- r e s s u r s e r
Hjelpeskjema kilder

Her finner du de vanligste kildene presentert i forhold til tidsperioder på 25-år. Jeg håper at oversikten er til hjelp når du lurer på hvilke kilder som finnes for et gitt tidsrom.

Nærmere opplysninger om hver enkelt kilde finner du på hovedsiden for kilder.

Av Willy Kringeland, publisert 22.5.2000
 

 
Nytt
Ressurser

De vanligste kildene

Hjelpeskjema
- se kilder for tidsperiode

Lenker og adresser
Inkl. historielag og biblioteker.

Litteratur

 KIRKEBØKER 1600 1625 1650 1675 1700 1725 1750 1775 1800 1825 1850 1875 1900 1925
DØPTE       For de fleste steder fra 1700-tallet, men noen få prester førte kirkebok før 1700
INTRODUKSJON
      offisielt avskaffet ca 1750              
VAKSINERTE                    Fra 1820
KONFIRMERTE           obligatorisk fra 1736, men forekom også tidligere
TROLOVEDE/VIEDE       For de fleste steder fra 1700-tallet, men noen få prester førte kirkebok før 1700
BEGRAVDE       For de fleste steder fra 1700-tallet, men noen få prester førte kirkebok før 1700
INN/UTFLYTTEDE                   Pålagt fra 1812, vanlig fra 1818
KLOKKERBØKER                 1812-1840   1890-
KOMMUNIKANTBØKER         1687-1800-tallet      
 TELLINGER
1600
1625
1650
1675
1700
1725
1750
1775
1800
1825
1850
1875
1900
1925
- MANNTALL     1663-66   1701                  
- NUMERISKE               1769   1815-55      
- NOMINATIVE                 1801, 1815-55, 1865, 1870?, 1875, 1885?, 1891, 1900  
EIENDOM
1600
1625
1650
1675
1700
1725
1750
1775
1800
1825
1850
1875
1900
1925
 MATRIKLER     1661 1665   1723         1838 1886 1904  
 SKATTER     1645       1743 1762-72 1789 1810        
 PANTEBØKER           Vanlig over hele landet på 1700-tallet (tidligere i tingbøkene)
ANDRE KILDER
1600
1625
1650
1675
1700
1725
1750
1775
1800
1825
1850
1875
1900
1925
DØDSFALLREGISTER
              Finnes mange steder fra 1781 (sorenskriverarkivet)
      Finnes mange steder fra siste halvdel av 1600-tallet
Fra 1600-tallet
 MILITÆRE RULLER     1650-1910  
 SJØMANNSRULLER                   Fra 1814 (tidligere i danske arkiver)
 AVISER             1763-1969 egen side
KILDE
1600
1625
1650
1675
1700
1725
1750
1775
1800
1825
1850
1875
1900
1925
 
 [TOPPEN AV SIDEN]