- t e m a
NORSKE AVISER 1763-1969 

I gamle aviser kan du finne person- opplysninger i form av dødsannonser og notiser ved runde åremål, men også annet nyttig samfunnsstoff som gir et nyttig bakgrunnsteppe for slektsgranskeren.

Av Willy Kringeland, publisert 22.7.1999

Flere temaartikler
 

 
Nytt
Se også:

Nasjonalbiblioteket
- om aviser i Norge. Noen gamle aviser kan leses på nettet.
 

Oversikten er hentet fra "Norske Aviser 1763-1969" utgitt 1974 av Universitets- biblioteket i Oslo. 

Hvor ikke annet er oppgitt finnes avisen ved Universitets- biblioteket.

Aviser etter 1969 er ikke med i denne oversikten.

Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland

Aust-Agder
Arendal, Grimstad, Lillesand, Risør, Tvedestrand
 
Arendal
1769-1772 Kongelige Privelegeret Adrese Contoirs Efteretninger udi Christiansands Stift
1832-1943 og 1945-1966 Vestlandske Tidende Forts. som: Sørlandske Tidende
1853 Nedenæs og Robygdelagets Amts-Tidende Forts. som: Østerriisørs Blad
1857 Nedenæs og Robygdelagets Amtstidende og Arendals Adresseavis
1874- Agderposten
1879-1903 Nedenes Amts Landbotidende
1885-1887 Arendals Avis
1888 Samhold Avis Ikke i Universitetsbiblioteket
1889-1891 Agderposten: Ugeudgaven
1890 Samfundsvennen
1898-1900 Handels- og Industribladet
1903-1904 Agdesidens Blad
1906-1941 og 1945- Tiden (VI)
1937-1939 Agder Folkeblad (I)
1939 Folkevår
1940 Fellesutgaven
1951 Arendalsposten
1966- Sørlandske Tidende Forts. av: Vestlandske Tidende
Grimstad
1857- Grimstad Adressetidende
1884-1887 Andvake Forts. som: Grømstad-Posten
1887-1904  og 1945-1951 Grømstad-Posten Forts. av: Andvake
1922 Grimstad & Omegns Arbeiderblad
Se også: Tiden (VI), Vestlandske Tidende
Lillesand
1870-1942 og 1945- Lillesands-Posten
1880 Nyheds- og Avertissements-Blad for Lillesand og Omegn Ikke i Universitetsbiblioteket
1882-1884 Lillesands Tidende (I)
1886-1918 Lillesands Tilskuer Forts. som: Lillesands Tidende (II)
1918-1921 Lillesands Tidende (II) Forts. av: Lillesands Tilskuer
ca 1927-1928 Lillesands Avis Ikke i Universitetsbiblioteket
1936-1938 Lillesanderen
Se også: Vestlandske Tidende
Risør
1848-1849 Østerriisøers Tidende
1854-1861 Østerriisørs Blad Forts. av: Nedenæs og Robygdelagets Amts-Tidende
Forts. som: Adressetidende for Risør, Tvedestrand og Omegn
ca 1863-1865 Adressetidende for Risør, Tvedestrand og Omegn Forts. av: Østerriisørs Blad
Forts. som: Nedenæs Amtstidende
1867-1924 Nedenæs Amtstidende Forts. av: Adressetidende for Risør, Tvedestrand og Omegn
Forts. som: Aust Agder Blad
1888-1945 Folketanken (III)
1890 Nedenæs-Posten Ikke i Universitetsbiblioteket
1924-1940 og 1945- Aust-Agder Blad Forts. av: Nedenes Amtstidende
1945 Meldingsbladet for Tvedestrand og Omegn
Risør Arbeiderblad
Risør
Se også: Tiden (VI)
Tvedestrand
1872- Tvedestrandsposten
1899-1900 Correspondenten (II)
1890 Tvedestrands Tidende
1902-1940 og 1945-1948 Tvedestrand og Omegns Avis
Se også: Tiden (VI), Vestlandske Tidende, Østerriisørs Blad

Vest-Agder
Farsund, Flekkefjord, Kristiansand, Mandal, Søgne, Vennesla
 
Farsund
1874 Farsundsposten Ikke i Universitetsbiblioteket
1878-1881 og 1883-1934 Lister
1889- Farsunds Avis
1934-1940 og 1945-1963 Vest-Agder
1938 Lista og Lyngdal Tidend
Se også: Agder (I), Flekkefjords Budstikke, Flekkefjords og Farsunds Avertissementsblad, Lister og Mandals Amtstidende (I)
Flekkefjord
1851 Agdesidens Budstikke (I) Ikke i Universitetsbiblioteket
1863-1865 Agdesidens Budstikke (II) Ikke i Universitetsbiblioteket
1865-ca 1877 Agder (I) Forts. av: Jfr Flekkefjords og Farsunds Avertissementsblad. Ikke i Universitetsbiblioteket
1865-1873 Flekkefjords og Farsunds Avertissementsblad Forts. av: Jfr Agder (I)
1874-1890 Flekkefjords Budstikke
1877-1940 og 1945- Agder (II)
1893- Flekkefjordsposten
1900 Folkets Blad (II)
1938-1939 Brann
1940 Prent
1948-1955 Agder Folkeblad (II) Forts. som: Smsl. med Sørlandet
Se også: Lister og Mandals Amtstidende (I)
Kristiansand
1780-1788 Christiansandske Uge-Blade
1790-1838 Christianssands Adresse-Contors Efterretninger Forts. som: Kristianssands Stiftsavis og Adressekontors- Efterretninger
1839-1847 Christianssandsposten
1839-1896 Kristiansands Stiftsavis og Adressekontors- Efterretninger Forts. av: Christianssands Adresse-Contors Efterretninger
1848 Christianssands-Stifts Correspondent Ikke i Universitetsbiblioteket
1875- Fædrelandsvennen
1883-1942 og 1945- Christianssands Tidende
ca 1887-1889 Straalen Ikke i Universitetsbiblioteket
1888-1889 Christianssands Tilskuer
1890 Oddersjaa
1891-1907 Folkets Tidende
1892-1903 Søndenfjeldske Avis
1902-1905 Kristianssands Dagblad
1906-1923 Sørlandets Social-Demokrat Forts. som: Sørlandet
1909-1919 Fædrelandsvennen: Ugeudgaven
1912-1918 Christianssands Tidende: Sørlændingen
1919- Agder Tidend
1919-1940 Unge Agder
1921-1923 Kristiansand Social-Demokrat
1921-1922 Sørlandets Social-Demokrat: Sørlandets Arbeiderblad
1922-1924 Agder Tidend: Agder Tidend sitt Meldings- og Prisnoterings-nummer
1923-1941 og 1945- Sørlandet Forts. av: Sørlandets Social-Demokrat
1935-1940 Fylkingen
1938- Kristiansands Avis
Mandal
1843-1850 Lister og Mandals Amtstidende (I)
1851 Mandalsbladet (I) Ikke i Universitetsbiblioteket
1858-1914 Lister og Mandals Amtstidende og Adresseavis Forts. som: Lister og Mandals Amtstidende (II)
1865-1879 Folketidende (I)
1870-1871 Politisk Folkeblad for alle Stænder
1873 Allemandsblad
1889 Lindesnes
1899-1901 Mandalsbladet (II)
1909-1960 Samleren Forts. av: Den Lille Samler (tidsskrift)
1914-1919 Lister og Mandals Amtstidende (II) Forts. av: Lister og Mandals Amtstidende og Adresseavis
1933-1940 og 1947-1956 Mandals Avis Opptatt i Christianssands Tidende
1936-1940 Marnar Tidend
Søgne
1950-1953 Søgne Avis
Vennesla
1951- Venneslaposten

Rogaland
Eigersund, Haugesund, , Karmøy, Sandnes, Sauda, Sokndal, Sola, Stavanger, Time, Bryne 

Eigersund
1865-1940 Egersundsposten
1885-1934 Dalernes Tidende Forts. som: Dalane Tidende
1886-1887 Vestlændingen
1934-1941 og 1945- Dalane Tidende Forts. av: Dalarnes Tidende
Se også: Agder (I), Stavanger Morgenavis
Haugesund
1861-1915 Karmsundsposten Opptatt i Haugesunds Folkeblad
1876 Ryfylkets Avis (Ikke i Universitetsbiblioteket)
1880-1884 Haugesunds Budstikke Forts. som Haugesunderen
1884-1912 Haugesunderen Forts. av: Haugesunds Budstikke
Forts. som: Haugesunds Dagblad (II)
1895-1942 og 1945- Haugesunds Avis
1895-1896 Haugesunds Dagblad (I)
1905-1907 Dag (I) Forts. som Rogaland (I)
1907-1908 Arbeiderbladet (II)
1910 Arbeiderbladet (III) Forts. som: Haugesundss Folkeblad
1910-1926 Haugesunds Folkeblad Forts. av: Arbeiderbladet (III)
Forts. som: Haugesunds Arbeiderblad
1912-1942 og 1945- Haugesunds Dagblad (II) Forts. av: Haugesunderen
1921-1926 Haugesunds Social-Demokrat Opptatt i Haugesunds Arbeiderblad
1926-1929 Haugesunds Arbeiderblad Forts. av: Haugesunds Folkeblad
Forts. som: Haugarland Arbeiderblad
1931-1938 Haugarland Arbeiderblad Forts. av: Haugesunds Arbeiderblad
Forts. som: Haugaland Arbeiderblad
1935-1936 Framsyn Opptatt i Norges Vei
1939-1941 og 1945-1955 Haugaland Arbeiderblad Forts. av: Haugarland Arbeiderblad
Forts. som: Smsl. med 1. Mai (II) under tittelen Rogalands Avis
1943-1945 Haugesunds-Pressen
1966-1967 Vestlandet (IV)
1891-1892 Nærbøposten Ikke i Universitetsbiblioteket
Karmøy
1904-1916 Karmøens Tidende
1911-1939 Karmøy-Posten Opptatt i Haugesunds Dagblad (II)
1912-1931 Kopervik Tidende
1930 Fjordbuen
1954- Karmøy-Bladet
Se også: Karmsundsposten
Sandnes
1890-1894 Sandnæs-Posten Forts. som: Jæderens Avis
1895 Jæderens Avis Forts. av: Sandnæs-Posten
1898 Jadar Ikke i Universitetsbiblioteket
1901 Sandnæs og Jæderens Nyheds- og Annonceblad Forts. som: Sandnæs og Jæderens Avis
1901 Sandnæs og Jæderens Avis Forts. av: Sandnæs og Jæderens Nyheds- og Annonceblad
1929 Sandnes
1932-1940 og 1954- Sandnes og Jærens Avis
Se også: Stavanger Morgenavis
Sauda
1919-1922 Ryfylke-Posten
1926-1942 og 1945- Ryfylke
1930-1931 Rogalands Fremtid
1932 Sauda Avis Opptatt i Ryfylke
Sokndal
1894 Sokndal Avis
Sola
1962 Sola Avis
Stavanger
1770 Notice fra Addr. Cont. i Stav.
1833-1840 Stavanger Adresseavis Forts. som: Stavanger Amtstidende og Adresseavis
1841-1906 Stavanger Amtstidende of Adresseavis Forts. av: Stavanger Adresseavis
ca 1848 Stavanger Tilskuer
1852-1899 Stavangeren (I) Forts. som: Smsl. med Stavanger Avis
ca 1874 Folket Vaart Ikke i Universitetsbiblioteket
1876 Nyhedsblad for Almuen Ikke i Universitetsbiblioteket
1877-1899 Stavangeren (I): Norge
1878-1916 Vestlands-Posten
1886-1889 Vestlands-Posten: Vestlands-Postens Tillæg
1888 Rogalands Folkeblad Forts. som: Jfr Stavanger Avis (I)
1889-1911 Stavanger Avis (I) Forts. av: Jfr Rogalands Folkeblad
1892-1893 Vestlandets Ugeblad
1893-1943 og 1945- Stavanger Aftenblad
1893-1894 Stavanger Annonce-Tidende
1895 1ste Mai (I)
1899-1940 og 1945-1955 1ste Mai (II) Forts. som: Smsl. med Haugaland Arbeiderblad under tittelen Rogalands Avis
1906-1916 Vestlandet (II)
1907-1919 Rogaland (I) Forts. av: Dag (I)
1908-1918 Rygja Tidend
1909 Vestlandske Socialdemokrat
1911-1912 Stavanger Morgenblad
1913 Det Frie Ord
1916-1943 og 1945-1964 Stavangeren (II)
1918 Ukens Gang
1919- Folket
1921-1927 Stavanger Socialdemokrat
1925- Rogaland (II)
1926-1927 Rogalands Arbeiderblad
1934-1936 Vestlandets Avis
1936 Norges Vei
1943-1945 Stavanger Avis (II)
1955- Rogalands Avis Forts. av: Smsl. av Haugaland Arbeiderblad og 1ste Mai (II)
1965-1967 Stavanger Morgenavis
Se også: Arbeidet
Time
1872 Heimhug (I)
Bryne
1949- Jærbladet
Hordaland
Askøy, Bergen, Etne, Kvam, Kvinnherad, Lindås, Odda, Os, Osterøy, Stord, Sveio, Tysnes, Ullensvang, Voss
 
Askøy
1950- Akøy Tidend
Se også: Laksevågsposten
Bergen (herunder Arna, Fana, Laksevåg, Åsane)
1765-1889 Bergens Adressecontoirs Efterretninger Forts. som: Bergens Aftenblad (II)
1833-1839 Den Bergenske Merkur
1840-1855 Bergens Stiftstidende
1843 Fædrelandet (I)
1848-1854 Bergenske Blade (II)
1854-1893 Bergensposten Forts. som: Smsl. med Bergens Tidende (II) 
1856-1857 Bergens Tidende
1857 Bergenseren (I) Ikke i Universitetsbiblioteket
1859-1860 Bergenseren (II)
1868- Bergens Tidende (II)
1870-1873 Bergensposten: Sidebladet
1873-1875 Daglige Nyheder (II) Ikke i Universitetsbiblioteket
1874-1875 Bergens Morgenavis Ikke i Universitetsbiblioteket
1874-1875 (1880?) Nyhedsblad for Folket Ikke i Universitetsbiblioteket
1875-1876 Dagen (I)
1875-1877 Dagens Nyheder
1876 Folkets Blad (I) Ikke i Universitetsbiblioteket
1880-1889 Bergens Aftenblad (I) Forts. som: Smsl. med Bergens Adressecontoirs Efterretninger under tittelen Bergens Aftenblad (II)
1884-1922 Bergens Annonce Tidende
1885-1886 Arbeidervennen
1886 Norsk Søfartstidende
1887-1889 Firda- og Sygnafylkets Avis Forts. som: Firda (I)
1889-1942 Bergens Aftenblad (II) Forts.av: Smsl. av Bergens Aftenblad (I) og Bergens Adressecontoirs Efterretninger
1889-1892 Bergenseren (III)
1890-1892 Arbejderens Røst
1890-1893 Firda (I) Forts.av: Firda- og Sygnafylkets Avis
1892-1893 Bergensposten: Fram (I)
1892-1926 Bjørgvin
1893-1940, 1945-1949 Arbeidet
1894-1914 Bergens Tidende (II): Fram (II)
1894 Socialisten (I)
1896-1897 Bergens Handels- og Sjøfartstidende
1899-1903 Nordhordlands Avis Forts.som: Bergenhus
1899 Norges Blad
1899-1901 Skuld Forts.som: Vestlandet (I)
1900 Bergens Avis
1902-1904 Bergens Folkeblad
1902- Morgenavisen
1902 Reformator
1902-1903 Vestlandet (I) Forts.av: Skuld
Forts.som: Jfr Gula Tidend
1903-1904 Samarbeidet
1904 Bergenhus Forts.av: Nordhordlands Avis
Forts.som: Jfr Gula Tidend
1904-1940, 1948- Gula Tidend
1904-1910 De Yngre Norske Landmænds Blad Forts.som: Vestlandsbonden
1906-1911 Baut Skib
1906 Bergen (I)
1906-1907 Hordalands Budstikke
1906-1907 Den 7de Juni
1907-1919 Bergens Annonce Tidende: Vestenfjeldske Ugeblad
1907-1920 Folkedybet
1907-1908 Søndre Bergenhus Amtstidende (II)
1908 Bergen (II)
1909 Bergen Avis
1909-1920 Morgenavisen: Bygdeudgaven
1909 Sjømandens Blad
1910-1912 Horden Forts.som: Hordalands Tidende
1911-1915 Strilen (I)
1911-1915 Vestlandsbonden Forts.av: De Yngre Norske Landmænds Blad
Opptatt i Bondebladet
1912 Hordalands Tidende Forts.av: Horden
1914-1935 Bondebladet
1915-1920 Folkets Avis (IV)
1916 Samfundet (III)
1917-1918 Hordalands Avis (I)
1919 Bergenske Blade (II)
1919-1942, 1945- Dagen (IV)
1920 Bergenske Blade (III)
1921 Bergenske Blade (IV)
1922-1927 Bergens Social-Demokrat Forts.som: Bergens Arbeiderblad (II)
1923- Fiskaren
1923-1940 Fjordaposten
1924 Bergens Arbeiderblad (I)
1925-1932 Midthordlands Avis
1927-1941, 1945- Bergens Arbeiderblad (II) Forts.av: Bergens Social-Demokrat
1929-1931 Bergens Aftenblad (II): Søndagsnummer
1930-1935 Vestlandet (III)
1931-1932 Hordabladet
1931-1940, 1945-1951, 1954 Samfundsliv Forts.som: Jfr Det Nye Samfund
1932-1935 Vestlendingen
1933-1934 Vestkysten
1935-1939 Samarbeid
1936-1938 Bergens Aftenblad (II): Magasinet
1936 Vår Fremtid
1938 Bergens Tidende (II): Ekstra Lørdagshefte
1938 Norge Fritt
1939-1940 Norgesposten
1944-1945 Dagrenning
1954-1959 Det Nye Samfund Forts.av: Jfr Samfundsliv
Forts.som: Det Nye Samfundsliv
1959- Det Nye Samfundsliv Forts.av: Det Nye Samfund
Arna
1951-1956, 1959- Bygdanytt
Fana, herunder Nesttun
1951-1961 Os og Fanaposten
Laksevåg
ca 1874-1875 Laksevågs Avis Ikke i Universitetsbiblioteket
1937-1940 Laksevågsposten
Åsane
1952 Åsaneposten
Se også Haus bygdeblad, Sambygningen
Etne, herunder Skånevik
1939 Bygdebladet (III) Ikke i Universitetsbiblioteket
Kvam, herunder Norheimsund, Ålvik
1878-1900 Søndre Bergenshus Folkeblad Forts.av: Hardangeren (II)
Forts.som: Hordaland Folkeblad
1901-1904 Fjordguten Forts.som: Jfr Søndhordland
1901- Hordaland Folkeblad Forts.av:: Søndre Bergenhus Folkeblad
1931-1942, 1945-1967 Hardanger Bygdeblad
Se også: Odda Tidende
Kvinnherad, herunder Dimmelsvik, Rosendal, Uskedal
1870-årene Gjengangeren (II) Ikke i Universitetsbiblioteket
1870-årene Hardingen Ikke i Universitetsbiblioteket
1870-årene Harefoden Ikke i Universitetsbiblioteket
1870-årene Harengjen Ikke i Universitetsbiblioteket
1870-årene Heimebladet Ikke i Universitetsbiblioteket
1870-årene Omvikdølen Ikke i Universitetsbiblioteket
1870-årene Treskoposten Ikke i Universitetsbiblioteket
1870-årene Vigtigper Ikke i Universitetsbiblioteket
1940-1942 Bygdebladet (IV)
1912-1920, 1923-1924 Hørdafylket
1951- Grenda
1939-1941 Folgefonn
Lindås
1961- Strilen (II)
Odda
1908-1917 Odda Tidende
1909-1910 Sandheden
1913- Hardanger
1919-1923 Hardanger Social-Demokrat Forts.som: Hardanger Arbeiderblad
1923-1940, 1946-1949 Hardanger Arbeiderblad Forts.av: Hardanger Social-Demokrat
1925-1940, 1945-1946 Odda Nyhedsblad
1940-1941, 1949- Hardanger Folkeblad
1945 Folkebladet (V) Forts.som: Hardanger Folkeblad. Hardanger Arbeiderblad
1945-1946 Hardanger Folkeblad. Hardanger Arbeiderblad Forts.av: Folkebladet (V)
Forts.som: Hardanger Arbeiderblad
1963 Hardanger-Nytt
Se også: Haugesunds Avis
Os, herunder Syfteland
1955-1956 Midhordland Ikke i Universitetsbiblioteket
Se også: Os og Fanaposten
Osterøy, herunder Bruvik, Haus
1937-1942 Nordhordland
1946 Bruvik Nytt
1952- Bruvik
1956-1957 Bruvik-Ex-Pressen
1946, 1949-1953 Haus Bygdeblad Forts.som: Sambygdingen
1953-1954 Sambygdingen Forts.av: Haus Bygdeblad
Stord
1902-1904, 1906-1918 Søndhordland Forts.som: Sunnhordland
1904-1905 Vøringen Forts.av: Jfr Søndhordland
1906-1919 Vestlandske Folkeblad Forts.som: Søndhordlands Tidende
1915-1916 Havgula
1919- Sunnhordland Forts.av: Søndhordland
1919-1931 Søndhordlands Tidende Forts.av: Vestlandske Folkeblad
Opptatt i Hordalands Avis (II)
1927-1928 Sunnhordlands Kommunistblad
1931-1940 Hordalands Avis (II)
1946-1947, 1951-1955 Sunnhordland Arbeiderblad
Sveio, herunder Førde
1917-1927 Sunnhordlendingen Opptatt i Sunnhordland
Tysnes
1953- Tysnes
Ullensvang, herunder Lofthus
1873-1877 Hardangeren (II) Forts.av: Hardangeren (I)
Forts.som: Søndre Bergenhus Folkeblad
1871 Hardangeren (I) Ikke i Universitetsbiblioteket
Forts.som: Hardangeren (II)
Voss
1869-1877 Vossingen (I) Forts.som: Søndre Bergenshus Amtstidende (I)
1878-1891 Søndre Bergenshus Amtstidende (I) Forts.av: Vossingen (I)
1883-1892 Vossebladet Forts.som: Hordaland
1886 Tidens Gang (I)
1887 Folkets Vel (I)
1893- Hordaland Forts.av: Vossebladet
1893-1898 Unge Skud Forts.som: Unglyden
1899-1942, 1946-1967 Unglyden Forts.av: Unge Skud
1900-1902 Vossingen (II)
1906-1912 Voss Avis Forts.som: Jfr Voss Tidende
1912-1913 Voss Tidende Forts.av: Jfr Voss Avis
1918 Voss Social-Demokrat
1925-1929 Vossingen Forts.som: Horda Tidend
1929-1941, 1949- Horda Tidend Forts.av: Vossingen (III)
 
 [TOPPEN AV SIDEN]