[TIL HOVEDSIDEN]

[]
 

Mange av oss nedstammer fra de samme, gamle adelsslektene, og intensjonen med denne siden er å sammenstille opplysninger og å knytte kontakter for å gjøre forskningen både enklere og kanskje også mer interessant.

23.06.02
Ny kontakt for Galtung (Elin)

[OM PROSJEKTET]
NESTE SLEKT SOM FÅR EGEN SIDE: 
SMØR
(KOMMER JAN-01
- beklager forsinkelsen)

Etterslekter
Nå kan du registrere den etterslekten som fører fra en av adelsslektene til deg! Dette gjelder kun de slektene som har fått egen side.

Oppgi en av slektens registrerte personer (f.eks. nr  1.2.2.1.) og oppgi deretter hvert slektsledd med navn, sted, fødselsår, dødsår. For personer født etter 1900 kan du skrive sønn/datter istedet for navn, men fødselsår er greit for å koordinere opplysningene. Send det hele samlet i en mail direkte fra den slektssiden som du ønsker å bidra til. 

Til deg...
som kontakter andre slektsgranskere, vil jeg minne om at det som oftest ligger en del arbeid i det å svare. Begrens derfor spørsmålet ditt, unngå generelle spørsmål som "Hva vet du om slekten Smør?", ta eventuelt kontakt flere ganger over litt tid om du har mye på hjertet:) 

Selv har jeg også opplysninger om en del andre slekter i databasen min, så ta gjerne kontakt dersom du leter etter noe bestemt:)

- - -

Jeg er også interessert i noen slekter i utlandet:

Frankrike:
Crequi
Delordelie
de Leys
La Roche

Nederland:
Rengers
Voorthuysen
Olderingk

Andre:
Hanegreuen
Kiev-dynastiet
 
 
 
 

 

VIKTIG: Bruk disse sidene kritisk, de kan inneholde feil eller utdatert informasjon.
Fint om du bidrar med nye opplysninger hvis du finner feil. [Om prosjektet]

For at en slekt kan føres opp her og eventuelt få egen side må ætten ha tilknytning gjennom opphold eller eiendom i Hordaland, Rogaland eller Agder. Dessuten må minst en generasjon av slekten ha levd innenfor perioden 1400-1700. Ja, og så er det vel også et krav at slekten ble regnet som adelig - eller ihvertfall som fintfolk...:)

Noen av slektene finnes i flere fylker. Listen er derfor ikke sortert fylkesvis men alfabetisk.

Augland-ætten i Torridal Oddernes : Knut Inge Apesland
Benkestok : Se egen side
Blindheim : Willy
Bringsvær/Løddesøl i Aust-Agder : Knut Inge Apesland
Dal/Dall : Se egen side
Fevoll (Sjovatson) : Arne Tjelle
Fosen (Daniel Rasmussen) : Arne Tjelle
Foss (Ola Jonson) : Arne Tjelle
Galtung : Elin Galtung Lihaug - Willy - Arne Tjelle - Randi Helene
Gjurd-ætta i Agder : Willy - Knut Inge Apesland
Günthersberg : Willy
Hogganvik : Arne Tjelle
Haar : Willy
Kane : Willy - O.K.Stuvstad - Randi Helene
Koll :Se egen side
Krukow : Willy
Losna : Willy - Kari Tjøstheim - Stian Andre
Miltzow :Willy
Mæle (Reidar Sjurson) : Arne Tjelle
Orm :Se egen side
Raunes (Willumsen) : Arne Tjelle
Riisbrich : Willy - Randi Helene
Rustung :Se egen side
Rytter : O.K.Stuvstad
Rømer : Willy
Slede : Willy - Arne Tjelle - Stian Andre
Smør : Willy - Randi Helene - Stian Andre
Sukka i Suldal : Arne Tjelle
Tjøtta : Willy
Urne : Willy
Usland-Gangså-ætten i Øyslebø : Knut Inge Apesland
Utne (Bergen m/oml) : Erling Utne
Valen (Ivarson) : Arne Tjelle - Stian Andre
Ænes : Willy - Arne Tjelle - Stian Andre
 

Ta kontakt dersom du ønsker å bli oppført som interessert i opplysninger om en eller flere av slektene, også for slekter som foreløpig ikke er med i oversikten. Send meg i så fall en mail med en liste over de slektene hvor du kan bidra eller som du selv har spesiell interesse av. Dersom noe er uklart vil jeg kontakte deg, og du vil uansett få beskjed når opplysningene er registrert.

Det vil bli opprettet egne sider for flere av slektene etter hvert. Dersom du ønsker at jeg skal opprette en ny side, bør du kunne bidra med en del faktaopplysninger som kan danne grunnlag for den nye siden. Les videre om prosjektet...

[TOPPEN AV SIDEN]

OM PROSJEKTET

Felles for slektsgranskere som stifter bekjentskap med de gamle adelsslektene og andre gamle ætter, er at man ytterst sjelden jobber med originale dokumenter (diplomer m.m.), men heller bruker tilgjengelige sekundære kilder. Man bør generelt være kritisk til sånne kilder, da forfatteren/granskeren kan bygge sine tolkninger på andres antagelser, eller til og med (ubevisst) ha tolket opplysninger på den måten som er mest interessant for ens egen slekt. I tillegg har vi at slektsopplysninger på Internett ofte innholder slurvefeil, ettersom det vanligvis er slektsrekkene og hjemmesidene som er motivet heller enn korrekte årstall etc. 

Ved å sette de ulike kildenes og granskernes opplysninger i et system for sammenligning, vil det være lettere for oss alle å se hvor de usikre momentene finnes, eventuelt hvilke kilder er direkte utdatert p.g.a. nyere granskning. Og dessuten vil summen av alle disse, gjerne daterte, opplysningene gi et mangfoldig og nyansert bilde av ættens historie. Se siden for Dal-ætten som et eksempel på hvordan sidene etterhvert kan bli.

Forutsetningen for dette prosjektet er at mange vil bidra med opplysninger, ellers vil jo sidene bare bestå av mine halvhjertede notater, som sikkert også inneholder skrivefeil til tross for at det ofte vises til kilde. For alle opplysninger må det nemlig oppgis kilde, hvis man ikke har kilden må man oppgi seg selv som referanse, slik at det senere er mulig å kontakte kontakte bidragsyteren. Og - en bidragsyter som sitter med ukorrekte opplysninger om sin slekt er vel interessert i å bli kontaktet - kanskje:)

Foreløpig har jeg lagt ut nøkkelopplysninger som jeg har samlet for en del år siden. Noe er også hentet fra slektstavler på nettet. Jeg går ikke god for at alle disse opplysningene er korrekte, tvert i mot håper jeg at det dukker opp selvmotsigelser som senere kan skape debatt og videre studier av ættene. Opplysningene kan selvsagt ikke brukes ukritisk, men kan være et godt utgangspunkt.

Etterhvert lager jeg kanskje et web skjema som hjelper deg til å få med de viktigste opplysningene, men foreløpig kan du bare sende meg en epost, så kontakter jeg deg heller dersom noe er uklart. Dersom du vil bidra med opplysninger må du oppgi:

  • Hvilken del gjelder din kommentar/opplysning? (Del 1=Bakgrunn, 2=Slekten, 3=Jordegods, osv. Se siden for Dal slekten som eksempel)
  • Dersom du bidrar til Del 2; hvilket referansenummer har personen som bidraget gjelder? (f.eks. 1.2.1.1.). Dette er helt nødvendig for at jeg skal vite hvor i treet opplysningen skal settes inn.
  • Hvilken kilde skal oppgis? Hvis kilden allerede er med i Del 5 kan du bare vise til årstall og tittel. Hvis den ikke er med fra før, må du oppgi utgivelsesår, tittel, forfatter og evt andre relevante opplysninger. Sidetall er ikke nødvendig, men du bør være i stand til å finne tilbake til opplysningene dersom noen tar kontakt.
  • Ditt navn/nick og din epostadresse
  • Dersom opplysningen din gjelder flere enkeltpersoner, vil jeg vurdere hvorvidt "begivenheten" skal føres opp flere steder f.eks. i del 2. Det er ikke påkrevd, men til stor hjelp om du enten oppgir personens nummer (f.eks. 1.2.1.1.) eller fødselsår når du oppgir et nytt personnavn. Når du bidrar med mange opplysninger må du enten sortere dem tydelig pr kilde, eller tydelig pr person med kildehenvisning for hver "påstand". Vennligst skriv en ny epost for hver slekt du bidrar til, det vil gjøre det lettere for meg når opplysningene skal legges ut.
Dette virker sikkert litt mer komplisert enn det egentlig er, er du usikker er det bare å sende i vei, så kontakter jeg deg etterpå.
 

Det er ikke nødvendig å bidra med fakta som andre allerede har sendt inn, med mindre du er uenig eller det gjelder en selvmotsigelse eller usikkerhet hvor det kan være interessant å samle flere kildehenvisninger som støtter hver av påstandene. Du kan også bidra med lenker og illustrasjoner (bilde av slektens våpen, gjenstander, gård, gravsted, etc.). Kildehenvsning gjelder selvsagt også for illustrasjoner.

For hver slekt er det i utgangspunktet plass til inntil fem generasjoner, men "grenene" vil bli kuttet når en datter gifter seg inn i en annen slekt, eller dersom en sønn ikke lenger bruker slektsnavnet. Hvis 5 generasjoner viser seg å bli for snaut, får jeg heller opprette en ny side for fortsettende grener. Jeg er ellers klar over at de første sidene er litt kaotiske fordi det er så mye informasjon der - dersom mange finner disse sidene nyttige og jeg får tid i løpet av vinteren er det mulig at opplegget istedet blir script-basert - vi får se:)
 

 [TOPPEN AV SIDEN]