1618-1648 Tredveårskrigen i Tyskland
1618 Harvey oppdager blodomløpet
1611-13 Kalmarkrigen
1610 1610 Arendal nevnes som ladested
1607 Risør nevnes som strandsted
1604 Kristian 4. gir Norge ny lov
1605-1609 Første trykte aviser i Europa (Antwerpen, Niedersachsen og Strasbourg
1600 1600 Norge har 400.000 innbyggere
1591 Kongehylling i Oslo
1591 Sorenskriverembetene opprettes
Shakespeare skriver Romeo og Juliet
1590 1588-1648 Regent: Kristian 4 1582 Pave Gregor 13 innfører den Gregorianske kalender
1580 1580 Handelen på Nord-Norge frigis for borgere i Trondheim og Bergen
1572 Norge får stattholderembete
1572 Bartholomeusnatten i Frankrike (Blodbryllupet)
1570 1563-70 7-årskrigen 1563-70 Skandinavisk 7-års krig
1560 1560 "Bergens fundats" skrives
1559-1588 Regent: Fredrik 2
1558 Oppgjør mot Haneatene i Bergen
1558 I England blir Elisabeth I dronning
1550 1547 Norge får kansler som skal ha tilsyn med rettsvesenet
1543 Kristian 3 og 10.000 mann angriper Nederland
1550 Poteten kommer til Europa
1543 Paven fordømmer Kopernikus' teori om at jorden er rund
1540 1539 Ny kirkelov
1537-1559 Regent: Kristian 3
1536: Reformasjonen - Luthersk lære innføres i Norge. Det norske riksrådet oppheves, men Norge får beholde sine egne, gamle lover
Kaffe, kakao og tobakk kommer til Europa
1530 1530 vannsagbruk tas i bruk
1524-1533 Regent: Fredrik 1
1523 Gustaf Vasa blir svensk konge
1520 1518-1521 nordmenn beskattes hardt, bondeopprør slås ned
1513-1523 Regent: Kristian 2 ("småfolks venn, adelens fiende")
1520 Christian II erobrer Sverige - "Det Stockholmske blodbad"
1517 Luthers 95 teser mot avlaten
Leonardo da Vinci maler Mona Lisa
Michelangelo dekorerer taket i Det sixtinske kapell
1510 1506-1513 Hertug Kristian er norsk visekonge
1502 Knut Alvsons opprør
1500 1500 300.000 mennesker bor i Norge 1500 Det trykkes bøker i Danmark
1492 Columbus oppdager Amerika
1492 Slutt på Rosekrigene i England
1490 1483-1513 Regent: Hans
1480 1476 Bergen brenner
1472 Norge overlater Orknøyene og Shetlandsøyene til Skottland
1479 grunnlegges universitetet i København
1477 Nordens eldste universitet grunnlegges på Uppsala i Sverige
1471 slaget på Brunkenberg utenfor Stockholm
1470 1468-1469 Norge mister Orknøyene og Shetland
1460 1455 Hansaens norske privilegier fornyes 1453 Gutenberg oppfinner boktrykkerkunsten
1450 1449-1481 Regent: Kristian 1
1449-1450 Regent: Karl Knutsson
1448 Nordisk union opphører
1442-1448 Regent: Kristoffer av Bayern
1441 Europas universitet etableres
1440 1438 Bondeopprør
1436 Bondeopprør mot unionen
1370 Første europeiske spillkort lages i Frankrike
1430 1425 Stavanger får fulle kjøpstadsrettigheter 1430 Jean d'Arc brennes som heks
1420 1413 Bergen brenner 1415 I Praha brennes Jan Hus på bål
1410  
1400 1397 Norge inngår i Kalmarunionen med Danmark og Sverige. 
1390 1389-1442 Regent: Erik av Pommern
1388-1412 Regent: Margreta
1380 1380-1387 Regent: Olav Håkonsson
1380-1814 Norge i union med Danmark
1374
1370 1367-1369 Krig mellom Den tyske hansa og kongene Valdemar og Håkon 6.
1365-1371 Kong Magnus Eriksson i fangenskap
1360 1359-1360 Pest i Norge
1355-1380 Regent: Håkon 6 Magnusson
1350 1350 Svartedauden
1350 Hansaforbundet oppretter handelskontor i Bergen
1319-1374 Regent: Magnus Eriksson
1350 Det skjeve tårn i Pisa bygges
1350 De fleste Europeiske storbyer har et tårnur med skive, timevisere og en klokke som slår.
 [TOPPEN AV SIDEN]